Dopis farníkům 26. srpna 2018
Informace z farnosti

"Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách." Žl 23(22),1-2

26. srpna 2018

Vážení a milí farníci,

uplynulý týden byl pro řadu z vás obdobím, kdy jste v kostele trávili více času než obvykle. Nebylo to z důvodu dlouhých modliteb, ale hlavního úklidu kostela sv. Ondřeje, který kvůli letošním opravám byl o něco bohatší než obvykle. Chci velmi poděkovat každému, kdo mohl přiložit ruku k dílu a do úklidu se zapojit.

Tento dopis dostáváte do rukou na přelomu prázdnin a nového školního roku, který s sebou přináší řadu organizačních sdělení. Časově nejbližší je výročí posvěcení farního kostela, které budeme slavit v neděli 2. září 2018 a které bude spojené s farním dnem. Chci vás pozvat, abyste přišli a abyste se do jeho organizace obvyklým způsobem zapojili.

V neděli 2. 9. budete moci na faře či farní zahradě podepsat Petici na podporu manželství. Možná se někdo z vás pozastaví nad tím, že jejím obsahem je něco tak samozřejmého. Ale doba, ve které žijeme, ukazuje, že to tak samozřejmé není. Určitě nebude na škodu, když v rámci vlastní rodiny příležitostně na toto téma s mladší generací zavedete řeč. Před několika lety jsem byl sám překvapen, když mladí lidé z křesťanského prostředí neviděli nejmenší problém v tzv. manželství pro všechny. Přináším plné znění textu Petice na podporu manželství, kterou možná někteří z vás už podepsali:

"My, níže podepsaní, žádáme prostřednictvím této petice poslance a poslankyně, senátory a senátorky, aby přijali ústavní zákon, kterým bude stanoveno, že: Manželství, rodina
a mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákonů. Manželství je trvalý svazek muže a ženy.

Funkční rodina stojící na manželství muže a ženy vždy představovala nejlepší formu pro výchovu dětí, je to záruka budoucích generací. Proto také tato rodina má v našem právním řádu výsadní postavení. Žádáme, aby také ochrana manželství, které je základem rodiny, byla zakotvena na nejvyšší možné úrovni - tedy v ústavním pořádku. Děkujeme!"

Pokud by se chtěl někdo více seznámit s touto petiční aktivitou, může navštívit webové stránky www.alipro.cz a www.podporamanzelstvi.cz. Pokud se někdo nebude moci zúčastnit farního dne a chtěl by petici podepsat, ať se mi ozve
a dohodneme se.

Druhá věc, která souvisí s farním dnem, je nabídka prohlídky kostela sv. Ondřeje. Je možné se podívat do sakristie, která prošla velkou obnovou, stejně tak na venkovní dveře, které jsou po velké opravě. Ti, kterým nevadí dlouhé schodiště, mohou pokračovat do zvonového patra, kde uvidí opravený umíráček a také prázdný prostor, který bude varhanář postupně zaplňovat součástmi třetího manuálu. Tato komentovaná prohlídka bude probíhat společně, a to v neděli 2. září v 11.00, v 13.00 a v 14.00 hodin. Sraz bude u hlavního vchodu kostela sv. Ondřeje.

Během farního dne bude možné se domluvit na výuce náboženství v novém školním roce. Pokud by bylo potřeba ještě něco upřesňovat, učiníme tak po první dětské mši v úterý 4. září. Podobně jako v minulých letech by ve středu odpoledne paní I. Dyntarová učila děti z prvního stupně, já bych se věnoval dětem z druhého stupně v pátek odpoledne, pokud se nedohodneme jinak.

I když rok, který je nám nejblíže, není kalendářní, ale školní, budete si moci první dvě neděle v září objednat stolní kalendáře na r. 2019. Další dvě zářijové neděle 16. 9. a 23. 9. budou kalendáře k vyzvednutí u paní L. Šebrlové.

Září je měsícem, kdy si připomínáme posvícení na Orebu. Letos vychází na neděli 23. 9., bohoslužba začíná v 16.00 hodin. Na slavnost sv. Václava bude mše u sv. Ondřeje v 9.00 hod.

Nedělní posezení na faře se v podzimních měsících uskuteční 21. října, 4. listopadu a 2. prosince.

Letošní opravy kostela sv. Ondřeje se pohybují ve výši kolem 600.000 Kč, cca polovina je hrazena z dotací. Pokud by bylo pro vás možné podpořit finančně tyto práce, můžete tak učinit při sbírce v neděli 28. 10. 2018 při mši v 9.00 v kostele sv. Ondřeje.

S přáním Pánova požehnání
Jan Šlégr, farář