Dopis farníkům 15. dubna 2018
Informace z farnosti

"Učedníci jednomyslně setrvávali v modlitbách 
spolu s Ježíšovou matkou Marií." (srov. Sk 1, 14)

15. dubna 2018

Vážení a milí farníci,

na začátku dopisu bych se rád vrátil k slavení svátosti pomazání nemocných, kterou jsme mohli s některými z vás prožívat krátce před začátkem postní doby. Slavení této svátosti se neomezuje na jeden den v roce. Pokud někdo touží po přijetí pomazání nemocných, budu rád, když se mi ozve. Můžeme se sejít na faře, nebo se mohu stavit u nemocného.

Pomalu se blíží měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. Budou po každé mši v kterémkoli kostele naší farnosti. Budu vám vděčný za jejich obohacení vhodnou skladbou či písní. Kvůli snadnější organizaci prosím o sdělení dne, v kterém se budete moci do májové pobožnosti zapojit.

V květnu nás čeká několik důležitých událostí. O slavnosti Nejsvětější Trojice 27. 5. přistoupí pět dětí z naší farnosti poprvé k svatému přijímání. Posledního května bude v 18.00 na Orebu poutní mše a v neděli 3. 6. bude eucharistický průvod jak u sv. Ondřeje, tak na Vysokém Újezdě, kde mše začíná v 14.00 hodin.

Posezení na faře bude v neděli 22. dubna, další je plánované na 21. října, 4. listopadu a 2. prosince. Příležitostí k setkání bude také farní den, který letos vychází na 2. září.

Opravy v letošním roce se soustředí na kostel sv. Ondřeje. Od ledna probíhá oprava umíráčku, na přelomu dubna a května se začne s opravou venkovních dveří, oken, mříží, ostění, barokních zámků a nátěrem obou točitých schodišť včetně podlahy kůru. Ani sakristie nebude z letošních prací vyňata.

Průběh některých prací nás trochu vykolejí z obvyklého chodu. Např. u vchodu, kterým se vstupuje na schodiště vedoucí ke kůru, je potřeba opravit jak kamenné ostění narušené mj. rezatými kovovými prvky, tak repasovat samotné dveře včetně zprovoznění barokního zámku a doplnění chybějící kliky. Proto bude po nezbytně dlouhou dobu nutné vchod zabednit a pro vstup na kůr používat schodiště na jižní straně průčelí kostela.

Práce budou zahrnovat repasi také těch dveří, které se běžně nepoužívají. Mám na mysli jednak boční vchod do lodi kostela z jižní strany, v jehož závětří bývá betlém či Boží hrob, jednak venkovní dveře do boční kaple (květinové místnosti).

Jestliže jsme v loňském roce nechali ošetřit varhany u sv. Ondřeje proti dřevokaznému hmyzu, budeme letos zahajovat dostavbu třetího manuálu.

Chtěl bych vás tímto požádat o trpělivost, protože tyto práce budou ovlivňovat i průběh bohoslužeb. Chtěl bych také požádat o pomoc s potřebnými přípravnými pracemi, jako je např. uvolnění vchodů na jižní straně kostela a odnesení věcí ze sakristie, aby se při otloukání omítky nezaprášily apod.

Protože v tuto chvíli nevím přesný termín, chci aspoň těmito řádky přiblížit, co nás čeká. Pokud by někdo z vás byl ochoten se do těchto přípravných prací zapojit, budu rád, když se mi ozve co nejdříve, nejlépe do neděle 22. dubna.

Finanční náklady na práce stavebního charakteru se blíží 500.000 Kč, stejně je tomu i u dostavby třetího manuálu. Práce je možné zahájit díky přislíbeným dotacím, jejichž výši budu moci sdělit po podpisu smluv. Na oba typy prací bude potřeba vlastní podíl farnosti.

Na základě jednání ekonomické rady farnosti bude o pouti
3. 6. 2018 sbírka na dostavbu třetího manuálu varhan. Pokud by někdo chtěl vystavit potvrzení o přijetí daru, může se obrátit na paní Vlastu Horákovou nebo na mě. Na tento účel je možné přispět jak při nedělní bohoslužbě 3. 6. 2018 v kostele sv. Ondřeje, tak převodem na účet farnosti v kterýkoli jiný den.

Z výše uvedených prací vyplývá, že nemá význam organizovat hlavní úklid kostela v původně zamýšlené polovině června. Nový termín upřesním později.

Ještě bych rád upozornil, že lectio divina a adorace budou
19. 4., 26. 4., 17. 5. a 24. 5. Od úterý 8. 5. do pátku 11. 5. nebudou pravidelné mše. Ve čtvrtek 3. 5. v 19.00 pořádá ČKA a TMB přednášku Tomáše Petráčka o náboženské situaci na počátku první republiky. Noc kostelů letos vychází na pátek 25. 5.
a program bude v evangelickém kostele.

S přáním Pánova požehnání 
Jan Šlégr, farář