Ježíš nebo Caesar, kříž nebo kalich?
Pozvánka na přednášku ČKA

Česká křesťanská akademie a Třebechovické muzeum betlémů vás v roce "osmičkových výročí" srdečně zvou na přednášku 

Ježíš nebo Caesar, kříž nebo kalich? 

Náboženská situace na počátku první republiky 

přednášku pronese 
doc. PhDr. Tomáš Petráček Ph.D., Th.D. historik a teolog působící na Univerzitě Hradec Králové a na Karlově univerzitě v Praze 

ve čtvrtek 3. května 2018 od 19.00 hod. ve vestibulu Třebechovického muzea betlémů