FATIMA NAŠE NADĚJE
Teologicko - pastorální sympozium

1. den - středa 4. 10. 2017 - HRADEC KRÁLOVÉ, Nové Adalbertinum

Od 8.30 hod. registrace

10.00 hod. Zahájení teologicko-pastorálního sympozia, úvodní slovo biskup Mons. Jan Vokál

10.30 - 11.30 hod. "Fatima-projekt záchrany lidstva" přednáška: Mons. Tomáš Galis, sídelní biskup diecéze Žilina a prezident WAF na Slovenku

11.30 - 12.30 hod. "Vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie" přednáška: P. Cyril Vojtěch Kodet OCarm., následuje Polední přestávka, možnost oběda, občerstvení;

14.00 - 15.00 hod. "Význam aktualizačních zjevení pro církev" přednáška: ThLic. David Bouma ThD.;

15.00 - 16.00 hod. "Neposkvrněné Srdce Panny Marie jako "srdce" Fatimského poselství" přednáška: PhDr. Štěpán Maria Filip OP ThD.;

16.00 hod. "Maria a Eucharistie" přednáška P. Mgr. Jan Paseka, biskupský vikář pro pastoraci

17.00 hod. Modlitební cesta s Pannou Marií Fatimskou z biskupské rezidence do katedrály OS; Modlitba sv. růžence - tajemství Světla s meditacemi a přípravou obnovy zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie;

18.30 hod. Pontifikální mše sv. - hlavní celebrant Mons. Jan Vokál, sídelní biskup královéhradecký, koncelebrují kněží diecéze;
Te Deum a obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie;
Modlitební ztišení s Pannou Marií Fatimskou

Sympozium dále pokračuje ve dnech 5. -7. 10. 2017 v českomoravské Fatimě v Koclířově. Ve 20 hod. odjíždí od zimního stadionu bus z HK do Koclířova, zde ubytování a další program.

Více na www.fatima2017.cz