Aktuality, zajímavosti
Informace pro farníky

"Bůh ve své nevýslovné dobrotě
připouští k sobě a přijímá nejen spravedlivé,
ale i ty, kdo ochotně vyznávají své viny;
i k takovým bývá milosrdný a vlídný."

Nedělní sbírka ve všech kostelech naší diecéze dne 18. září 2016 je určena na podporu církevního školství.

Liturgická komise ČBK vydala 26. 10. 2015, č. j. 685/2015 dokument o Svatém přijímáním a bezlepkové dietě. Vznikl ve spolupráci s několika lékaři a magistry farmacie. Tento text je určen nejen věřícím s bezlepkovou dietou. Dává si za cíl sdělit potřebné informace spojené se svatým přijímáním při bezlepkové dietě a pomoci pochopit zvláštní požadavky...

V neděli 19. 6. 2016 bude v naší diecézi nedělní sbírka určena na podporu činnosti Charity. Níže přikládáme dopis od ředitele Diecézní katolické charity Jiřího Stejskala a prezidenta DKCH Mons. Josefa Suchárav ve kterém přicházejí s prosbou o dar a slibem, že...

Dopisem z 18. 4. 2016 informoval papežský státní sekretář Pietro kardinál Parolin předsedy biskupských konferencí v evropských zemích o rozhonutí Svatého otce vyhlásit sbírku na humanitární potřeby, která se buude konat 24. 4. 2016.