Dopis farníkům 11. února 2018
Informace z farnosti

"A protože se značně rozmůže nepravost, 
ochladne u mnoha lidí láska." (Mt 24, 12)

11. února 2018

Vážení a milí farníci,

citát z Matoušova evangelia v úvodu dopisu jsem převzal z letošního papežova poselství k postní době. Chci jednak odkázat k četbě tohoto poselství, které je možné najít např. na webu naší farnosti, jednak povzbudit k vytrvalosti na cestě obrácení, protože vlažné srdce nevypovídá důvěryhodně o lásce k Pánu a k Velikonocům potřebujeme doputovat vnitřně obnoveni.

Na dnešní den připadá památka Panny Marie Lurdské, což je zároveň světový den nemocných. A tak ještě než začne postní doba, bude v úterý 13. 2. v kapli na faře v 10.30 mše svatá, jejíž součástí bude slavení svátosti pomazání nemocných. Těší mě, že je o tuto svátost zájem.

Děkuji Ekumenickému pěveckému sboru za přípravu bohoslužeb o slavnosti Zjevení Páně a svátku Uvedení Páně do chrámu. Nyní se EPS připravuje na Popeleční středu, abychom v den přísného postu mohli nově zakusit krásu společné modlitby i kajícnosti. Chci vás tímto pozvat k účasti na mši ve středu 14. února v 18.00 v kostele sv. Ondřeje. Pokud by se někdo nemohl účastnit večerní bohoslužby, může požádat o udělení popelce v jinou hodinu, popř. v jiný den.

Biblická čtení, kterým nasloucháme od Popeleční středy až do 5. neděle postní, zaměřují naši pozornost zejména na obrácení, modlitbu, almužnu a půst. Teprve od pondělí po 5. neděli postní, tedy od pondělí před Květnou nedělí, se úryvky z Písma i texty modliteb soustřeďují na události spojené s Kristovým utrpením. Abychom chvíle společné modlitby křížové cesty více přiblížili charakteru postního období, budeme se letos modlit křížovou cestu každý pátek v 17.30, protože tento den je připomínkou Kristovy smrti na kříži; ve středu se ji ale budeme modlit až od týdne po 5. neděli postní, tedy 21. 3. a 28. 3., stejně tak i v pondělí a v úterý Svatého týdne 26. 3. a 27. 3. Křížovou cestu v pátek 23. 3. připravují děti. Ještě bude upřesněno, zda tato křížová cesta bude v kostele nebo v kapli na faře.

V době jarních prázdnin od pondělí 18. 2. do pátku 23. 2. nebude na faře žádný program (mše, adorace, lectio divina). Neznamená to, že bychom se v tomto týdnu neměli modlit. Papež František vyhlásil na pátek 23. 2. den modlitby a půstu za mír. Nepodceňujme význam společné vroucí modlitby a podle svých možností se k této iniciativě každý přidejme.

Také letos nám bude dopřáno přivítat v naší farnosti novokněze. Navštíví nás P. Petr Zadina, který byl vysvěcen v říjnu loňského roku a nyní je kaplanem u katedrály v Hradci Králové. Bude s námi v neděli 18. března: v 9.00 bude předsedat slavení mše svaté a po jejím skončení bude udělovat novokněžské požehnání. Pak bude možné s ním pohovořit v teple na faře, protože je na tuto neděli plánované posezení (nejen) u kávy a čaje. Novokněz Petr zůstane v naší farnosti až do odpoledne: od 14.00 budete mít totiž na faře příležitost ke svátosti smíření a jako další kněz bude zpovídat právě on.

Protože letos vychází slavnost sv. Josefa na pondělí, bude 19. 3. mše v kapli na faře v 18.00 hodin. Stejně tomu bude i o týden později v pondělí Svatého týdne. Chtěl bych sv. Josefa doporučit vaší pozornosti a úctě. Jedna z hezkých modliteb je uvedena např. v kancionále pod číslem 011.

Mládež z farnosti bych rád pozval na diecézní setkání mládeže, které bude tradičně v sobotu před Květnou nedělí 24. 3. 2018. Začíná v 9.00 v hradecké filharmonii a končí mší, kterou biskup Jan celebruje v katedrále v 15.00 hodin. Pokud by někdo z mladých lidí uvažoval o účasti na tomto diecézním setkání, může mi to dát vědět, abychom cestovali společně.

Královéhradecké biskupství vydalo k postní době brožuru, v níž se jáhni a kněží naší diecéze zamýšlejí nad jednotlivými částmi vyznání víry. Brožura je zdarma k dispozici v kostele.

Pokud by někdo chtěl využít postní duchovní obnovy, kterou pořádá děkanství u katedrály, může si poznamenat do kalendáře sobotu 17. března. Povede ji P. Vojtěch Suchý SJ.

Pokud vám čas jarních prázdnin nepřinesl toulavé boty anebo navoskované lyže, těším se příští neděli 18. 2. na setkání po mši na faře.

S přáním Pánova požehnání

Jan Šlégr, farář