Dopis farníkům 27. srpna 2017

"K odvaze nepotřebujeme sílu,
nýbrž lásku."

Pavel Kosorin, Křesťanské aforismy


27. srpna 2017

Vážení a milí farníci,

jako každý rok budeme i letos slavit první neděli v září posvícení, které bude spojené s farním dnem. Tentokrát bude obohacené o dvě důležité skutečnosti, které se týkají výročí. Před dvaceti lety slavil začátkem září otec Pavel Boukal primiční mši. Jsem rád, že přislíbil svou účast na letošním posvícení nejen proto, že svou kněžskou službou dělá čest své rodné farnosti, ale také proto že je to vhodná příležitost k děkování Pánu Bohu za dar kněžství, jehož prostřednictvím chce dávat světu účast na své spáse.

Druhým výročím je položení základního kamene kostela sv. Ondřeje. Stalo se tak před 250 lety. Rozhodli jsme se k této události vydat pamětní list; každý kus je originál, protože je na něm ručně otisknuté razítko s vyobrazením kostela. Děkuji panu Polehlovi, který se ujal této iniciativy a který také pro oživení povědomí o zdejším kostele připravil shrnutí historických zajímavostí souvisejících se zdejším farním chrámem.

Pamětní list je možné získat během farního dne u p. Polehly. Darem, který věnujete, podpoříte úhradu nákladů na ošetření varhan v kostele sv. Ondřeje proti červotoči. Po skončení farního dne bude možné si pamětní list opatřit v sakristii kostela sv. Ondřeje po skončení bohoslužeb a to do slavnosti Všech svatých 1. listopadu 2017.

Přílohou pamětního listu je pohled do historie kostela, najdete ho také na webu farnosti a ve zkrácené verzi také v Třebechovickém Haló.

Výuka náboženství bude probíhat podobně jako v minulých letech. Ve středu odpoledne se bude dětem z prvního stupně věnovat paní Irena Dyntarová, navazovat bude dětský sboreček s Radkou Řehákovou. Žáky z druhého stupně budu učit sám v pátek odpoledne. Prosím rodiče dětí z prvního stupně, které budou letos navštěvovat výuku náboženství na faře, aby se společně domluvili s paní Dyntarovou, v kolik hodin by výuka začínala. Mohou tak učinit např. během farního dne nebo po úterní dětské mši 5. září 2017. Pokud jde o žáky z druhého stupně prosím rodiče, aby o čase, kdy výuka bude začínat, jednali se mnou. Příležitost bude podobná jako u dětí z prvního stupně. Výuka dětí z obou skupin začne v druhé polovině září.

V letošním školním roce bude také nabídnuta možnost přípravy dětí na první svaté přijímání. Týká se především žáků třetí třídy, po zvážení třeba také dětí z druhé třídy. Prosím rodiče, aby do konce září sdělili zájem o přípravu dětí na první svaté přijímání I. Dyntarové nebo mně. Během posezení na faře po mši v neděli 1. října by mohla být vhodná příležitost ke krátké informační schůzce.

Se začátkem školního roku začínají také úterní dětské mše. Rád bych na tyto bohoslužby pozval také děti, které se jich v minulých letech neúčastnily.

Čtvrteční lectio divina a adorace začnou v druhé polovině září, protože začátkem září je plánovaná oprava schodiště na faru.

O slavnosti Seslání Ducha Svatého byli Daniel Procházka a Petr Řehák ustanoveni k výpomoci s podáváním svatého přijímání. O některých nedělích a slavnostech tak bude možné podávat podobojí. Nejbližší příležitosti jsou posvícení v kostele sv. Ondřeje 3. září, posvícení na Orebu 17. září v 16.00 a slavnost sv. Václava 28. 9. v 9.00 hodin. Od září začnou také pomáhat s podáváním eucharistie i o nedělích dvakrát či třikrát do měsíce. Tito muži také rozšířili počet těch, kteří připravují na nedělní bohoslužby, když manželé Horákovi potřebují zastoupit.

Během měsíce září budete mít možnost si objednat stolní kalendář na rok 2018. Jako v minulých letech nabízíme kalendář diecézní a Malá poselství Vojtěcha Kodeta. Objednat si je můžete na stole mezi lavicemi do neděle 10. 9. a zakoupit do neděle 24. 9. Organizace se ujme paní L. Šebrlová.

Přeji Boží požehnání v novém školním roce a těším se, že společně ujdeme další kus cesty do Božího království.

P. Jan Šlégr, farář