Diecézní Svatovojtěšská pouť

22. dubna 2017 proběhne na rodišti sv. Vojtěcha v Libici u Poděbrad pouť Královehradecké diecéze.
Program:

9.15 hod. Modlitba a litanie k národním patronům s prosbou o požehnání pro diecézi a dar nových duchovních povolání - katolický kostel sv. Vojtěcha

10.00 hod. PONTIFIKÁLNÍ KONCELEBROVANÁ MŠE SVATÁ
Hl. celebrant a kazatel: J. E. Mons. Jan VOKÁL, sídelní biskup královéhradeckýPo mši svaté modlitební cesta od katolického kostela modlitební cestou na Slavníkovské Hradiště

Vzpomínka na požehnání Hradiště papežem Janem Pavlem II. před 20 lety (26. 4. 1997)

Společná modlitba

  • za nová duchovní povolání
  • Regina Caeli