Dopis farníkům 7. května 2017

"Vzkříšení totiž není víra zrozená v církvi,
ale církev se zrodila z víry ve vzkříšení."

Papež František, homilie v Káhiře 29. 4. 2017

7. května 2017

Vážení a milí farníci,

pomalu se blíží závěr školního roku a s ním několik událostí, které bych rád připomněl. V první řadě je to kněžské svěcení, které bude v katedrále v Hradci Králové v sobotu 13. 5. 2017 v 10.00 hodin. Mezi kandidáty kněžského svěcení je také jáhen Vojtěch Novotný, který byl u nás na návštěvě.

Další pozvání je na primice letošních novokněží. V neděli 14. 5. v 15.00 bude primice v Dolní Dobrouči (Ondřej Špinler). V Chrudimi bude primice jak v pátek 19. 5. v 16.00 (Vojtěch Novotný), tak v sobotu 20. 5. v 14.00 (Petr Soukal). A konečně Jan Pitřinec bude slavit primiční mši svatou v neděli 21. 5. v 14.30 v Červeném Kostelci.

Proč vás zvu na primice novokněží, které většinou neznáte? Důvod je velmi prostý. Abychom Pánu Bohu poděkovali za nové kněze a abychom jejich prostřednictvím přijali Boží požehnání. Byl bych moc rád, pokud by aspoň někomu z vás se podařilo zúčastnit se primice některého z novokněží, protože tato událost není žádnou samozřejmostí.

Svatodušní svátky letos připadají na začátek června a pro naši farnost budou mimořádně důležité. O vigilii slavnosti Seslání Ducha Svatého v sobotu 3. 6. 2017 bude totiž biskup Jan v katedrále biřmovat a mezi biřmovanci bude i pět našich farníků: Jiří Kouba, Ladislav Krb, Anna Krbová, Marie Lukášková a Božena Zahradníčková. Bohoslužba začíná v 18.30 hodin.

Dalším důvodem je ustanovení akolytů, které se uskuteční při nedělní bohoslužbě 4. 6. 2017. Jedná se o Daniela Procházku
a Petra Řeháka. Když jsem hledal muže vhodné pro tuto službu, souhlasili s mým pozváním a zúčastnili se kurzu pro akolyty, který královéhradecké biskupství pořádá již několik let. Jako akolyté budou moci pomáhat s podáváním svatého přijímání jak při mši svaté, tak při návštěvách nemocných. Těším se tedy, že bude možné podávat podobojí např. o slavnosti Těla a krve Páně a při dalších příležitostech.

Chtěl bych vás všechny pozvat, abychom se na letošní svatodušní svátky dobře připravili. Nanebevstoupením Páně, které si budeme připomínat ve čtvrtek 25. 5. 2017, začíná svatodušní novéna. Může to být čas, který využijete k společné modlitbě ve svých domovech nebo i k častější účasti na bohoslužbách i ve všední dny. Součástí přípravy může být také svátost smíření.

Také v tomto roce se zapojíme do Noci kostelů, která je plánovaná na pátek 9. 6. 2017. Chceme se tentokrát zaměřit na různé formy modlitby v různých kostelech (včetně Orebu). Podrobnější program bude zveřejněn na plakátech. Budu rád, když se podle svých možností také zúčastníte.

Pouť Těla a krve Páně letos vychází na čtvrtek 15. 6. 2017. Mše svatá začne v 18.00 hodin. Možná jste si všimli, že u oken lodi kostela stojí lešení, protože se budou natírat kovové rámy, bude se zprovozňovat větrací okénko a do špalety okna na severní straně se bude dávat rám s pletivem, aby při větrání nevletěl do kostela nějaký pták. Kromě toho se počítá s výměnou zárubně u dveří ze schodiště na kůr a s výměnou venkovních dveří do sakristie. Další práce budou zahrnovat také nátěr všech dveří, oken, okenic a mříží, jakož i opravu římsy v průčelí kostela. První etapa bude dokončena začátkem června. Vzhledem k tomu, že při úklidu kostela bude potřeba uklízet i po řemeslnících, rád bych požádal o pomoc více lidí. Jednalo by se o dny od 5. 6. do 8. 6. Nahlásit se můžete v sakristii.

V neděli 18. 6. pak bude slavnost Těla a krve Páně v 9.00 u sv. Ondřeje a v 14.00 ve Vysokém Újezdě. Doufám, že bude hezké počasí, abychom za doprovodu kapely mohli jít průvodem na farní zahradu a ve Vysokém Újezdě kolem kostela.

A dříve než se rozejdeme na prázdniny, rád bych vás pozval na hlavní úklid kostela sv. Ondřeje, který je plánovaný od pondělí 26. 6. 2017. Zároveň si můžete poznamenat, že ve čtvrtek 18. 5.
a v pátek 19. 5. nebudou mše svaté.

Ať na vás Pán svým požehnáním nešetří!

P. Jan Šlégr, farář