Dar pro papeže Františka k 80. narozeninám

Papež František oslaví 17. prosince 2016 osmdesáté narozeniny a Iniciativa Exitus pro něj připravuje narozeninový dárek. A co může udělat radost osmdesátiletému zbožnému jezuitovi? Dobrý skutek! Papeži Františkovi bude během prosince předán dárkový šek, kdy jeho jménem bude vybraná částka ve sbírce předána hospicům v Česku.

"Rozhodli jsme se zorganizovat sbírku na domácí i lůžkové hospice v Česku a celou akci spojit s vyjádřením podpory a uznáním současnému papeži Františkovi", říká za Iniciativu Exitus Šimon Heller. Tato iniciativa již v roce 2014 v rámci sbírky na hospic v Prachaticích vybrala téměř čtvrt milionu korun.

Iniciativa Exitus spolupracuje s Asociací poskytovatelů hospicové paliativní péče a majitelem transparentního sbírkového účtu je právě asociace samotná. "Garantujeme, že 100 procent darů bude poskytnuto přímo příjemcům, tedy hospicům", říká prezident Asociace a ředitel hospice v Prachaticích Robert Huneš.

Každý dárce pak sám určuje, jaký lužkový nebo domácí hospic podpoří. A to jednoduše zadáním variabilního symbolu. Na transparentním účtu je pak možné zjistit, kdo kolik přispěl. "Domácí hospicová péče je v Česku extrémně podfinancovaná. Důstojná smrt by měla být samozřejmostí pro každého, a proto se snažíme pomoci zařízením, která se o umírající starají", dodává Šimon Heller z Iniciativy Exitus.

Přispět na transparentní sbírkový účet může každý. Číslo účtu je 115-3261400217/0100 .

Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče v ČR sdružuje organizace poskytující lůžkovou a domácí hospicovou péči a garantuje kvalitu jejich služeb. Cílem APHPP je prosazování a podpora hospicové paliativní péče, která vychází z úcty k člověku jako jedinečné neopakovatelné lidské bytosti. APHPP vznikla v roce 2005 a do roku 2007 prosadila uzákonění lůžkové i domácí hospicové péče. Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví se APHPP podílela na vytvoření prvních českých Standardů kvality hospicové paliativní péče.

V ŽIVOTĚ SE SNAŽÍTE DĚLAT TO NEJLEPŠÍ, CO UMÍTE, ABYSTE SI ZACHOVALI SVOU DŮSTOJNOST, PŘI UMÍRÁNÍ JE NĚKDY TŘEBA, ABY VAŠI DŮSTOJNOST HÁJIL NĚKDO JINÝ. (Bono Vox)

Seznam variabilních symbolů hospiců Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče:
var. symbol Název adresa WEB
1 Nadační fond Klíček Malejovice www.klicek.org
2 Hospic Štrasburk, o.p.s. Praha 8 www.hospicstrasburk.cz
3 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany www.hospic-cercany.cz
4 RUAH, o.p.s. Benešov www.ruah-ops.cz
5 Hospic svatého Lazara, z.s. Plzeň www.hsl.cz
6 Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. + Domácí hospic sv. Veroniky Č. Budějovice Prachatice, Č. Budějovice www.hospicpt.cz, www.hospicveronika.cz
7 Domácí hospic Jordán, o.p.s. Tábor www.hospicjordan.cz
8 Hospic sv. Štěpána,z.s. Litoměřice www.hospiclitomerice.cz
9 Hospic v Mostě, o.p.s. Most www.hospic-most.cz
10 Hospic sv. Zdislavy, o.p.s. Liberec www.hospiczdislavy.cz
11 Domácí hospic Duha, o.p.s. Hořice www.hospic-horice.
12 Hospic Anežky České Červený Kostelec www.hospic.cz
13 Sdílení, o.p.s. Telč www.sdileni-telc.cz
14 Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Nové Město na Moravě www.hhv.cz
15 Hospic sv. Alžběty, o.p.s. Brno www.hospicbrno.cz
16 Mobilní hospic Ondrášek,o.p.s. Ostrava - Zábřeh www.mhondrasek.cz
17 Hospic sv. Lukáše + mobilní hospic sv. Kryštofa Ostrava - Výškovice www.ostrava.caritas.cz
18 Hospic Frýdek - Místek,p.o. Frýdek - Místek www.hospicfm.cz
19 Hospic Citadela Valašské Meziříčí www.citadela.cz
20 Hospic na Svatém Kopečku Olomouc www.hospickopecek.caritas.cz
21 Hospic Malovická Praha 4 www.hospicmalovicka.cz
22 Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň www.kleofas.cz
23 Domácí hospicová péče Hradec Králové Hradec Králové https://www.charitahk.cz/nase-strediska/domaci-hospicova-pece/
24 Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče Praha www.asociacehospicu.cz

Transparentní sbírkový účet k nahlédnutí zde: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/296382203-asociace-poskytovatelu-hospicove-pece/detail-uctu-1153261400217.shtml

Kontakt: