Ohlášky

21. neděle v mezidobí - 25. 8. 2019

V úterý je památka sv. Moniky, ve středu sv. Augustina, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek Umučení svatého Jana Křtitele, neděle je 22. v mezidobí, ale v kostele sv. Ondřeje budeme slavit posvícení.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Chci poděkovat každému, kdo se v uplynulém týdnu zapojil do úklidu kostela sv. Ondřeje.

Za týden slavíme výročí posvěcení kostela sv. Ondřeje, které i letos bude spojené s farním dnem. Chtěl bych vás poprosit o zapojení do jeho příprav i průběhu obvyklým způsobem.

Blíží se začátek nového školního roku. Proto chci vyzvat děti i studenty, aby s sebou na mši v neděli 1. září přinesli školní aktovky a pomůcky a před začátkem mše je položili k oltáři sv. Antonína. V závěru bohoslužby se pomodlíme a budeme vyprošovat dětem i mladým lidem potřebnou sílu a Boží pomoc v novém školním roce.

Na podzim budeme zahajovat opravu lavic, proto příští neděli bude sbírka při mši v kostele sv. Ondřeje určena na tento účel.

Na stole mezi lavicemi je k mání dopis, který jsem pro vás na tuto neděli připravil.

Mše svaté v tomto týdnu:
ne 25. 8. 9.00 Za Josefa a Marii Pilařovy
po 26. 8.
út 27. 8. 18.00 Za Gertrudu Brodackou a její rodinu
st 28. 8. 18.00 Za Boží požehnání, ochranu, zdraví a šťastnou hodinu smrti pro Annu
čt 29. 8. 18.00
pá 30. 8. 18.00
so 31. 8. 18.00 Za Petru Voltovou a celý rod

ne 1. 9. 9.00 Za živé i + členy rodiny Hovorkovy 

20. neděle v mezidobí - 18. 8. 2019

V úterý je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve, ve středu sv. Pia X., papeže, ve čtvrtek Panny Marie Královny, v sobotu svátek sv. Bartoloměje, apoštola, neděle je 21. v mezidobí.

Bohoslužby budou od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli budou mše sv. v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

Tento týden bude hlavní úklid kostela sv. Ondřeje. Budu rád, když se podle svých možností zapojíte. Začínáme v pondělí v 8.30 hodin.

Mše svaté v tomto týdnu:
ne 18. 8. 9.00 Za + Alenu Horákovou a manžela
po 19. 8.
út 20. 8. 18.00 Na dobrý úmysl
st 21. 8. 18.00
čt 22. 8. 18.00 Za Boží požehnání, ochranu, zdraví a šťastnou hodinu smrti pro Margitu
pá 23. 8. 18.00
so 24. 8. 18.00 Za Václava Horáka a manželku
ne 25. 8. 9.00 Za Josefa a Marii Pilařovy

19. neděle v mezidobí - 11. 8. 2019

Ve středu je památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka, ve čtvrtek slavnost Nanebevzetí Panny Marie, neděle je 20. v mezidobí.

Bohoslužby budou pouze v sobotu v 18.00 u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích, kde budeme slavit pouť.

V týdnu od pondělí 19. srpna bude hlavní úklid kostela. Budu rád, když se podle svých možností zapojíte.

Mše svaté budou:

so 17. 8. Za dobrodince farnosti
ne 18. 8. Za + Alenu Horákovou a manžela

18. neděle v mezidobí - 4. 8. 2019

V úterý je svátek Proměnění Páně, ve čtvrtek památka sv. Dominika, kněze, v pátek svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy, v sobotu svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka, neděle je 19. v mezidobí.

Bohoslužby budou pouze v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Mše svaté budou:

ne 4. 8. v 9.00 Za Marii Otčenáškovou

ne 11. 8. v 9.00 Za rodinu Šebrlovu

17. neděle v mezidobí - 28. 7. 2019

V pondělí je památka sv. Marty, ve středu sv. Ignáce z Loyoly, kněze, ve čtvrtek sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve, neděle je 18. v mezidobí.

Bohoslužby budou pouze v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V době dovolené a duchovních cvičení mě zastupuje P. Zdeněk Novák.

28. 7. v 9.00 Za Annu a Václava Podolníkovy

4. 8. v 9.00 Za Marii Otčenáškovou


Výzva českých a moravských biskupů

Bratři a sestry v Kristu,

dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na národní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí kanonizace svaté Anežky České a následného návratu svobody do naší země. Při této pouti se budeme modlit za Církev, vlast i Evropu, za návrat ke křesťanským kořenům, za dar pokání a smíru.

Již nyní se koná sbírka na společný dar papeži Františkovi, sochu Koruna sv. Anežky České, ke které může každý dárce připojit vlastní otisk prstu, symbolizující jeho osobní sounáležitost s kořeny křesťanství v naší zemi i podporu Petrova nástupce. K tomu, aby farnost dostala archy na otisky, je třeba ji registrovat na stránkách www.anezka2019.cz .

Do přihlášených farností poputují pro každého dárce také pamětní medaile sv. Anežky České. První z nich vyrazil apoštolský nuncius v České republice J. E. Mons. Charles D. Balvo, k medaili je připojena modlitba, jíž budeme pouť do Říma ve dnech 11. až 13. listopadu a následně do katedrály v Praze 16. listopadu doprovázet. Podrobnosti o pouti, sbírce i daru najdete na výše uvedených stránkách.

Děkujeme Vám za Vaši podporu a společně Vám žehnáme.

Vaši čeští a moravští biskupové

16. neděle v mezidobí - 21. 7. 2019

V pondělí je svátek sv. Marie Magdalény, v úterý sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy, ve čtvrtek sv. Jakuba, apoštola, v pátek je památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, neděle je 17. v mezidobí.

Bohoslužby budou takto: od pondělí do soboty kromě středy budou mše sv. v 18.00 u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích. Na Vysokém Újezdě i v Ledcích budeme slavit pouť.

Mše svaté v tomto týdnu:
ne 21. 7. 9.00 Za Annu a Miroslava Zelinkovy
po 22. 7. 18.00
út 23. 7. 18.00 Za + Márii Vajdiakovou
st 24. 7.
čt 25. 7. 18.00 Za farnost
pá 26. 7. 18.00 Za živé i + nositelky jména Anna
so 27. 7. 18.00 Za ochranu a víru dětí

ne 28. 7. 9.00 Za Annu a Václava Podolníkovy 

15. neděle v mezidobí - 14. 7. 2019

V pondělí je památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve, neděle je 16. v mezidobí.

Bohoslužby v tomto týdnu budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Jeníkovicích.

Mše svaté v tomto týdnu:
ne 14. 7. 9.00 Za syna v misi a jeho ochranu
po 15. 7.
út 16. 7. 18.00 Za Boží pomoc a požehnání
st 17. 7. 18.00 Za farnost
čt 18. 7. 18.00 Za Miroslava Boučka, rodinu Vojtovu a Boučkovu
pá 19. 7. 18.00 Za nemocného manžela a celou rodinu
so 20. 7. 18.00 Za + Marii Pacholátkovou
ne 21. 7. 9.00 Za Annu a Miroslava Zelinkovy

14. neděle v mezidobí - 7. 7. 2019

Ve čtvrtek je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy, neděle je 15. v mezidobí.

Bohoslužby v tomto týdnu budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích.

Mše svaté v tomto týdnu:
ne 7. 7. 9.00 Za Soňu a Marii Lukáškovy
po 8. 7.
út 9. 7. 18.00 Za Vladimíra Rytíře
st 10. 7. 18.00 Na poděkování za 50 let společného života
čt 11. 7. 18.00 Na poděkování za 20 let společného života
pá 12. 7. 18.00 Za zdárný průběh operace
so 13. 7. 18.00 Na dobrý úmysl
ne 14. 7. 9.00 Za syna v misi a jeho ochranu

13. neděle v mezidobí - 30. 6. 2019

Ve středu je svátek sv. Tomáše, apoštola, ve čtvrtek památka sv. Prokopa, opata, v pátek slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy, neděle je 14. v mezidobí.

Bohoslužby v tomto týdnu budou následovně: v pátek bude mše u sv. Ondřeje v 9.00, v ostatní dny od úterý do soboty v 18.00, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Při nedělní bohoslužbě v 9.00 budou křtiny Anny Kudrnové.

Minulou neděli byla sbírka na Charitu. Za naši farnost jsme přispěli částkou 4.603 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

Na stole mezi lavicemi je k mání dopis, který jsem napsal k minulé neděli.

Po skončení mše bude potřeba odnést z kostela břízky, chtěl bych požádat o pomoc s jejich odnesením.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 30. 6. 9.00 Za Františka Štorka
po 1. 7.
út 2. 7. 18.00 Za Boží požehnání a pomoc pro Dušana a Zuzanu Brezány
st 3. 7. 18.00 Na poděkování
čt 4. 7. 18.00 Za + Pavla Vondřejce a jeho rodinu
pá 5. 7. 9.00 Za dobrodince farnosti
so 6. 7. 18.00

ne 7. 7. 9.00 Za Soňu a Marii Lukáškovu 

Slavnost Těla a krve Páně - 23. 6. 2019

V pondělí je slavnost Narození svatého Jana Křtitele, v pátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v sobotu sv. Petra a Pavla, apoštolů, a neděle je 13. v mezidobí.

Bohoslužby v tomto týdnu budou takto: kromě čtvrtku od pondělí do soboty v 18.00 u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Jeníkovicích, kde budeme slavit pouť.

Dnes je sbírka na Charitu.

V úterý bude dětská mše.

Na stole mezi lavicemi je k mání dopis, který jsem k této neděli napsal.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 23. 6. 9.00 Za Boží ochranu během prázdnin
po 24. 6. 18.00 Za kněžská a řeholní povolání
út 25. 6. 18.00 Za + Josefa Lankaše
st 26. 6. 18.00 Na poděkování
čt 27. 6.
pá 28. 6. 18.00 Za Boží milosrdenství a milost obrácení pro Dušana st., Janku a Andreu Brezány
so 29. 6. 18.00 Za farnost
ne 30. 6. 9.00 Za Františka Štorka

Slavnost Nejsvětější Trojice - 16. 6. 2019

Ve čtvrtek je slavnost Těla a krve Páně, kterou v naší farnosti budeme slavit také v neděli.

Ve čtvrtek bude poutní mše v 18.00 v kostele Božího Těla na Orebu, v ostatní dny od úterý do soboty budou bohoslužby v 18.00 v kostele sv. Ondřeje. V neděli bude mše v 9.00 v Třebechovicích, po ní bude následovat průvod ke čtyřem oltářům na farní zahradě. Mše sv. s následným průvodem na Vysokém Újezdě začne v 14.00 hodin.

V úterý bude dětská mše. Protože ve čtvrtek bude na Orebu pouť, nebude ani lectio divina, ani adorace.

Příští neděli bude sbírka na Charitu. Přečtu vám nyní dopis, který pro tuto příležitost napsala paní ředitelka Anna Maclová a prezident Pavel Rousek.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 16. 6. 9.00 Na poděkování
po 17. 6.
út 18. 6. 18.00 Za farnost
st 19. 6. 18.00 Za + Antonii Brezányovou - Lisickou
čt 20. 6. 18.00 Za duše + dárců mešních fundací
pá 21. 6. 18.00 Na dobrý úmysl
so 22. 6. 18.00 Za Marii Bartošovou
ne 23. 6. 9.00 Za Boží ochranu během prázdnin

Slavnost Seslání Ducha Svatého - 9. 6. 2019

V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve, v úterý sv. Barnabáše, apoštola, ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 9. 6. 9.00 Za živé i + členy rodiny Hovorkovy
po 10. 6.
út 11. 6. 18.00
st 12. 6. 18.00 Za + manžele Eduarda a Kateřinu Zlatohlávkových
čt 13. 6. 18.00 Na poděkování
pá 14. 6. 18.00 Za + Antonína Bělohoubka, rodiče Miškolciovy a Bělohoubkovy
so 15. 6. 18.00 Za farnost
ne 16. 6. 9.00 Na poděkování

7. neděle velikonoční - 2. 6. 2019

V pondělí je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, ve středu památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, v neděli je slavnost Seslání Ducha svatého.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích.

Minulou neděli byla sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Za naši farnost jsme přispěli částkou 10.433,- Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře. Pátek je první v měsíci, po mši bude adorace Nejsvětější svátosti s modlitbou litanií. Příležitost ke svátosti smíření máte před večerními bohoslužbami.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 2. 6. 9.00 Za Oldřicha a Aleše Micherovy
po 3. 6.
út 4. 6. 18.00 Za zdraví a Boží pomoc pro Dušana a Martu Milúchovy
st 5. 6. 18.00 Za farnost
čt 6. 6. 18.00
pá 7. 6. 18.00 Za dobrodince farnosti
so 8. 6. 18.00

ne 9. 6. 9.00 Za živé i + členy rodiny Hovorkovy 

6. neděle velikonoční - 26. 5. 2019

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, v pátek svátek Navštívení Panny Marie, v sobotu památka sv. Justina, mučedníka, příští neděle je 7. velikonoční.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Během května je po mši májová pobožnost.

Chtěl bych poděkovat každému, kdo se jakýmkoli způsobem zapojil do Noci kostelů.

V úterý bude dětská mše. Tento čtvrtek nebude ani lectio divina, ani adorace.

Protože dnešní neděle je dnem modliteb za pronásledované křesťany, je také dnešní sbírka určená na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.

V sobotu 8. června bude v Hradci Králové diecézní setkání dětí. Můžeme se z farnosti na toto setkání vypravit společně. Kdo má zájem, ať se mi ozve nejpozději v úterý po dětské mši.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 26. 5. 9.00 Za duše zemřelých dárců mešních fundací
po 27. 5.
út 28. 5. 18.00 Za farnost
st 29. 5. 18.00 Za rodinu Faltovu a Němcovu
čt 30. 5. 18.00 Za dožití 75 let života
pá 31. 5. 18.00 Za zdraví a Boží pomoc pro děti a vnuky Marie Machynové
so 1. 6. 18.00 Za Václava Horáka a manželku

ne 2. 6. 9.00 Za Oldřicha a Aleše Micherovy 

5. neděle velikonoční - 19. 5. 2019

Příští neděle je 6. velikonoční.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

Během května je po mši májová pobožnost.

Minulou neděli byla sbírka na kněžský seminář. Za naši farnost jsme přispěli částkou 3.794 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

V úterý bude dětská mše, ve středu v 18.45 na katolické faře zkouška EPS, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře, v pátek se zapojíme do Noci kostelů. Program Noci kostelů je na vývěsce, začíná u sv. Ondřeje, od 19.30 pokračuje v evangelickém kostele a bude zakončen v kostele na Orebu v 22.30.

Do průběhu páteční bohoslužby se zapojí jak EPS, tak dětský sboreček. Při této bohoslužbě se bude v obětním průvodu přinášet džbán, který je nyní na místě, kde se staví betlém. Můžete do něho vkládat lístečky se svými radostmi a starostmi. Aniž by je kdokoli četl, budeme se na tyto úmysly při mši modlit. Po bohoslužbě bude na faře občerstvení. Pokud by někdo mohl přispět sladkými či slanými dobrotami, bude tato pomoc velmi vítaná.

Členům pastorační rady připomínám, že se sejdeme v úterý v 19.00 na faře.

Chtěl bych vás povzbudit k účasti na volbách do Evropského parlamentu.

Šestá neděle velikonoční, která bude příští týden, je dnem modliteb za pronásledované křesťany. Biskupové v naší republice se rozhodli o uspořádání sbírky na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Přečtu vám nyní výzvu biskupů k této sbírce.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 19. 5. 9.00 Za + Vladimíra Dernera
po 20. 5.
út 21. 5. 18.00 Za Boží pomoc a zdraví
st 22. 5. 18.00 Za + Josefa a Márii Budáčovy
čt 23. 5. 18.00 Na dobrý úmysl
pá 24. 5. 18.00 Na úmysly účastníků Noci kostelů
so 25. 5. 18.00 Za farnost

ne 26. 5. 9.00 Za duše zemřelých dárců mešních fundací 

4. neděle velikonoční - 12. 5. 2019

V pondělí je památka Panny Marie Fatimské, v úterý svátek sv. Matěje, apoštola, ve čtvrtek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, příští neděle je 5. velikonoční.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Jeníkovicích.

Během května je po mši májová pobožnost. Pokud máte chuť a čas se zapojit do jejich průběhu, sdělte mi, kdy se vám to hodí.

Dnes je sbírka na kněžský seminář.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši bude lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Od pátku za týden bude Noc kostelů. Od příští neděle budete mít v kostele sv. Ondřeje možnost vložit do připravené vázy úmysly, za které se pak v rámci Noci kostelů budeme modlit.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 12. 5. 9.00 Za Věru Zeinerovou a rodinu Mackovu
po 13. 5.
út 14. 5. 18.00 Za + Alenu Horákovou
st 15. 5. 18.00 Za zdraví a Boží pomoc pro rodinu Vicencovou a Miartušovou
čt 16. 5. 18.00
pá 17. 5. 18.00 Za farnost
so 18. 5. 18.00

ne 19. 5. 9.00 Za + Vladimíra Dernera 

3. neděle velikonoční - 5. 5. 2019

Příští neděle je 4. velikonoční.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích.

Během května bude po každé mši májová pobožnost. Pokud máte chuť zapojit se do jejich průběhu, sdělte mi, kdy se vám to hodí.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši bude lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Příští neděli je sbírka na kněžský seminář.

Dnes po mši je posezení na faře.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 5. 5. 9.00 Za rodinu Dörrovu a Brandejsovu
po 6. 5.
út 7. 5. 18.00 Za Stanislava Lukáška a rodiče
st 8. 5. 18.00
čt 9. 5. 18.00 Za farnost
pá 10. 5. 18.00 Za + prof. Václava Wolfa
so 11. 5. 18.00

ne 12. 5. 9.00 Za Věru Zeinerovou a rodinu Mackovu 

2. neděle velikonoční - 28. 4. 2019

V pondělí je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy, ve čtvrtek je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, v pátek je svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, neděle je 3. velikonoční.

V pondělí a v úterý tento týden mše nebude. Ve středu začíná měsíc květen, takže bohoslužby od středy do soboty budou v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Se začátkem měsíce května se na vás obracím také s prosbou o vaše zapojení do májových pobožností, které budou po každé mši sv. v kterémkoli z našich kostelů. Kvůli snadnější organizaci prosím o sdělení dne, v kterém byste se mohli do májové pobožnosti zapojit.

Ve čtvrtek po mši bude lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře. Pátek je první v měsíci, po mši bude krátká adorace s modlitbou litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Připomínám možnost svátosti smíření před večerními bohoslužbami.

V neděli 5. 5. bude po mši posezení na faře.

Na stole mezi lavicemi si můžete vzít dopis, který jsem Vám napsal.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 28. 4. 9.00 Za rodiny Melicharovy a Sedláčkovy
po 29. 4.
út 30. 4.
st 1. 5. 18.00 Za farnost
čt 2. 5. 18.00
pá 3. 5. 18.00 Za dobrodince farnosti
so 4. 5. 18.00
ne 5. 5. 9.00 Za rodinu Dörrovu a Brandejsovu

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - 21. 4. 2019

Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně a po celý týden budeme slavit velikonoční oktáv.

Mše svaté budou v pondělí v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích, od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

Minulou neděli byla sbírka na pastorační aktivity v naší diecézi. Za naši farnost jsme přispěli částkou 3.175 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

V úterý večer bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli.

Jsem rád, že jsme mohli společně prožít velikonoční svátky. Chci poděkovat každému, kdo se podílel na jejich přípravě i průběhu. Přeji každému požehnané Velikonoce!

Na stole mezi lavicemi si můžete vzít dopis, který jsem Vám napsal.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 21. 4. 9.00 Za rodinu Procházkovu, Uhlířovu, Hloučkovu, Dvorských a Čížkovu
po 22. 4. 9.00 Za + Pavla Dörre
út 23. 4. 18.00 Za + rodiče Bernardinu a Janu Knapčíkovy
st 24. 4. 18.00 Za skauty
čt 25. 4. 18.00 Za rodinu Šebrlovu
pá 26. 4. 18.00 Za + Karin Ottovou a Antona Chovance
so 27. 4. 18.00 Za Marii Marešovou

ne 28. 4. 9.00 Za rodiny Melicharovy a Sedláčkovy 

Květná neděle - 14. 4. 2019

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, Velký pátek je dnem přísného postu, v neděli je slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Mše svaté budou v úterý a ve středu v 18.00 v kapli na faře, na Zelený čtvrtek a Velký pátek v 18.00 u sv. Ondřeje, velikonoční vigilie začne v sobotu v 19.00 a v neděli budou bohoslužby v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Příležitost ke svátosti smíření budete mít v úterý a ve středu rovněž od 17.30.

V úterý večer bude dětská mše a ve středu v 17.30 modlitba křížové cesty. V sobotu od 8.00 do 17.00 bude adorace u Božího hrobu, na sobotní vigilii slavnosti Zmrtvýchvstání Páně si přineste svíčky. Při nedělní bohoslužbě bude žehnání velikonočních pokrmů.

Na stole mezi lavicemi je rozpis na sobotní adoraci u Božího hrobu, prosím vás, abyste si udělali chvíli čas a přišli se pomodlit.

Dnes je sbírka na pastorační aktivity v naší diecézi.

V pondělí 15. 4. v 18.00 bude v 1. patře u Černého koně přednáška doc. Radomíra Tichého. Na pozvání ČKA bude hovořit o práci archeologů, která předchází výstavbu dálnice D 11.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 14. 4. 9.00 Za duše + dárců mešních fundací
po 15. 4.
út 16. 4. 18.00 Za Boží pomoc a posilu
st 17. 4. 18.00 Za Zdeňku Uhlířovou, rodiče a rodiny Grusovu a Šrámkovu
čt 18. 4. 18.00 Na poděkování
pá 19. 4. 18.00
so 20. 4. 19.00 Za Naďu Dubeneckou

ne 21. 4. 9.00 Za rodinu Procházkovu, Uhlířovu, Hloučkovu, Dvorských a Čížkovu 

5. neděle postní – 7. 4. 2019

Příští neděle je Květná.

Bohoslužby budou jako obvykle od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích.

Příští neděli bude sbírka na pastorační aktivity v naší diecézi.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře, ve středu a v pátek od 17.30 bude modlitba křížové cesty, tu páteční povedou děti. V sobotu bude v Hradci Králové Diecézní setkání mládeže.

Příležitost ke svátosti smíření budete mít dnes na faře od 16.30, k dispozici bude také pan děkan F. Hladký. V ostatní dny zpovídám před večerními bohoslužbami.

Zkouška EPS bude v úterý 9. 4. od 19.00 na katolické faře.

Otec biskup Jan nás vybízí, abychom v nastávajícím týdnu konali pokání za hříchy proti nezletilým a zranitelným, které zraňují tajemné tělo církve víc než cokoli jiného. Pohromy různého druhu jsou v Písmu svatém vnímané jako výzvy k obrácení. Pokud chceme přispět k léčení této rány, obnovme a posilme svůj vztah s Bohem. Pamatujme v postní době na svátost smíření. Pokud je pro někoho obtížné, aby se v tomto týdnu přidal ke společné modlitbě ve všední den v kapli, ať pamatuje na tento úmysl při modlitbě doma. Kromě pravidelných mší v 18.00 a čtvrteční adorace ve 20.00 bude tento týden také modlitba křížové cesty ve středu a v pátek v 17.30 hodin. Ve čtvrtek bude mše svatá sloužena za odpuštění a smíření a za nápravu a sílu hříchům na všech úrovních čelit.

Od pondělí za týden 15. 4. v 18.00 bude v 1. patře u Černého koně přednáška doc. Radomíra Tichého. Na pozvání ČKA bude hovořit o práci archeologů, která předchází výstavbu dálnice D 11. 

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 7. 4. 9.00 Za + Michala Štrose
po 8. 4.
út 9. 4. 18.00 Za + Pavla Dyntara
st 10. 4. 18.00 Za Zdeňku Uhlířovou, rodiče a rodiny Grusovu a Šrámkovu
čt 11. 4. 18.00 Za odpuštění a smíření a za nápravu a sílu hříchům na všech úrovních čelit
pá 12. 4. 18.00 Za duši + Josefa Kubenky
so 13. 4. 18.00 Za farnost
ne 14. 4. 9.00 Za duše + dárců mešních fundací 

4. neděle postní – 31. 3. 2019

Příští neděle je 5. postní.

Bohoslužby budou jako obvykle od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Jeníkovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře, v pátek od 17.30 bude modlitba křížové cesty a protože je první pátek v měsíci, bude po mši adorace s modlitbou litanií.

Příležitost ke svátosti smíření budete mít v neděli 7. dubna, kdy přijede zpovídat pan děkan F. Hladký. Zpovídat budeme na faře od 16.30 hodin. Jinak můžete ke zpovědi přistoupit před večerními bohoslužbami.

Zkouška EPS bude v úterý 9. 4. od 19.00 na katolické faře.

Minulou neděli byla sbírka na pojištění církevních budov v naší diecézi. Za naši farnost jsme přispěli částkou 4.291 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 31. 3. 9.00 Za + Pavla Dyntara
po 1. 4.
út 2. 4. 18.00 Za Zdeňku Uhlířovou, rodiče a rodiny Grusovu a Šrámkovu
st 3. 4. 18.00 Za farnost
čt 4. 4. 18.00 Za + rodiče Magdalénu a Josefa Rakovanovy
pá 5. 4. 18.00 Za dobrodince farnosti
so 6. 4. 18.00 Za + P. Václava Netuku
ne 7. 4. 9.00 Za + Michala Štrose

3. neděle postní – 24. 3. 2019

V pondělí je slavnost Zvěstování Páně, neděle je 4. postní.

Bohoslužby budou od pondělí do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích. Protože je v pondělí slavnost, bude mše svatá také v pondělí.

Dnes je sbírka na pojištění církevních budov v naší diecézi.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře, v pátek od 17.30 bude modlitba křížové cesty.

Pro letošní rok je ještě několik volných míst na farním táboře naší farnosti. Tábor je určen pro děti ve věku 7-15 let (od ukončené 1. třídy) a účastní se jej obvykle kolem 25 dětí, z větší části z Třebechovic a okolí. Kromě tradičních táborových aktivit je na táboře pamatováno také na modlitbu a účast na mši sv., jsou také zařazena témátka, během kterých se snažíme o duchovní rozvoj dětí.

Tábor se bude konat od 20. 7. 2019 do 3. 8. 2019 ve Velkých Hamrech u Tanvaldu (podhůří Jizerských hor). Cena je 2.600 Kč/dítě.

Bližší informace je možné získat u hlavního vedoucího - Rostislav Vašíček, tel. 775 422 354, e-mail vasicro@seznam.cz.

Nyní vám přečtu společný pastýřský list českých a moravských biskupů ke Dni modliteb za úctu k počatému životu.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 24. 3. 9.00 Za + Ladislava Zilvara
po 25. 3. 18.00 Za farnost
út 26. 3. 18.00 Za Boží požehnání pro manžele
st 27. 3. 18.00 Za Zdeňku Uhlířovou, rodiče a rodiny Grusovu a Šrámkovu
čt 28. 3. 18.00
pá 29. 3. 18.00 Za živé a + členy kněžského společenství
so 30. 3. 18.00 Za Jaroslava Horáka a manželku

ne 31. 3. 9.00 Za + Pavla Dyntara 

2. neděle postní – 17. 3. 2019

V úterý je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, neděle je 3. postní.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Příští neděli bude sbírka na pojištění církevních budov v naší diecézi.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře, v pátek od 17.30 bude modlitba křížové cesty.

V sobotu 23. března bude schůzka ministrantů. Začínáme v 14.00 v kostele sv. Ondřeje.

K minulé neděli jsem pro vás připravil dopis, je k mání na stole mezi lavicemi.

Dnes po mši je posezení na faře nejen u kávy a čaje.

V pátek ráno zemřel po vážné nemoci Pavel Dyntar. Pohřeb bude mít v rodišti za účasti své rodiny. V kostele sv. Ondřeje bude za něho mše svatá v neděli 31. března. Pomodleme se za něho: Odpočinutí věčné...

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 17. 3. 9.00 Za Václava Matyáše
po 18. 3.
út 19. 3. 18.00 Za MUDr. Josefa Eliáše
st 20. 3. 18.00 Za Boží ochranu a požehnání
čt 21. 3. 18.00 Za Boží pomoc a ochranu pro nemocnou osobu
pá 22. 3. 18.00 Za Jiřího Trojnu a rodinu Runštukovu
so 23. 3. 18.00 Za Jana Uhlíře
ne 24. 3. 9.00 Za + Ladislava Zilvara

1. neděle postní – 10. 3. 2019

Ve středu je výroční den zvolení papeže Františka, neděle je 2. postní.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře, v pátek od 17.30 bude modlitba křížové cesty.

Příští neděli bude po mši posezení na faře nejen u kávy a čaje.

K dnešní neděli jsem pro vás připravil dopis, je k mání na stole mezi lavicemi.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 10. 3. 9.00 Za Růženu Vlačihovou
po 11. 3.
út 12. 3. 18.00 Za farnost
st 13. 3. 18.00 Za Zdeňku Uhlířovou, rodiče a rodiny Grusovu a Šrámkovu
čt 14. 3. 18.00 Na poděkování
pá 15. 3. 18.00 Za bratry a sestry rodné a nevěsty zeťů v rodině Kozoňové
so 16. 3. 18.00 Za Boží požehnání pro manžele

ne 17. 3. 9.00 Za Václava Matyáše 

8. neděle v mezidobí – 3. 3. 2019

Tento týden začíná postní doba Popeleční středou, neděle bude 1. postní. Popeleční středa je dnem přísného postu.

Bohoslužby budou takto: v úterý, ve čtvrtek a v pátek v 18.00 v kapli na faře, ve středu a v sobotu v 18.00 u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Udělování popelce bude při mši sv. na Popeleční středu v 18.00 u sv. Ondřeje.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře, v pátek od 17.30 bude modlitba křížové cesty.

Tento týden ve středu výjimečně nebude výuka náboženství.

Minulou neděli byla sbírka Svatopetrský haléř. Za naši farnost jsme přispěli částkou 3.438 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

Postní brožurka, kterou připravilo biskupství, je k dispozici na stole mezi lavicemi.

V pondělí pořádá místní ČKA přednášku na téma: Je lehčí žít v totalitě nebo ve svobodě? Hostem bude Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D. - bývalý politik a senátor, vysokoškolský učitel, filosof a signatář Charty 77. Přednáška bude v pondělí 4. 3. v 18.00 u Černého koně v prvním patře.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 3. 3. 9.00 Za + Marii Otčenáškovou
po 4. 3.
út 5. 3. 18.00 Za Zdeňku Uhlířovou, rodiče a rodinu Šrámkovu a Grusovu
st 6. 3. 18.00 Za duše + dárců mešních fundací
čt 7. 3. 18.00 Za + Martu Gemelovou a tety Romaňákové
pá 8. 3. 18.00 Za dobrodince farnosti
so 9. 3. 18.00 Za Oldřicha Micheru

ne 10. 3. 9.00 Za Růženu Vlačihovou 

7. neděle v mezidobí – 24. 2. 2019

Příští neděle je 8. v mezidobí.

Vzhledem k jarním prázdninám budou mše svaté v tomto týdnu pouze v sobotu v 18.00 u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Dnes je sbírka Svatopetrský haléř.

Tuto středu od 19.00 bude na katolické faře zkouška EPS.

Od pondělí za týden pořádá místní ČKA přednášku na téma: Je lehčí žít v totalitě nebo ve svobodě? Hostem bude Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D. - bývalý politik a senátor, vysokoškolský učitel, filosof a signatář Charty 77. Přednáška bude v pondělí 4. 3. v 18.00 u Černého koně v prvním patře.

Bohoslužby v tomto týdnu:

so 2. 3. v 18.00 Za rodinu Tichých a Hovorkovu

ne 3. 3. v 9.00 Za Marii Otčenáškovou

6. neděle v mezidobí – 17. 2. 2019

V pátek je svátek Stolce svatého apoštola Petra, v sobotu památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka, a příští neděle je 7. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Příští neděli bude sbírka Svatopetrský haléř.

Členům pastorační rady připomínám, že v úterý v 19.00 se sejdeme na faře.

Setkání s farníky, kteří chtějí přijmout svátost nemocných, bude tento čtvrtek. Od 10.00 bude otevřena kaple na faře k osobní modlitbě, zároveň bude také příležitost ke svátosti smíření. V 11.00 začne mše s udělováním svátosti pomazání nemocných.

Pomalu se blíží začátek postního období. Předběžně oznamuji, že zkouška EPS bude ve středu 27. 2. v 19.00 na katolické faře.

Dnes po mši je posezení na faře nejen u kávy a čaje.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 17. 2. 9.00 Za + Zdenu Uhlířovou
po 18. 2.
út 19. 2. 18.00 Za + rodiče a příbuzné
st 20. 2. 18.00 Za + rodiče Jana a Pavlínu
čt 21. 2. 18.00 Za rodinu Šebrlovu
pá 22. 2. 18.00 Za Boží pomoc a ochranu
so 23. 2. 18.00 Za Anežku a Karla Chudých a syna s manželkou

ne 24. 2. 9.00 Za Boží milost a požehnání pro děti 

5. neděle v mezidobí – 10. 2. 2019

V pondělí je památka Panny Marie Lurdské a příští neděle je 6. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Setkání s farníky, kteří chtějí přijmout svátost nemocných, bude tento čtvrtek v 10.00 na faře. Na programu bude katecheze o této svátosti a domlouvání termínu jejího společného slavení.

Díky činnosti ČKA v Třebechovicích pod Orebem se toto úterý od 19.00 budeme moci podívat do Vietnamu. Touto zemí od severu k jihu nás bude provázet lékař a cestovatel MUDr. Vít Hrubecký. Přednáška se koná v prvním patře u Černého koně.

Příští neděli po mši je posezení na faře nejen u kávy a čaje.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 10. 2. 9.00 Na poděkování
po 11. 2.
út 12. 2. 18.00 Za odpuštění hříchů
st 13. 2. 18.00 Za rodinu Němcových a Bačkovských
čt 14. 2. 18.00 Za + rodiče Jana a Žofii
pá 15. 2. 18.00 Za Vladimíra Rytíře
so 16. 2. 18.00 Za Václava Horáka a manželku

ne 17. 2. 9.00 Za + Zdenu Uhlířovou 

4. neděle v mezidobí – 3. 2. 2019

V úterý je památka sv. Agáty, panny a mučednice, ve středu sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, a příští neděle je 5. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

V průběhu února bych rád nemocným farníkům nabídl možnost přijetí svátosti nemocných. Pokud máte zájem, řekněte mi to dnes po mši.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 3. 2. 9.00 Za + Marii Bartošovou a rodinu Podolníkovu
po 4. 2.
út 5. 2. 18.00 Za rodinu Pacholátkovu a Plašilovu
st 6. 2. 18.00 Za lidi bez domova
čt 7. 2. 18.00 Na dobrý úmysl
pá 8. 2. 18.00 Za pokoj a dobré vztahy v rodině
so 9. 2. 18.00 Za Boží pomoc a požehnání

ne 10. 2. 9.00 Na poděkování 

3. neděle v mezidobí – 27. 1. 2019

V pondělí je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, ve čtvrtek sv. Jana Boska, kněze, v sobotu je svátek Uvedení Páně do chrámu a příští neděle je 4. v mezidobí.

Bohoslužby budou takto: od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu v kostele sv. Ondřeje pouze v 9.00, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Opakuji ještě jednou, v sobotu na svátek Uvedení Páně do chrámu, bude mše pouze v 9.00. Čtyřicet dní po Vánocích si připomínáme setkání Svaté rodiny se starcem Simeonem, který o malém Ježíšovi říká, že je světlem národů. Na začátku této mše se koná průvod se svíčkami, proto si je s sebou přineste. Na tuto bohoslužbu bude EPS zkoušet ve středu v 19.00 na katolické faře.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře. Pátek je první v měsíci, po mši bude adorace s modlitbou litanií. Příležitost ke svátosti smíření máte před večerními bohoslužbami.

V průběhu února bych rád nemocným farníkům nabídl možnost přijetí svátosti nemocných. Prosím o sdělení zájmu dnes po mši, nejpozději v neděli 3. února.

Dnes po mši se bude uklízet betlém. Pokud někdo bude moci přiložit ruku k dílu, předem děkujeme.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 27. 1. 9.00 Za + Františka a Alenu Horákovy a celý rod
po 28. 1.
út 29. 1. 18.00 Za Gabiku, jejího přítele Petra a malého syna Alexu, za potřebné milosti pro jejich stav
st 30. 1. 18.00 Za posílení víry, naděje a lásky v rodinách
čt 31. 1. 18.00 Za osvobození od zlého ducha alkoholu
pá 1. 2. 18.00 Za dobrodince farnosti
so 2. 2. 9.00 Za Boží požehnání pro novomanžele Stanislava a Marianu, za vzájemnou lásku, úctu a věrnost
ne 3. 2. 9.00 Za + Marii Bartošovou a rodinu Podolníkovu 

2. neděle v mezidobí – 20. 1. 2019

V pondělí je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice, ve čtvrtek sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, v pátek svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola, v sobotu památka sv. Timoteje a Tita, biskupů, a příští neděle je 3. v mezidobí.

V tomto týdnu budou bohoslužby jako obvykle: od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Ve středu bude od 19.00 ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele. Přijďte se společně modlit za spravedlnost ve světě.

Dnes po mši vás zvu na faru k posezení nejen u kávy a čaje.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 20. 1. 9.00 Za duše + dárců mešních fundací
po 21. 1.
út 22. 1. 18.00 Na dobrý úmysl
st 23. 1. 18.00 Za jednotu křesťanů
čt 24. 1. 18.00 Za + Františka Horáka
pá 25. 1. 18.00 Za rodinu Šebrlovu
so 26. 1. 18.00 Za Aničku, aby kráčela životem po správné cestě a za zdraví a pokoj
ne 27. 1. 9.00 Za + Františka a Alenu Horákovy a celý rod 

Svátek Křtu Páně – 13. 1. 2019

Ve čtvrtek je památka sv. Antonína, opata, v pátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, a příští neděle je 2. v mezidobí.

V tomto týdnu budou bohoslužby jako obvykle: od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

V úterý bude od 19.00 přednáška ve vestibulu TMB na téma Jak se bránit hybridním hrozbám Ruska a co od něho čekat? Hostem bude humanitární pracovnice, novinářka a spisovatelka Petra Procházková.

V pátek začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Od středy za týden v 19.00 bude ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele.

Příští neděli bude posezení na faře nejen u kávy a čaje.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 13. 1. 9.00 Za Annu Tobiškovou
po 14. 1.
út 15. 1. 18.00 Za + duše rodiny Grebačové
st 16. 1. 18.00 Na poděkování
čt 17. 1. 18.00 Za zdraví a pokoj pro rodinu Maslanovu
pá 18. 1. 18.00 Za vzájemné porozumění a odpuštění pro sourozence
so 19. 1. 18.00 Na poděkování za 60 let života a za Boží požehnání a milosti do dalších let

ne 20. 1. 9.00 Za duše + dárců mešních fundací 

Slavnost Zjevení Páně – 6. 1. 2019

Příští neděli je svátek Křtu Páně.

Bohoslužby budou v úterý, ve čtvrtek a v pátek v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích. Tento týden tedy nebude mše ve středu.

K minulé neděli jsem pro vás připravil dopis, pokud ho nemáte, je k mání na stole mezi lavicemi.

Ve čtvrtek bude po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 6. 1. 9.00 Za + Ladislava Jiruchu a jeho rodiče
po 7. 1.
út 8. 1. 18.00 Za Boží ochranu, požehnání a zdraví pro Františka
st 9. 1.
čt 10. 1. 18.00 Za Boží požehnání pro rodinu pro Gudiatovu
pá 11. 1. 18.00 Za zdraví a pokoj pro rodinu Matějíčkovu
so 12. 1. 18.00 Za rodinu Hovorkovu a Tichých
ne 13. 1. 9.00     

Svátek Svaté rodiny – 30. 12. 2018

Zítra je památka sv. Silvestra I., papeže a zároveň poslední den občanského roku, v úterý je slavnost Matky Boží, Panny Marie, ve středu památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve a v neděli je slavnost Zjevení Páně.

Bohoslužby budou takto: v pondělí v 16.00 u sv. Ondřeje bude mše na poděkování a prosbu o Boží pomoc do nového roku, v úterý bude mše v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Pátek je první v měsíci, po mši bude adorace před Nejsvětější svátostí s modlitbou litanií. V neděli o slavnosti Zjevení Páně budeme žehnat vodu, kadidlo, křídu, a případně zlaté předměty. Můžete si s sebou přinést nádobku, v které si svěcenou vodu odnesete domů.

K dnešní neděli jsem pro vás připravil dopis, můžete si ho vzít na stole mezi lavicemi.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 30. 12. 9.00 Za Jaroslavu Štorkovou - Pešicovou
po 31. 12. 16.00
út 1. 1. 9.00 Za farnost
st 2. 1. 18.00 Za Boží požehnání, ochranu a zdraví pro Josefa
čt 3. 1. 18.00 Za zdraví manžela Jana a manželky Anny
pá 4. 1. 18.00 Za dobrodince farnosti
so 5. 1. 18.00 Za +Elenu Gudiatovou a další duše + z rodiny
ne 6. 1. 9.00     

4. neděle adventní – 23. 12. 2018

V úterý je slavnost Narození Páně, ve středu je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, ve čtvrtek sv. Jana, apoštola a evangelisty, v pátek svatých Mláďátek, mučedníků a v neděli je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

Bohoslužby budou takto: vigilii slavnosti Narození Páně budeme slavit v pondělí v 16.00 v kapli v Blešně a o půlnoci u sv. Ondřeje, v úterý a ve středu budou mše svaté v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích, ve čtvrtek a v pátek budou mše v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

Ve čtvrtek při mši bude žehnání vína, v neděli budou mít manželé možnost obnovit manželské sliby.

Chci poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě vánoční výzdoby.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 23. 12. 9.00 Za rodinu Procházkovu, Čížkovu, Uhlířovu, Hlouškovu a Dvorských
po 24. 12. 24.00 Za farnost
út 25. 12. 9.00 Za rodinu Šebrlovu
st 26. 12. 9.00 Na dobrý úmysl
čt 27. 12. 18.00 Za Boží požehnání, pomoc a zdraví
pá 28. 12. 18.00
so 29. 12. 18.00

ne 30. 12. 9.00 Za Jaroslavu Štorkovou - Pešicovou

3. neděle adventní – 16. 12. 2018

Příští neděle je 4. adventní.

Bohoslužby budou takto: v kapli na faře budou roráty v 6.00 ve středu a ve čtvrtek, v úterý a v pátek bude v kapli mše v 18.00, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V úterý bude dětská mše. Pokud jde o čtvrteční lectio divina a večerní adoraci, bude až po vánočních svátcích.

Na stole mezi lavicemi je několik vánočních přání, která vznikla v Církevní základní škole v Hradci Králové. Pokud chcete, můžete si vybrat vánoční přání a dobrovolným příspěvkem podpořit činnost PMD.

Dnes od 15.00 bude koncert v kostele v Jeníkovicích, kde vystoupí Smyčcové trio a Kolednice z Třebechovic pod Orebem.

Dnes od 16.30 se bude na faře zpovídat. K dispozici bude také pan P. F. Hladký. V ostatní dny máte příležitost ke zpovědi před večerními bohoslužbami.

Dnes po mši chci poprosit o pomoc se stavěním betlému.

V sobotu vás zvu na roráty, které budou v kostele sv. Ondřeje. Jedná se o bohoslužbu slova při svíčkách, začínáme v 7.15 hodin. Pak bude na faře snídaně a po ní budou děti zdobit stromečky u betléma. Pozvání na roráty a snídani platí nejen pro děti a jejich rodiče.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 16. 12. 9.00 Za + Miroslava Zelinku a manželku
po 17. 12.
út 18. 12. 18.00 Za farnost
st 19. 12. 6.00 Za Evu Podzimkovou
čt 20. 12. 6.00
pá 21. 12. 18.00
so 22. 12. 18.00
ne 23. 12. 9.00 Za rodinu Procházkovu, Čížkovu, Uhlířovu, Hlouškovu a Dvorských

2. neděle adventní – 9. 12. 2018

Ve čtvrtek je památka sv. Lucie, panny a mučednice, v pátek sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, a neděle je 3. adventní.

Bohoslužby budou takto: v kapli na faře budou roráty v 6.00 ve středu a ve čtvrtek, v úterý a v pátek bude v kapli mše v 18.00, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Jeníkovicích.

Minulou neděli byla sbírka na kněžský seminář. Za naši farnost jsme přispěli částkou 3.156 Kč.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek v 18.45 lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Kromě času před večerními bohoslužbami budete mít možnost přistoupit ke svátosti smíření také v neděli 16. 12. Na faře se bude zpovídat od 16.30 a k dispozici bude také P. F. Hladký.

ČKA a TMB pořádá v úterý v 19.00 přednášku ve vestibulu TMB. Hostem bude Helena Roth a bude hovořit o vzniku starověkého Jeruzaléma.

V sobotu a v neděli budou v našich kostelech adventní koncerty. V sobotu na Vysokém Újezdě vystoupí skupina hudebníků z přeloučské farnosti. Na koncertě zazní tradiční staročeské adventní písně, zpěvy modlitby Taizé a skladby pro zobcovou a příčnou flétnu a varhany z období baroka.

V neděli bude koncert v Jeníkovicích, kde vystoupí Smyčcové trio a Kolednice z Třebechovic pod Orebem. Oba koncerty začínají v 15.00 hodin.

Na stole mezi lavicemi je několik vánočních přání, která vznikla v Církevní základní škole v Hradci Králové. Pokud chcete, můžete si vybrat vánoční přání a dobrovolným příspěvkem podpořit činnost PMD.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 9. 12. 9.00 Za Jaroslava Šulce, jeho rodiče a rodinu Podolníkovu
po 10. 12.
út 11. 12. 18.00 Za nemocné
st 12. 12. 6.00 Za Jindřišku Větvičkovou
čt 13. 12. 6.00 Za farnost
pá 14. 12. 18.00 Za rodinu Černých
so 15. 12. 18.00 Za Jaroslava Skokana
ne 16. 12. 9.00 Za + Miroslava Zelinku a manželku

1. neděle adventní – 2. 12. 2018

V pondělí je památka sv. Františka Xaverského, kněze, ve čtvrtek sv. Mikuláše, biskupa, v pátek sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, v sobotu slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, a neděle je druhá adventní.

Bohoslužby budou takto: v kapli na faře budou mše od pondělí do pátku v 18.00 a v sobotu v 7.00, u sv. Ondřeje v sobotu v 18.00 a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích.

Půl hodiny před bohoslužbami je modlitba novény k Panně Marii rozvazující uzly. Od pondělí do pátku začíná v 17.30 a v sobotu v 6.30 hodin.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře. Pátek je první v měsíci, po mši bude krátká adorace se svátostným požehnáním. Příležitost ke svátosti smíření máte před večerními bohoslužbami.

Dnešní sbírka je na kněžský seminář.

Na nástěnce v předsíni kostela je k přečtení edikt, který se týká kanonizačního procesu P. Toufara. Edikt vydal Mons. Jan Vokál a žádá v něm ty, kdo zmíněného kněze znali, aby do konce tohoto kalendářního roku sdělili veškeré užitečné informace o jeho životě. Předmětem žádosti jsou jak informace, které mohou podpořit zahájení kanonizačního procesu, tak ty, které mohou být na jeho překážku.

Dnes po mši vás zvu na posezení na faře.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 2. 12. 9.00 Za + Naďu Dubeneckou
po 3. 12. 18.00
út 4. 12. 18.00 Za nemocnou Renatu a její rodinu
st 5. 12. 18.00 Za farnost
čt 6. 12. 18.00
pá 7. 12. 18.00 Za dobrodince farnosti
so 8. 12. 7.00 Na úmysly těch, kdo konají novénu k Panně Marii
            18.00 Za rodiče Nejmanovy a Václava Moravce
ne 9. 12. 9.00 Za Jaroslava Šulce, jeho rodiče a rodinu Podolníkovu

Slavnost Ježíše Krista Krále – 25. 11. 2018

V pátek je svátek sv. Ondřeje, ve farním kostele budeme slavit pouť. Neděle je první adventní.

Bohoslužby budou takto: v úterý, ve středu a ve čtvrtek v 18.00 v kapli na faře, v pátek a v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Příští neděli bude sbírka na kněžský seminář.

Při všech bohoslužbách první neděle adventní budete mít možnost přinést adventní věnce k požehnání.

Příští neděli po mši u sv. Ondřeje bude posezení na faře.

Na stole mezi lavicemi jsou k mání brožurky na dobu adventní, které vydalo biskupství v Hradci Králové. Můžete si je zdarma vzít.

Na stole také najdete dopis, který jsem napsal k dnešní neděli. Mimo jiné se v něm dočtete o novoknězi P. Vtípilovi, který k nám přijede na páteční pouť, takže budeme moci přijmout novokněžské požehnání.

Další věc z dopisu, na kterou bych rád upozornil, je novéna k Panně Marii rozvazující uzly. Je to pozvání ke společné modlitbě, kterou budeme konat půl hodiny před mší svatou od svátku sv. Ondřeje 30. 11. do soboty 8. 12.

Dnes po mši bude následovat adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí. Podívejte se na rozpis na stole mezi lavicemi, možná bude potřeba ještě nějakou půlhodinu zajistit. Společné zakončení adorace bude v 16.30, protože od 17.00 je v evangelickém kostele varhanní koncert.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 25. 11. 9.00 Za Anežku a Karla Chudých a syna s manželkou
po 26. 11.
út 27. 11. 18.00 Za bratra Ondřeje Čonku, jeho manželku a celou rodinu
st 28. 11. 18.00 Na dobrý úmysl
čt 29. 11. 18.00 Za + Pavla Píchu
pá 30. 11. 18.00 Na dobrý úmysl
so 01. 12. 18.00

ne 02. 12. 9.00 Za + Naďu Dubeneckou 

33. neděle v mezidobí – 18. 11. 2018

Ve středu je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, ve čtvrtek sv. Cecílie, panny a mučednice, v pátek slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka, hlavního patrona naší diecéze, v sobotu památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků, a v neděli je slavnost Ježíše Krista Krále.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Ve středu v 19.15 na evangelické faře je zkouška na půlnoční.

Minulou neděli byla sbírka na plošné pojištění církevních budov. Za naši farnost jsme přispěli částkou 3.327 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

Za týden bude slavnost Ježíše Krista Krále, s kterou je spojena adorace. Na stole mezi lavicemi je rozpis na adoraci. Udělejte si čas a přijďte se ztišit v modlitbě před Pánem. Společné zakončení adorace bude v 16.30, protože od 17.00 je v evangelickém kostele varhanní koncert.

Členům pastorační rady připomínám, že se toto úterý sejdeme v 19.00 na faře.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 18. 11. 9.00 Za Ladislava Otčenáška
po 19. 11.
út 20. 11. 18.00 Za sourozence
st 21. 11. 18.00 Na dobrý úmysl
čt 22. 11. 18.00 Za farnost
pá 23. 11. 18.00 Za rodinu Černých
so 24. 11. 18.00
ne 25. 11. 9.00 Za Anežku a Karla Chudých a syna s manželkou