Dopis farníkům 26. března
Liturgie svátostného smíření

26. března 2017

Milí farníci,

na začátku postní doby jsem vám napsal pár řádků o svátosti smíření, z kterých bylo možné vyčíst její význam z pohledu blízkosti Božího království a nutnosti našeho obrácení.

Dnes vám nabízím bližší seznámení se samotným průběhem slavení této svátosti. Základní strukturu svátosti smíření najdete na první straně, druhá a třetí strana obsahuje širší výběr biblických textů a poslední strana nabízí více možností pro vyjádření kajícníkovy lítosti. Je to právě Boží slovo, které nás usvědčuje ze hříchu, vede k obrácení a dává sílu k nápravě. Předkládané biblické úryvky je možné využít jak při přípravě na svátost smíření, tak při jejím slavení. Přeji vám bohatou zkušenost s Otcovým milosrdenstvím, které dokáže proměňovat náš život.

Kromě času před večerními bohoslužbami vás chci k slavení svátosti smíření pozvat také v neděli 2. 4. 2017. Na faře od 16.00 bude k dispozici také P. Zdeněk Novák.

Požehnanou cestu postní dobou k velikonočním svátkům vyprošuje

P. Jan Šlégr, farář
604 911 341
https://farnost-trebechovice.webnode.cz/