Dopis farníkům 5. listopadu 2017
Informace z farnosti

"Naše děti jsou Božím vlastnictvím,
proto se nemusí bát a my se nemusíme bát o své děti."

Pavel Kosorin, Křesťanské aforismy

5. listopadu 2017

Vážení a milí farníci,

rád bych vám tímto dopisem nastínil některé události, které nás v tomto kalendářním roce čekají.

Slavnost Ježíše Krista Krále letos vychází na 26. 11. V kostele sv. Ondřeje bude jako každým rokem adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí. Budu rád, pokud si najdete chvíli pro modlitbu, a zapojíte se jak v průběhu celého dne, tak při jejím zakončení v 17.00 hodin. Na stole mezi lavicemi je připravený časový rozpis, do kterého můžete zapisovat svá jména.

Na čtvrtek 30. 11. připadá pouť u sv. Ondřeje. Při této příležitosti k nám zavítá další letošní novokněz z naší diecéze. Jmenuje se Ondřej Špinler, pochází z Dolní Dobrouče a nyní působí v Pardubicích. Využijte jeho návštěvy a přijďte si pro novokněžské požehnání.

Se začátkem adventní doby je spojené žehnání adventních věnců. Můžete si je přinést buď v sobotu 2. 12. v 18.00 nebo na nedělní bohoslužby.

Roráty, které k adventnímu období patří, budou ve středu a ve čtvrtek v 6.00 v kapli na faře. Letos k nim přibydou ještě roráty v sobotu 9. 12. (nebo 16. 12.) v 7.15 v kostele sv. Ondřeje, aby se jich mohli zúčastnit také ti, kterým všední den nevyhovuje. Modlitba bude při zapálených svících a po jejím skončení bude následovat snídaně na faře.

Jako součást přípravy na Vánoce vám chci nabídnout také příležitost ke slavení svátosti smíření. Kromě času před večerními bohoslužbami se bude zpovídat také v neděli 17. 12. od 16.30 hodin na faře.

Letos je nejkratší adventní doba, proto neděle 24. 12. je dopoledne 4. adventní a navečer se slaví bohoslužby ze slavnosti Narození Páně (v 16.00 v Blešně a v 24.00 u sv. Ondřeje).
O týden později v neděli 31. 12. budou mše svaté ze svátku Svaté rodiny pouze dopoledne a jejich součástí bude i poděkování za uplynulý rok. Na svátek sv. apoštola a evangelisty Jana 27. 12. bude při bohoslužbě žehnání vína.

S obdobím roku, které je před námi, souvisí také koncerty v našich kostelích. Ve Vysokém Újezdě letos probíhala oprava varhan, proto v neděli 10. 12. v 16.00 rozezní opravený nástroj prof. Václav Uhlíř. Program tohoto benefičního koncertu na pokrytí nákladů spojených s opravou varhan bude uveřejněn v listopadovém Třebechovickém Haló. Kromě zvuku varhan se budeme moci zaposlouchat také do zpěvu Hany Medkové.

O týden později v neděli 17. 12. v 15.00 bude koncert v kostele v Jeníkovicích. Časově nejbližší koncert se uskuteční v kostele sv. Ondřeje v neděli 19. 11. v 17.00. Hlavní částí programu je celý cyklus Biblických písní od A. Dvořáka v podání studentů pardubické konzervatoře Lady Rousové (zpěv) a Ondřeje Mejsnara (varhany).

V letošním roce jsme při jednání pastorační rady farnosti hovořili také o budově orlovny na farní zahradě, zvažovala se i její (částečná) demolice. Pokud by někdo z vás měl v souvislosti s orlovnou smysluplný nápad, může ho prezentovat mně nebo některému z členů pastorační rady do konce tohoto kalendářního roku.

Rád bych se na vás obrátil ještě s jednou prosbou. S přípravou na Vánoce i některé další sváteční chvíle liturgického roku souvisí také pěvecká a hudební stránka. Pokud by bylo ve vašich možnostech se letos zapojit do zkoušek Ekumenického pěveckého sboru, byla by to veliká pomoc. Zkoušky budou probíhat každou středu na evangelické faře od 15. 11. v 19.00 hodin.

Oprava schodiště na faru se pomalu dokončuje, během listopadu ještě bude po jeho obou stranách doplněné zábradlí. Obvyklý čtvrteční program s lectio divina (v 18.45) a adorací
(v 20.00) začne s adventní dobou.

V tomto týdnu se vydávám na pouť do Svaté země, kde se chci modlit i za každého z vás. Z toho důvodu budou mše sv. pouze v neděli 12. 11. ve Vysokém Újezdě, v Třebechovicích
i v Krňovicích. V dalším týdnu začnou bohoslužby od středy
15. 11. v kapli na faře.

P. Jan Šlégr, farář