Dostavba varhan ve farním kostele sv. Ondřeje

Na podzim loňského roku zpracoval diecézní organolog prof. Václav Uhlíř návrh na dostavbu varhan v kostele sv. Ondřeje v Třebechovicích pod Orebem. Dovoluji si z jeho zprávy citovat:

"Třímanuálový pneumatický výpustkový nástroj postavil Josef Melzer z Kutné Hory v roce 1943 za 400.000,- Kč.

Nástroj byl po četných opravách stále velmi nespolehlivý, a proto byl přestavěn v roce 2005 na elektropneumatický systém a dispozičně upraven. Nový hrací stůl dodal Ivan Červenka z Jakubovic, elektronický systém Petr Fischer z Prahy. Přestavba tehdy stála 491.000 Kč. Z finančních důvodů se však při přestavbě nepodařilo ozvučit III. manuál, a tak zůstalo pouze u přípravných prací. Byl zhotoven třímanuálový hrací stůl, na kterém jsou připraveny sklopky pro III. manuál a klaviatura je osazena bezkontaktním optickým spínáním. Třetí manuál (původně elektropneumatický s několika extenzemi) by měl stát na původním místě - na horním literátském kůru, kde má i vlastní paprskově řazené prospektové píšťaly."

Aby farnost mohla uskutečnit dostavbu třetího manuálu, shání finanční prostředky. Cenová kalkulace, kterou prof. Uhlíř uvádí ve své zprávě, dosahuje téměř 500.000 Kč.

Chtěl jsem vás jednak informovat o tomto záměru, jednak požádat o finanční podporu. Jednou z příležitostí, kdy bude možné přispět na dostavbu třetího manuálu varhan, je letošní pouť. V neděli 3. června 2018 bude totiž sbírka při bohoslužbě v 9.00 v kostele sv. Ondřeje určena právě na tento účel. Pokud by někdo upřednostňoval poukázání svého příspěvku přímo na účet farnosti, najde číslo účtu na našich webových stránkách. Na požádání lze vystavit potvrzení o přijatém daru. Za každý dar předem děkuji.

Jan Šlégr, farář