Adventní koncert Vysoký Újezd

Hynek Bláha, obec a farnost Vysoký Újezd nad Dědinou si vás dovolují pozvat na

Adventní koncert v kostele sv. Jakuba Většího.

Koncert se koná 10. 12. 2016 v 16 hodin a vystoupí v něm Václav Uhlíř (varhany) a Hana Medková (soprán).

Program:

J. S. Bach - Preludium a fuga a moll; - Bist du bei mir

G. F. Händel - Koncert B dur pro varhany (1. věta); - Árie z opery Rinaldo

J. Haydn - Flötenuhr (výběr); - Árie Gabriela z oratoria Stvoření

J. K. Kuchař - Fantazie d moll

A. Strébl - Ó salutaris hostia

F. X. Thuri - Hommage á J. K. Kuchař

L. Sluka - Dvě Ave Maria

V. Uhlíř - Improvizace na adventní píseň Co již dávní proroci