Adventní koncert
Benefiční koncert na opravu varhan

Hynek Bláha, obec a farnost Vysoký Újezd nad Dědinou si vás dovolují pozvat na

ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT

na opravu  varhan v kostele svatého Jakuba většího  na Vysokém Újezdě,

který se uskuteční 11. 12. 2016 v 16 hodin.

Vystoupí MUSICA IN CORDE.

Budeme rádi, pokud svým finančním darem při této akci podpoříte opravu zdejších varhan.

Jejich stav zmapoval diecézní organolog Václav Uhlíř a popsal v tomto dopise.

Přispět můžete do košíku v kostele, popř. převodem na účet farnosti 1082540389/0800, var. symbol 700.
Na požádání vystavíme potvrzení o přijatém daru.