Dopis farníkům 23. června 2019
Informace z farnosti

Ježíš řekl apoštolům:
"Pojďte i vy někam na opuštěné místo a trochu si odpočiňte." (Mk 6,31)

23. června 2019

Vážení a milí farníci,

s milou vzpomínkou na čtvrteční bohoslužbu v kostele na Orebu píšu tyto řádky.

Lešení, které stojí u kostela sv. Ondřeje, posloužilo k restaurování vitráží okna nad hlavním portálem, které do konce června budou opět zdobit náš kostel. V nastávajícím týdnu se také dočkáme osazení tří opravených okenic a jednoho okna ve zvonovém patře; tyto práce budou zahrnovat také výměnu dvou rámů na severní a jižní straně věže.

Restaurování vitrážového okna, za kterým jsou měchy a píšťaly k prvním dvěma manuálům, a opravu okna a okenic ve zvonovém patře, kde je připravená místnost pro umístění píšťal, motoru
a dalších zařízení třetího manuálu, lze vnímat jako práce, které završují dlouhodobou péči farnosti o obnovu varhan v kostele sv. Ondřeje.

Postavené lešení je také využité pro dokončení opravy kamenných okenních ostění, které začaly v loňském roce, jakož i pro dílčí opravu fasády zejména v okolí římsy. Součástí letošních prací nebude restaurování hlavního portálu, ani nápisové desky a soklu; snad se nám tyto práce podaří dokončit v příštím roce.

Varhanář Petr Fischer pokračuje na dostavbě třetího manuálu varhan. Dle počátečního ujednání usiluje o to, aby se třetí manuál mohl rozeznít při posvícení v neděli 1. září. Jestli tomu tak skutečně bude, oznámí v polovině srpna.

Na podzim letošního roku je na programu generální oprava obou bloků lavic, které jsou v kostele sv. Ondřeje blíž k hlavnímu vstupu. Protože se bude jednat o finančně náročnou záležitost, bude sbírka v neděli 1. září určena na tento účel. Bližší podrobnosti k této opravě upřesním koncem letních prázdnin.

Další velkou investicí bude oprava krovu lodi a presbytáře kostela sv. Ondřeje, která nás možná bude čekat v příštím roce. Protože se jedná o částku pohybující kolem 4,5 milionů korun, bude farnost usilovat o zařazení těchto prací do Programu záchrany architektonického dědictví (PZAD), který vypisuje Ministerstvo kultury. Žádosti se podávají v září.

Podobně jako v minulých letech, bude i letos posvícení spojené s farním dnem. Vychází na neděli 1. září a budu rád, když se do jeho přípravy a organizace obvyklým způsobem zapojíte.

Na bohoslužbu 1. září si naši školáci budou moci přinést školní aktovky a pomůcky, protože při jejich požehnání budeme prosit o Boží pomoc a sílu do celého školního roku.

Členům pastorační rady farnosti bude na podzim končit funkční období. Podrobnosti spojené s organizací podzimních voleb sdělím v dalším dopise.

V období prázdnin bude několik změn v pravidelném pořadu bohoslužeb, můžete si je poznamenat. Ve čtvrtek 27. června a ve středu 24. července nebudou mše svaté. V pátek 5. července o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude mše v 9.00 (večerní bohoslužba není). V období od pondělí 29. července do pátku 16. srpna budou mše svaté pouze v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích. Od soboty 16. srpna budou mše jako obvykle.

Od pondělí 19. srpna bude hlavní úklid kostela sv. Ondřeje. Budu vděčný každému, kdo přiloží ruku k dílu.

Rád se loučím zmínkou o křtinách Anny Kudrnové, které budou při nedělní mši svaté v kostele sv. Ondřeje 7. července.

Vyprošuji všem Boží ochranu na cestách a během pobytů o prázdninách a dovolených.

Ve společenství modlitby zůstává

P. Jan Šlégr, farář