Národní Svatováclavská pouť 2016
s poutní mší svatou ve Staré Boleslavi

Úterý 27. 9. 2016

17.30 - Mše svatá z vigilie v kryptě baziliky sv. Václava

18.30 - příjezd relikvie do Brandýsa nad Labem pod zámek - průvod do Staré Boleslavi

18.50 - příjezd relikvie do Staré Boleslavi

19.00 - slavnostní Svatováclavský koncert a nešpory

Středa 28. 9. 2016

6.30 - V bazilice sv. Václava - Anděl Páně, modlitba se čtením

7.00 - V kryptě baziliky sv. Václava se koná latinská mše svatá

8.30 - Mše svatá v kryptě baziliky sv. Václava

10.00 - Slavnostní koncelebrovaná poutní boholsužba na Mariánském náměstí

12.00 - U mučedniště v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi bude sloužit P. Jakub FSSP mši svatou ve staroslověnštině

12.00 - Na Mariánském náměstí se koná hudební a divadelní program

13.00 až 15.00 - Prohlídka basiliky sv. Václava s výkladem

14.00 - V basilice Panny Marie je modlitba za národ u Palladia země české

16.50 - Rozloučení s relikvií sv. Václava v basilice sv. Václava

17.00 - Mše svatá v basilice sv. Václava

20.00 - Na Mariánském náměstí se koná průvod sv. Václava a ohňostroj


Podrobný program oslav svátku sv. Václava: https://www.apha.cz/narodni-svatovaclavska-pout