Česká mše půlnoční D dur
Jakub Jan Ryba

Českou mši půlnoční D dur J. J. Ryby provede Ekumenický pěvecký sbor s orchestrem a sólisty 24. 12. 2016 ve 24.00. Na varhany hraje M. Škrabka, diriguje B. Kovářová.

Jan Jakub Ryba (1765-1815) byl český hudební skladatel přelomu klasicismu a romantismu. V roce1786 se stal pomocným učitelem v Mníšku a od roku 1788 až do smrti působil jako učitel v Rožmitále pod Třemšínem. Ryba byl autorem zhruba 1300 kompozic, z nichž dalekosáhle převažovala duchovní hudba. Z tohoto počtu se jich dochovala jen část. Je autorem tří mší. Všechny jsou určeny pro příležitost půlnoční mše svaté.

Pastorální mše D dur je rozsahově kratším dílem. Její originál se nedochoval, ale v roce 1934 ji vydal tiskem J. Michálek, který čerpal z rukopisu z roku 1813 z farního archivu v Bubovicích u Březnice. Bohužel i tento rukopis je v dnešní době nezvěstný, takže uvedené vydání je jediným dostupným zdrojem. Mše je známá také pod vhodnějším názvem Česká mše půlnoční. Byla napsána pravděpodobně před rokem 1796. Je tedy z tohoto pohledu "vývojovým předchůdcem" České mše vánoční - "Hej, mistře!", která vznikla právě v roce 1796. Kromě ordinária obsahuje Pastorální mše D dur krátké Graduale a rozsáhlejší Offertorium. Text zachycuje události kolem narození Ježíše Krista z pohledu pastýřů. Celá scenerie je přenesena na český venkov.