Noc kostelů
Program akcí v rámci Noci kostelů 10. 6. 2016

Co je Noc kostelů?

Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny některé kostely různých křesťanských církví, ve kterých se rovněž zdarma konají koncerty, komentované prohlídky, workshopy či divadelní představení. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo třeba jen vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.
Noc kostelů vznikla v roce 2001 v Německu a do České republiky se rozšířila z Rakouska. První ročník této akce se v České republice konal 29. května 2009.

Vstup do kostelů je volný, změna času v obou programech vyhrazena.

Akce v Římskokatolickém kostele sv. Ondřeje 

16:00 individuální prohlídka kostela, možnost ztišení, setkání a rozhovoru s knězem

18:00 mše svatá s hudbou a zpěvem (Ekumenický pěvecký sbor; dětský sboreček od sv. Ondřeje)

18:45 z historie kostela a farnosti (P. Polehla)

19:15 Jak fungují varhany? (možnost prohlídky kůru s výkladem místních varhaníků)

20:00 individuální prohlídka kostela, možnost ztišení, setkání a rozhovoru s knězem

21:00 společná modlitba za starosti a radosti, s nimiž každý přijde; zpěv žalmů a písní z Taizé (schola mládeže od sv. Ondřeje)

Akce v kostele Českobratrské církve evangelické

19:15 zahájení a úvodní slovo faráře F. Čapka; společné zpívání pěveckých sborů prokládané biblickými texty (účinkují Ekumenický pěvecký sbor, Ristupie, Schola sv. Ondřeje)

20:00 violoncellové kvarteto J. Zemena (M. Čapek, A. Hlaváčková, J. Plášil, J. Kouba); komorní kvarteto hraje Beatles (P. Linha - flétna, K. Hesová - housle, K. Fajfrová - viola, J. Hadašová - violoncello)

21:00 soubor Symposion zazpívá písně z divadelních představení

21:30 fairtradová kavárna

22:00 vystoupení blues rockové kapely Cirkus blues

23:30 společné zakončení

V průběhu celého večera si můžete prohlédnout interiér kostela a seznámit se s kampaní Amnesty International za osvobození politických vězňů.