Modlitba za zemřelé

Ve středu 2. listopadu 2016 v 16.00 hodin bude v kostele Božího Těla na Orebu mše svatá za zemřelé.

Na ní bude navazovat průvod po hřbitově provázený zpěvy a modlitbami.

a modlitbami.