Biřmování
Příprava na biřmování v Třebechovicích p. O. 

Během října začne příprava na svátost biřmování. Kdo jste tuto svátost nepřijali, zvažte ještě jednou své rozhodnutí. Nabízí se nám jako dar plnější připodobnění Kristu, který byl pomazán Duchem Svatým.

Přihlaste se do neděle 2. 10. 2016, kdy bude po mši svaté krátká organizační schůzka.

Jan Šlégr, farář
kontakt