Noc kostelů 2019
Program Noci kostelů 2019 

Letošní Noc kostelů se bude konat v pátek 24. května, a to v každém ze tří třebechovických kostelů. Nejprve v kostele sv. Ondřeje, kde se v 17.00 otevře možnost návštěvy kůru a prohlídky místa se zázemím pro třetí manuál varhan, jehož dostavba letos pokračuje.

V 18.00 začne mše svatá, do jejíž přípravy a průběhu se zapojí dětský sboreček a Ekumenický pěvecký sbor.

Součástí mše svaté bude také modlitba na úmysly, které chcete Bohu svěřit. Za tímto účelem bude v kostele sv. Ondřeje od poloviny května připravena váza, do které lze vložit lístek s radostí či starostí, kterou chcete předložit Bohu. Tyto lístky nebude nikdo ani soukromě, ani veřejně číst.

Po skončení mše svaté (cca v 19.00) bude připravené drobné občerstvení na katolické faře.

Od 19.30 bude program pokračovat v evangelickém kostele a celou Noc kostelů zakončíme společně ve 22.30 ekumenickou modlitbou a zpěvem v kostele Božího Těla na Orebu.

Za všechny, kteří se podílejí na přípravě programu, Vás srdečně zveme k návštěvě našich kostelů.

Třebechovická farnost ŘKC a třebechovický sbor ČCE

Podrobný program:

Kostel sv. Ondřeje

17.00 prohlídka kůru a varhan
18.00 mše svatá v kostele sv. Ondřeje
19.00 občerstvení na katolické faře

Evangelický kostel

19.30 úvodní slovo (M. Erdinger)

  • pěvecký sbor Kolednice
  • Karolína Hejzáková
  • vernisáž výstavy "My...z jiných koutů světa"- obrazy namalované dětmi i dospělými ve výtvarné dílně Pobytového střediska Správy uprchlických zařízení MV v Kostelci n. Orlicí
  • pěvecký sbor Ristupie

20.45 fairtradová kavárna

21.15 Musica per gaudium (Česká Skalice)
hudební putování renesanční a barokní Evropou (zpěv, housle, violy da gamba, zobcové flétny, barokní kytara, theorba, dobové bicí nástroje)

22.30 Společné zakončení v kostele Božího Těla na Orebu

Uvedené časy jsou orientační.