Diecézní pouť pro mládež Králíky 2017
S poděkováním za CSM v Olomouci

Ve dnech 27. - 28. října 2017 proběhne v Králikách Dieccézní pouť pro mládež.

Program uveden v přiložené pozvánce.