Dopis farníkům 25. srpna 2019
Informace z farnosti

"Vytrvale běžme o závod, který je nám určen." (Žid 12,1)

25. srpna 2019

Vážení a milí farníci,

více než třiceti farníkům vděčíme za to, že se dnes scházíme v uklizeném kostele. Děkuji každému, kdo se mohl v uplynulém týdnu zapojit do úklidu kostela sv. Ondřeje.

Posvícení u sv. Ondřeje vychází na neděli 1. září. Podobně jako v minulých letech, bude i letos spojené s farním dnem. Chtěl bych vás poprosit o zapojení do jeho příprav i průběhu obvyklým způsobem.

Na mši 1. 9. 2019 v kostele sv. Ondřeje mohou děti a studenti přinést školní aktovky a pomůcky. U oltáře sv. Antonína je mohou před začátkem bohoslužby položit a před skončením mše budeme prosit o Boží požehnání a ochranu do nového školního roku.

Technický stav zadních bloků lavic není třeba popisovat. Jejich generální oprava je nutná a dosahuje částky 316.100 Kč. Uvažovat o zahájení těchto prací se stalo možným díky dotaci z Královéhradeckého kraje ve výši 190.000 Kč, kterou farnost obdržela letos v létě. I když je tato dotace vysoká, ani spoluúčast farnosti na této akci nebude malá. Z toho důvodu bude sbírka v neděli 1. září při mši v kostele sv. Ondřeje určena na generální opravu lavic.

Předem se omlouvám za komplikace, které budou opravu lavic provázet. Mohou spočívat např. v hledání místa k sezení, když lavice, v které má někdo "své místo", bude zrovna v truhlářské dílně.

Dostavba třetího manuálu varhan pokračuje, ale dokončena bude na podzim. O posvícení nově zprovozňovaný manuál ještě hrát nebude. S největší pravděpodobností by část rejstříků třetího manuálu mohla zaznít při Svatováclavském koncertu, který bude v neděli 29. 9. v 17.00 v kostele sv. Ondřeje. Místní varhany rozezní Jiří Kudrna a výtěžek z koncertu bude použit na opravu lavic. Program koncertu bude zveřejněn na farním webu i na vývěsce v kostele.

O letošních opravách kostela sv. Ondřeje se nyní více nerozepisuji, protože se o nich dočtete v zářijovém čísle Třebechovického Haló.

Se začátkem září souvisí i zahájení pravidelných aktivit. V prvním zářijovém týdnu začnou úterní mše pro děti (18.00), čtvrteční lectio divina (18.45) i adorace (20.00). Nedělní posezení na faře budou o těchto nedělích: 20. 10., 17. 11. a 1. 12. Ohledně výuky náboženství bych se rád domluvil s rodiči dětí během farního dne, případně v úterý 3. 9. po dětské mši.

Stolní kalendáře na rok 2020 si budete moci objednat v neděli 8. 9. a 15. 9.; k vyzvednutí budou v neděli 22. 9. a 29. 9.

Pokud jde o pořad bohoslužeb, během září bude několik nepravidelností: v pondělí 16. 9. je mše v 18.00, v neděli 22. 9. je posvícení na Orebu (16.00), v úterý 24. 9. mše sv. nebude a v sobotu 28. 9. na svátek sv. Václava bude mše pouze v 9.00 hod.

Měsíc říjen je tradičně věnovaný modlitbě růžence. Rád bych vás pozval na jeho společnou modlitbu, která bude od úterý do pátku v 17.30 v kostele sv. Ondřeje. Pokud nebude ve vašich možnostech aspoň někdy přijít na tuto modlitbu do kostela, můžete se pomodlit společně doma třeba jeden desátek. Nepodceňujme význam společné modlitby. Je to jedna ze služeb, kterou současné společnosti můžeme prokázat a ve které nás nikdo nezastoupí.

Na podzim nás čekají volby do pastorační rady farnosti. Uskuteční se v sobotu 9. 11. a v neděli 10. 11. v kostele sv. Ondřeje. Podrobnější sdělení k organizaci těchto voleb i jejich průběhu zveřejním během září.

Rád bych v nastávajícím školním roce nabídl přípravu na svátost biřmování. Prosím případné zájemce, aby mi dali vědět do poloviny září.

Na posvícení máme uklizený kostel, i ve svých domovech připravujeme řadu věcí. Pamatujme, že také naše srdce je místem, kde Bůh přebývá, a dejme si záležet, aby i ono bylo čisté a našemu Pánu se u nás líbilo.

S přáním Pánova požehnání

P. Jan Šlégr, farář