Národní Svatováclavská pouť 2018
s poutní mší svatou ve Staré Boleslavi

ČTVRTEK 27. ZÁŘÍ 2018

17.00 - Svatováclavské duchovní zastavení na Václavském náměstí v Praze

19.30 - Přivítání relikvie sv. Václava v Brandýse nad Labem pod zámkem - průvod do Staré Boleslavi

20.00 - Svatováclavský koncert a nešpory v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

PÁTEK 28. ZÁŘÍ 2018

7.00 - Mše svatá na hrobě sv. Václava v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze

8.30 - Mše svatá v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

10.00 - poutní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi - hlavní celebrant Mons. Jan Graubner, kazatel kardinál Dominik Duka OP. (Mši svatou přenáší v přímém přenosu Česká televize)

14.00 - modlitba za národ u Palladia země České v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

18.00 - Mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze


Podrobný program oslav svátku sv. Václava: https://www.apha.cz/narodni-svatovaclavska-pout