Noc kostelů 2017
Program akcí v rámci Noci kostelů 9. 6. 2017

Akce v Římskokatolickém kostele sv. Ondřeje


16:00 - 17:40 individuální prohlídka kostela, možnost ztišení, setkání a rozhovoru s knězem

17:45 - 18:00 Vystoupení dětského sborečku od sv. Ondřeje

18:00 - 18:45 mše svatá

18:45 - 20:00 Zpěvy, čtení, modlitba za svěřené úmysly. Zpívají Ekumenický pěvecký sbor a Ristupie.
20:00 - 20:50 Individuální prohlídka kostela, možnost setkání a rozhovoru s knězem.

20:00 - 20:50 Občerstvení. Káva, čaj a drobné pohoštění na katolické faře.

21:00 - 22:00 Varhanní koncert. J. S. Bach, Varhanní mše (Martin Kubát, varhany).

22:30 - 23:00 Modlitba za město v kostele Božího Těla na Orebu. Společný odchod od kostela sv. Ondřeje na Oreb ve 22:00

23:00 Zakončení Noci kostelů

Váza na radosti a starosti, které svěříme Bohu 9. června 2017 při Noci kostelů.

Vázu na radosti a starosti najdete v kostele vpravo mezi lavicemi. Vložené úmysly svěříme v modlitbě Bohu v pátek 9. června 2017, kdy bude probíhat Noc kostelů. Jedná se o část programu, která začíná v 18.45 hodin. Srdečně zveme.

Co je Noc kostelů?

Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny některé kostely různých křesťanských církví, ve kterých se rovněž zdarma konají koncerty, komentované prohlídky, workshopy či divadelní představení. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo třeba jen vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.
Noc kostelů vznikla v roce 2001 v Německu a do České republiky se rozšířila z Rakouska. První ročník této akce se v České republice konal 29. května 2009.

Vstup do kostelů je volný, změna času v programu vyhrazena.

Noc kostelů organizuje dohromady společenství katolických i evangelických křesťanů.

Informace o akcích v rámci Noci kostelů ve farnostech, které se zapojili do této akce, najdete na stránkách https://www.nockostelu.cz/