Diecézní pouť k bráně Božího milosrdenství
a diecézní katechetické setkání na Hoře Matky Boží v Králíkách

Biskupství Královéhradecké srdečně zve k programu poutě dne 17. září 2016 poutníky, katechety, učitele náboženství a ostatní služebníky Božímu slovu:

10.00 - Přednáška Dr. Pavly Edity Herecikové: MILOSRDENSTVÍ V BOŽÍ VÝCHOVĚ (dopručujeme Písmo svaté s sebou)

11:15 - CESTA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ: interaktivní program pro dospělé a děti

12:00 Čas k tělesnému nebo duchovnímu občerstvení dle vlastního uvážení; začátek vlastního programu v prostorách kláštera (REFEKTÁŘ)

14:00 ZAČÁTEK SPOLEČNÉ PŘÍPRAVY NA VSTUP BRANOU MILOSRDENSTVÍ DO POUTNÍHO KOSTELA (15 MIN)

14:30 SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ S OTCEM BISKUPEM JANEM