Ohlášky

2. neděle postní – 25. 2. 2018

Pátek je první v měsíci, neděle je 3. postní.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Dnes je sbírka na Svatopetrský haléř.

V úterý večer bude dětská mše, ve čtvrtek v 13.15 příprava na první svaté přijímání, po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře. V pátek v 17.30 v kapli na faře bude modlitba křížové cesty.

Pátek je první v měsíci, proto bude po mši krátká adorace s modlitbou litanií. Příležitost ke svátosti smíření máte před večerními bohoslužbami.

Od úterý za týden pořádá ČKA a TMB přednášku na téma Benešův štít - Háchův meč. V 19.00 ve vestibulu TMB se budeme moci zaposlouchat do slov Mgr. Jana Hrubeckého, pracovníka Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.

Členům pastorační rady připomínám, že se sejdeme toto úterý v 19.00 na faře.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 25. 2. 9.00 Za Jana Lukáška a jeho manželku Anežku
po 26. 2.
út 27. 2. 18.00 Za farnost
st 28. 2. 18.00 Za rodinu Samkovu
čt 1. 3. 18.00
pá 2. 3. 18.00 Za dobrodince farnosti
so 3. 3. 18.00 Za + Jana Pihrta
ne 4. 3. 9.00 Za Soňu a Marii Lukáškovy

1. neděle postní – 18. 2. 2018

Ve čtvrtek je svátek Stolce svatého apoštola Petra, neděle je 2. postní.

Mše svaté v tomto týdnu budou v sobotu v 18.00 u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

Chtěl bych poděkovat za váš zájem o svátost nemocných, v úterý při dopolední bohoslužbě na faře přijalo tuto svátost 15 věřících, večer po mši ještě další dva lidé.

Chtěl bych připomenout, že na tento pátek papež František vyhlásil den modlitby a půstu za mír. Přidejme se k tomuto úmyslu každý podle svých možností.

Příští neděli bude sbírka na Svatopetrský haléř.

Dnes po mši vás zvu na faru k posezení (nejen) u kávy a čaje.

Bohoslužby v tomto týdnu:
so 24. 2. 18.00 Za Anežku a Karla Chudých a syna s manželkou
ne 25. 2. 09.00 Za Jana Lukáška a jeho manželku Anežku

6. neděle v mezidobí – 11. 2. 2018

Ve středu začíná postní doba Popeleční středou, neděle je 1. postní.

Bohoslužby ve všední dny budou v 18.00: v úterý, ve čtvrtek a v pátek v kapli na faře, ve středu a v sobotu u sv. Ondřeje; v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Kromě těchto pravidelných bohoslužeb bude mše také v úterý v 10.30 v kapli na faře. Součástí této bohoslužby bude slavení svátosti pomazání nemocných. Kromě večerních bohoslužeb bude také před touto bohoslužbou příležitost k svátosti smíření.

V úterý večer bude dětská mše, ve čtvrtek v 13.15 příprava na první svaté přijímání, po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře. V pátek v 17.30 v kapli na faře bude modlitba křížové cesty.

K dnešní neděli jsem pro vás připravil další dopis, můžete si ho vzít na stole mezi lavicemi.

Bohoslužby v tomto týdnu: 
ne 11. 2. 9.00 Za Boží pomoc a zdraví pro Moniku
po 12. 2.
út 13. 2. 18.00 Za + Vlastu Hollerovou
st 14. 2. 18.00 Za rodinu Šebrlovu
čt 15. 2. 18.00 Za Jana Jóra
pá 16. 2. 18.00 Za + manžela
so 17. 2. 18.00 Za + Vlastu Horákovou a manžela
ne 18. 2. 9.00 Za + Františka Víta 

5. neděle v mezidobí – 4. 2. 2018

V pondělí je památka sv. Agáty, panny a mučednice, v úterý sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, v sobotu sv. Scholastiky, panny a neděle je 6. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: v 18.00 od úterý do pátku v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Tento čtvrtek v 13.15 začíná na faře příprava dětí na první svaté přijímání.

Ve středu v 19.00 na evangelické faře bude zkouška EPS, budou se zkoušet zpěvy k bohoslužbě na Popeleční středu, která letos vychází na 14. února.

Připomínám, že před večerními bohoslužbami máte příležitost k slavení svátosti smíření, které můžete využít zvláště před začátkem postní doby.

V úterý v 11.00 bude na faře společná příprava na svátost nemocných. Pokud by se chtěl ještě někdo přidat, je to možné. Bude dobré, když se předem ozve.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 4. 2. 9.00 Za Marii, Alenu a Ladislava Šulcovy a jejich rodiče
po 5. 2.
út 6. 2. 18.00 Za Ludmilu Němcovou, rodiče a sourozence na dobrý úmysl
st 7. 2. 18.00 Na dobrý úmysl
čt 8. 2. 18.00 Za nově jmenovaného pomocného biskupa v Praze
pá 9. 2. 18.00 Za Boží požehnání a zdraví
so 10. 2. 18.00 Za farnost
ne 11. 2. 9.00 Za Boží pomoc a zdraví pro Moniku

4. neděle v mezidobí – 28. 1. 2018

Ve středu je památka sv. Jana Boska, kněze, v pátek svátek Uvedení Páně do chrámu, neděle je 5. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: v 18.00 od úterý do čtvrtku v kapli na faře, v pátek a v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Páteční bohoslužba ze svátku Uvedení Páně do chrámu bude v kostele, přineste si na ni svíčky, které na začátku mše posvětíme.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Ve středu v 19.00 na evangelické faře bude zkouška EPS, budou se zkoušet zpěvy právě k páteční bohoslužbě.

Do konce ledna máte také možnost nahlásit svůj zájem o svátost nemocných.

Rád bych poděkoval každému, kdo přispěl k tomu, že jsme mohli hezky prožít jak středeční ekumenickou bohoslužbu, tak následné posezení na faře.

Dnes po mši bych rád požádal o pomoc při uklízení betlému a jeho odnášení na faru.

V pondělí bude v Ledcích v 13.00 pohřeb p. Václava Baška.

Bohoslužby v tomto týdnu:

ne 28. 1. 9.00 Za farnost
po 29. 1.
út 30. 1. 18.00 Za tragicky zemřelého člověka a jeho rodinu
st 31. 1. 18.00 Za + P. Rudolfa Vošického
čt 1. 2. 18.00 Za + P. Rudolfa Šotolu
pá 2. 2. 18.00 Za dobrodince farnosti
so 3. 2. 18.00 Za Rudolfa a Zdeňku Friedbergerovy
ne 4. 2. 9.00 Za Marii, Alenu a Ladislava Šulcovy a jejich rodiče 

3. neděle v mezidobí – 21. 1. 2018

Ve středu je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek svátek Obrácení svatého apoštola Pavla, v pátek památka sv. Timoteje a Tita, biskupů, neděle je 4. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: v 18.00 od úterý do pátku v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

Prožíváme týden modliteb za jednotu křesťanů. Proto bude ve středu v 19.00 ekumenická bohoslužba u sv. Ondřeje s následným občerstvením na naší faře.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Dnes po mši je posezení na faře, na které vás srdečně zvu.

Rád bych se zmínil také o svátosti pomazání nemocných. Pokud o přijetí této svátosti budete mít zájem vy sami nebo někdo z vašeho okolí, sdělte mi to do konce ledna. Pokud by to bylo možné, dal bych přednost společnému slavení této svátosti, jinak bych navštívil nemocné v jejich domovech.

Chtěl bych požádat lektory, aby se po mši stavili v sakristii a zapsali se na další neděle.

Na přání biskupského vikáře pro pastoraci vás chci seznámit s tím, že se hledá vedoucí centra pro rodinu. Na vývěsce v předsíni kostela i na webu farnosti najdete více informací.

Přečtu vám pastýřskou výzvu biskupa Jana Vokála k druhému kolu prezidentských voleb.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 21. 1. 9.00 Za naši vlast a druhé kolo prezidentských voleb
po 22. 1.
út 23. 1. 18.00 Za rodinu Františka Horáka
st 24. 1. 18.00 Za sjednocení křesťanů
čt 25. 1. 18.00 Za farnost
pá 26. 1. 18.00
so 27. 1. 18.00 Za + Františka Horáka
ne 28. 1. 9.00              

2. neděle v mezidobí – 14. 1. 2018

Ve středu je památka sv. Antonína, opata, ve čtvrtek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, neděle je 3. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: v 18.00 od úterý do pátku v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Ve čtvrtek začne týden modliteb za jednotu křesťanů. V příštím týdnu ve středu 24. 1. bude v kostele sv. Ondřeje v 19.00 ekumenická bohoslužba a po ní pohoštění na naší faře.

Letos bude první svaté přijímání. Rád bych se sešel se zájemci a domluvil se na bližších podrobnostech. Pokud by se někdo nemohl zúčastnit posezení na faře v neděli 21. ledna, ať se mi přihlásí dříve.

Příští neděli bude po mši posezení na faře.

Rád bych se zmínil také o svátosti pomazání nemocných. Pokud o přijetí této svátosti budete mít zájem vy sami nebo někdo z vašeho okolí, sdělte mi to do konce ledna. Pokud by to bylo možné, dal bych přednost společnému slavení této svátosti, jinak bych navštívil nemocné v jejich domovech.

Chtěl bych požádat lektory, aby se po mši stavili v sakristii a zapsali se na další neděle.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 14. 1. 9.00 Za + Naďu Dubeneckou
po 15. 1.
út 16. 1. 18.00
st 17. 1. 18.00 Za farnost
čt 18. 1. 18.00
pá 19. 1. 18.00
so 20. 1. 18.00
ne 21. 1. 9.00               

Svátek Křtu Páně – 7. 1. 2018

Dnešním svátkem končí doba vánoční, příští neděle je 2. v mezidobí.

V tomto týdnu výjimečně nebude mše ve středu. Bohoslužby tedy budou v úterý, ve čtvrtek a v pátek v 18.00 v kapli na faře, v sobotu v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Letos bude první svaté přijímání. Rád bych se sešel se zájemci a domluvil se na bližších podrobnostech. Pokud by se někdo nemohl zúčastnit posezení na faře v neděli 21. ledna, ať mi přihlásí dříve.

Na minulou neděli jsem pro vás připravil dopis. Je k dispozici na stole mezi lavicemi.

Víte, že nás v tomto týdnu čekají prezidentské volby. Přečtu Vám nyní výzvu ČBK k těmto volbám.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 7. 1. 9.00 Za rodinu Procházkovu, Čížkovu, Uhlířovu, Hlouškovu a Dvorských
po 8. 1.
út 9. 1. 18.00 Za farnost
st 10. 1.
čt 11. 1. 18.00
pá 12. 1. 18.00
so 13. 1. 18.00
ne 14. 1. 9.00 Za + Naďu Dubeneckou 

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – 31. 12. 2017

Zítra je slavnost Matky Boží, Panny Marie, v úterý památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve, v sobotu je slavnost Zjevení Páně a v neděli svátek Křtu Páně.

V tomto týdnu budou bohoslužby takto: v pondělí v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích, v úterý, ve středu a ve čtvrtek v 18.00 v kapli na faře, v pátek a v sobotu v 18.00 v kostele sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Chtěl bych vás pozvat na páteční bohoslužbu do kostela sv. Ondřeje, kdy si budeme připomínat příchod mudrců do Betléma a budeme žehnat vodu, kadidlo, křídu a popř. zlaté předměty.

V sobotu bude v naší farnosti probíhat tříkrálová sbírka.

Příležitost ke svátosti smíření máte před večerními bohoslužbami.

Na dnešní neděli jsem pro vás připravil dopis. Je k dispozici na stole mezi lavicemi.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 31. 12. 9.00 Za dobrodince farnosti
po 1. 1. 9.00 Za farnost
út 2. 1. 18.00
st 3. 1. 18.00
čt 4. 1. 18.00 Na dobrý úmysl
pá 5. 1. 18.00 Za dobrodince farnosti
so 6. 1. 18.00
ne 7. 1. 9.00              

4. neděle adventní – 24. 12. 2017

Zítra je slavnost Narození Páně, v úterý svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, ve středu sv. Jana, apoštola a evangelisty, ve čtvrtek svatých Mláďátek, mučedníků a v neděli je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

Mše budou takto: dnes v 16.00 v Blešně, o půlnoci u sv. Ondřeje, na Boží hod vánoční a sv. Štěpána budou mše v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích, ve středu, ve čtvrtek a v pátek budou mše v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Při středeční bohoslužbě bude také žehnání vína.

Příští neděle je zároveň posledním dnem občanského roku. Bohoslužby budou pouze dopoledne ze svátku Svaté rodiny a jejich součástí bude též poděkování Bohu za uplynulý rok. Příští neděli budou mít manželé příležitost obnovit manželské sliby.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 24. 12. 9.00 Za farnost
ne 24. 12. 24.00 Za + Františka Horáka a jeho manželku Alenu
po 25. 12. 9.00 Za rodinu Šebrlovu
út 26. 12. 9.00 Na dobrý úmysl
st 27. 12. 18.00 Za zdraví a Boží požehnání
čt 28. 12. 18.00
pá 29. 12. 18.00
so 30. 12. 18.00 Za Jaroslavu Štorkovou - Pešicovou
ne 31. 12. 9.00 Za dobrodince farnosti

3. neděle adventní – 17. 12. 2017

Vstupujeme do posledního adventního týdne, příští neděli dopoledne je 4. neděle adventní a večer bude vigilie slavnosti Narození Páně.

Od úterý do pátku budou mše v kapli na faře, ve středu a ve čtvrtek v 6.00, v úterý a v pátek v 18.00, v sobotu v 18.00 v kostele sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích.

Rozpis bohoslužeb na nástěnce kostela nebo uvedený v Haló obsahuje pouze vánoční mše. Proto v rozpisu nejsou uvedeny adventní bohoslužby v neděli dopoledne.

Vánoční bohoslužby začnou v 16.00 v Blešně, další bohoslužba bude půlnoční u sv. Ondřeje a o slavnosti Narození Páně a na Štěpána budou mše v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Chtěl bych Vám jako součást přípravy na vánoční svátky nabídnout příležitost ke slavení svátosti smíření. Můžete využít času před večerními bohoslužbami a dnes také zpovídání na faře. Účast na zpovídání přislíbil p. děkan Hladký, začínáme v 16.30 hodin.

V úterý bude dětská mše, ale ve čtvrtek nebude lectio divina ani adorace.

Jsem rád, že se minulou neděli vydařil koncert v kostele sv. Jakuba. Výtěžek určený na opravu varhan tentokrát dosahuje částky 3.100 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

Zároveň bych vás chtěl pozvat na koncert do Jeníkovic. Bude dnes odpoledne v 15.00 hodin.

Tento týden budou zkoušky EPS ve středu na evangelické faře a v pátek v kostele sv. Ondřeje. Oba dny se začíná v 19.00 hodin.

Dnes po mši bude stavění betlému pod vedením p. Nejmana. Chtěl bych tedy požádat o pomoc s přinesením betlému z fary a jeho postavením.

V obětním průvodu dnes přinášely děti také krabičky s lístečky, které použijí na mozaiku sv. Mikuláše. Po mši se děti sejdou u oltáře, vezmou si svou krabičku a půjdou společně vytvářet mozaiku.

Poslední příležitost ke zdobení mozaiky sv. Mikuláše bude v sobotu 23. 12. v 17.00 při zdobení stromečků u betléma nebo také při večerní mši. Betlémské světlo bude k mání od skautů na náměstí v sobotu od 13-17 hod.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 17. 12. 9.00
po 18. 12.
út 19. 12. 18.00 Za + Květu Černou
st 20. 12. 6.00
čt 21. 12. 6.00
pá 22. 12. 18.00 Za + rodiče Josefa a Marii a ostatní živé i + z rodu Donátových
so 23. 12. 18.00 Za Petru Voltovou a celý rod
ne 24. 12. 9.00

2. neděle adventní – 10. 12. 2017

Ve středu je památka sv. Lucie, panny a mučednice, ve čtvrtek sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, neděle je 3. adventní.

Od úterý do pátku budou mše v kapli na faře, ve středu a ve čtvrtek v 6.00, v úterý a v pátek v 18.00, v sobotu v 18.00 v kostele sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Jeníkovicích.

Tuto sobotu 16. 12. v 7.30 budou roráty v kostele sv. Ondřeje, na které se děti připravují v rámci sborečku. Zvu vás k této modlitbě, budete potřebovat svíčku, nejlépe v lucerničce nebo ve skleničce či na misce, aby vosk ze svíček nekapal na oblečení či lavice kostela. Bude se jednat o bohoslužbu slova, po které vás zvu na faru na snídani.

Chtěl bych Vám jako součást přípravy na vánoční svátky nabídnout příležitost ke slavení svátosti smíření. Můžete využít času před večerními bohoslužbami a příští neděli 17. 12. také zpovídání na faře. Účast na zpovídání přislíbil p. děkan Hladký, začínáme v 16.30 hodin.

Minulou neděli byla sbírka na kněžský seminář. Za naši farnost jsme přispěli částkou 3.440,- Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek v 18.45 bude lectio divina a v 20.00 adorace v kapli na faře.

Chtěl bych povzbudit zpěváky k účasti na zkouškách EPS, které se konají ve středu v 19.00 na evangelické faře.

Rád bych vás pozval na adventní koncert do kostela sv. Jakuba ve Vysokém Újezdě. Místní varhany rozezní Václav Uhlíř a některé skladby bude zpěvem provázet Hana Medková. Koncert bude dnes v 16.00 hod.

ČKA a TMB pořádá toto úterý další přednášku. Na téma Proč, kdy a jak začali křesťané sepisovat svoje dějiny bude hovořit Dr. Petr Polehla. Přijďte na 19.00 do Třebechovického muzea betlémů.

V obětním průvodu dnes přinášely děti také krabičky s lístečky, které použijí na mozaiku sv. Mikuláše. Po mši se děti sejdou u oltáře, vezmou si svou krabičku a půjdou společně vytvářet mozaiku.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 10. 12. 9.00 Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro rodinu Dolečkovu, Křížkovu a Plašilovu
po 11. 12.
út 12. 12. 18.00
st 13. 12. 6.00
čt 14. 12. 6.00 Za farnost
pá 15. 12. 18.00
so 16. 12. 18.00 Za + manžele Horákovy a syna s manželkou
ne 17. 12. 9.00 Za Miroslava a Annu Zelinkovy

1. neděle adventní – 3. 12. 2017

Ve středu je památka sv. Mikuláše, biskupa, ve čtvrtek sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, v pátek je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, neděle je 2. adventní.

Začíná adventní doba, od úterý do pátku budou mše v kapli na faře, ve středu a ve čtvrtek v 6.00, v úterý a v pátek v 18.00, v sobotu v 18.00 v kostele sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

Ve čtvrtek byl u nás na pouti letošní novokněz Ondřej Špinler. Pro ty, kdo si nemohli přijít osobně pro novokněžské požehnání, nechal na stole mezi lavicemi primiční obrázky, můžete si je tedy vzít s sebou domů.

Dnešní sbírka je určena na podporu kněžského semináře.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek v 18.45 bude lectio divina a v 20.00 adorace v kapli na faře.

Chtěl bych povzbudit zpěváky k účasti na zkouškách EPS, které se konají ve středu v 19.00 na evangelické faře.

Rád bych vás pozval na adventní koncert do kostela sv. Jakuba ve Vysokém Újezdě. Místní varhany rozezní Václav Uhlíř a některé skladby bude zpěvem provázet Hana Medková. Program koncertu najdete v říjnovém čísle Haló nebo na webu farnosti. Koncert bude v neděli 10. 12. v 16.00 hod.

Po skončení dnešní bohoslužby bych rád pozval všechny děti, aby přišly pod kazatelnu. Radka Řeháková pro vás připravila adventní překvapení a ráda by vás s ním seznámila.

S novým měsícem bych rád požádal lektory, aby se stavili po mši v sakristii a napsali se na službu během prosince.

Na nástěnce v předsíni kostela najdete také pozvání na adventní varhanní zastavení v evangelickém kostele od dnešní 16. hod. i pozvání na přednášku, kterou P. Polehla bude mít v úterý 12. 12. v 19.00 na téma Proč, kdy a jak začali křesťané sepisovat svoje dějiny.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 03. 12. 9.00 Za Jaroslava Šulce a jeho rodiče
po 04. 12.
út 05. 12. 18.00 Za uzdravení nemocného a za Boží požehnání
st 06. 12. 6.00 Za farnost
čt 07. 12. 6.00
pá 08. 12. 18.00
so 09. 12. 18.00 Za Boží pomoc a zdraví pro nemocnou osobu
ne 10. 12. 9.00 Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro rodinu Dolečkovu, Křížkovu a Plašilovu

Ježíše Krista Krále – 26. 11. 2017

Ve čtvrtek je svátek sv. Ondřeje, apoštola, neděle je 1. adventní.

Protože ve čtvrtek slavíme v kostele sv. Ondřeje pouť, budou bohoslužby ve všední dny v 18.00 v úterý, ve středu a v pátek v kapli na faře, ve čtvrtek a v sobotu u sv. Ondřeje; v neděli budou bohoslužby v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích.

Dnes po mši bude adorace, kterou společně zahájíme hned po ohláškách. Chci vás pozvat k zastavení se během dne k modlitbě v kostele i na společné zakončení adorace v 17.00. Děkuji také za obsazení celého času adorace. Vyplněný rozpis zůstane na stole mezi lavicemi, abyste věděli, kdo koho v adoraci střídá.

Chci vám také poděkovat za dary spojené s pamětními listy k výročí posvěcení kostela sv. Ondřeje. Celkem jste tímto způsobem farnosti darovali 12.070 Kč. Jak bylo sděleno při představení pamětních listů, poslouží tato částka k úhradě nákladů na sanaci varhan v kostele sv. Ondřeje proti červotoči. Tyto práce proběhly letos v srpnu a bylo za ně zaplaceno 16.500 Kč.

Rád bych vás pozval na poutní bohoslužbu ve čtvrtek v 18.00 v kostele sv. Ondřeje. Na pouť přijede letošní novokněz Ondřej Špinler. Po mši budeme moci přijmout novokněžské požehnání.

Pátek je první v měsíci, připomínám možnost slavení svátosti smíření před večerními bohoslužbami. V pátek po mši bude adorace a modlitba litanií.

Chtěl bych povzbudit zpěváky k účasti na zkouškách Ekumenického pěveckého sboru, které se konají ve středu v 19.00 na evangelické faře.

Na začátku bohoslužeb první neděle adventní požehnáme adventní věnce. Pokud budete mít své věnce, přineste je před mší před oltář.

Příští neděli bude sbírka na kněžský seminář.

Bohoslužby v tomto týdnu: 

ne 26. 11. 9.00 Za Ladislava Otčenáška
po 27. 11.
út 28. 11. 18.00 Za rodiče Černých
st 29. 11. 18.00 Za + členy rodiny Rádlovy a Noskovy
čt 30. 11. 18.00 Na dobrý úmysl
pá 01. 12. 18.00 Za farnost
so 02. 12. 18.00 Za + Vladimíra Dernera
ne 03. 12. 9.00 Za Jaroslava Šulce a jeho rodiče

33. neděle v mezidobí – 19. 11. 2017

V úterý je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, ve středu sv. Cecílie, panny a mučednice, ve čtvrtek slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka, hlavního patrona naší diecéze, v pátek památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků, a příští neděli bude slavnost Ježíše Krista Krále.

Bohoslužby budou jako obvykle: v 18.00 od úterý do pátku v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

Minulou neděli se v naší diecézi konala sbírka na plošné pojištění církevního majetku. Za naši farnost jsme přispěli částkou 3.321 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

Na dnešní neděli připadá Den Bible. Přečtu Vám k této příležitosti pár slov, která napsal pan kardinál Dominik Duka.

Na stole mezi lavicemi je rozpis na celodenní adoraci o slavnosti Ježíše Krista Krále. Prosím, abyste si udělali čas a napsali se na konkrétní hodinu. Adorace bude zakončena v 17.00 hodin.

Chtěl bych vás pozvat na dnešní 17.00 hodinu do kostela sv. Ondřeje, kdy se budeme moci zaposlouchat do uceleného cyklu Biblických písní A. Dvořáka v podání Lady Rousové a Ondřeje Mejsnara.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 19. 11. 9.00 Za Anežku a Karla Chudých a syna s manželkou
po 20. 11.
út 21. 11. 18.00 Za farnost
st 22. 11. 18.00
čt 23. 11. 18.00 Za + manžela Pavla Píchu
pá 24. 11. 18.00
so 25. 11. 18.00
ne 26. 11. 9.00 Za Ladislava Otčenáška 

32. neděle v mezidobí – 12. 11. 2017

V pondělí je památka sv. Anežky České, panny, v pátek památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, neděle je 33. v mezidobí.
Bohoslužby v tomto týdnu budou následovně: od středy do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Jeníkovicích.
Dnes je sbírka na plošné pojištění církevního majetku.
ČKA a TMB zvou na přednášku MUDr. Víta Hrubeckého Tibet: Lhasa a okolí. Koná se v úterý v 14. 11. 2017 v 17.00 a v 19.00 ve vestibulu TMB.
Na stole mezi lavicemi je rozpis na celodenní adoraci o slavnosti Ježíše Krista Krále. Prosím, abyste si udělali čas a napsali se na konkrétní hodinu.
K minulé neděli jsem pro vás připravil dopis. Pokud ho nemáte, je k dispozici na stole mezi lavicemi.
Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 12. 11. 9.00 Za rodinu Procházkovu, Čížkovu, Uhlířovu, Dvorských a Hlouškovu
po 13. 11.
út 14. 11.
st 15. 11. 18.00 Za farnost
čt 16. 11. 18.00 Za + P. Františka Beneše
pá 17. 11. 18.00 Na úmysl dárce
so 18. 11. 18.00 Za Emílii Horákovou a syna Jaroslava
ne 19. 11. 9.00 Za Anežku a Karla Chudých a syna s manželkou

31. neděle v mezidobí – 05. 11. 2017

Ve čtvrtek je svátek Posvěcení lateránské baziliky, v pátek památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, v sobotu památka sv. Martina, biskupa a neděle je 32. v mezidobí.

Bohoslužby v tomto týdnu budou výjimečně jen v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích.

Příští neděli je sbírka na plošné pojištění církevního majetku.

Dnes po mši končí možnost stavit se v sakristii pro pamětní list vydaný k výročí položení základního kamene kostela sv. Ondřeje.

Po skončení mše sv. vás zvu na faru k posezení u kávy a čaje.

Také bych rád požádal lektory, aby se po mši stavili v sakristii a zapsali se na další měsíc.

Mše sv. příští neděli bude sloužena za rodinu Procházkovu, Čížkovu, Uhlířovu, Dvorských a Hlouškovu. 

30. neděle v mezidobí – 29. 10. 2017

V pondělí je svátek výročí posvěcení katedrály, ve středu slavnost Všech svatých, ve čtvrtek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, v sobotu památka sv. Karla Boromejského, biskupa, a neděle je 31. v mezidobí.

Bohoslužby budou v tomto týdnu takto: ve čtvrtek je v 16.00 mše na Orebu a po ní průvod po hřbitově s modlitbou za zemřelé. V ostatní dny od úterý do soboty v 18.00 u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Minulou neděli byla sbírka na misie, za naši farnost jsme přispěli částkou 5.075 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

V úterý je dětská mše, před ní v 17.30 se budeme modlit růženec.

Pátek je první v listopadu, po mši bude následovat krátká adorace před Nejsvětější svátostí s modlitbou litanií.

Před večerními bohoslužbami v kostele sv. Ondřeje máte příležitost ke slavení svátosti smíření.

Za týden je posezení na faře u kávy a čaje. 

Ještě tuto a příští neděli máte možnost se stavit v sakristii pro pamětní list vydaný k výročí položení základního kamene kostela sv. Ondřeje.

Bohoslužby v tomto týdnu: 
ne 29. 10. 9.00 Za Věru Zeinerovou a rodinu Mackovou
po 30. 10.
út 31. 10. 18.00 Za Boží milosrdenství a milost obrácení pro Jana a Růženu Brezány
st 1. 11. 18.00 Za rodinu Šebrlovu
čt 2. 11. 16.00 Za Alenu Horákovou a jejího manžela Františka
pá 3. 11. 18.00 Za farnost
so 4. 11. 18.00 Na dobrý úmysl
ne 5. 11. 9.00 Na poděkování za narození dítěte 

29. neděle v mezidobí – 22. 10. 2017

V sobotu je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů a neděle je 30. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích. Ve Vysokém Újezdě budeme slavit posvícení.

Dnešní neděle je světovým dnem modliteb za misie, proto i sbírka příští neděle je určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl.

V úterý je dětská mše. Během měsíce října se před mší od úterý do pátku modlíme růženec, začínáme v 17.30 hodin.

Tento týden se ze soboty na neděli posouvá čas.

Pamětní list vydaný k výročí položení základního kamene kostela sv. Ondřeje je do konce října k mání v sakristii kostela.

Bohoslužby v tomto týdnu: 
ne 22. 10. 9.00 Za Růženu a Josefa Karešovy z Očelic a jejich rodiče
po 23. 10.
út 24. 10. 18.00 Za farnost
st 25. 10. 18.00 Za Boží požehnání pro Zuzanu a Dušana Brezány
čt 26. 10. 18.00 Za + manžele Alenu a Františka Horáka
pá 27. 10. 18.00 Za Václava Matyáše
so 28. 10. 18.00 Za + Emílii Horákovou a syna Jaroslava
ne 29. 10. 9.00 Za Věru Zeinerovou a rodinu Mackovou 

28. neděle v mezidobí – 15. 10. 2017

V úterý je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, ve středu svátek sv. Lukáše, evangelisty, neděle je 29. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Během měsíce října se před mší od úterý do pátku modlíme růženec, začínáme v 17.30 hodin. Pokud je to pro vás možné, může být tato forma společné modlitby podporou duchovní přípravy na nadcházející volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

V úterý je dětská mše, neděle je dnem modliteb za misie, proto i sbírka příští neděle je určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl.

Před večerními bohoslužbami v kostele sv. Ondřeje máte možnost přistoupit k svátosti smíření.

Pamětní list vydaný k výročí položení základního kamene kostela sv. Ondřeje je do konce října k mání v sakristii kostela.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 15. 10. 9.00 Za Františka Víta
po 16. 10.
út 17. 10. 18.00 Za + Josefa Boštíka
st 18. 10. 18.00 Za Boží milosrdenství a pokoj v rodině Josefa a Františka Kozoňových
čt 19. 10. 18.00 Za farnost
pá 20. 10. 18.00
so 21. 10. 18.00 Za Naďu Dubeneckou
ne 22. 10. 9.00 Za Růženu a Josefa Karešovy z Očelic a jejich rodiče 

27. neděle v mezidobí – 8. 10. 2017

Příští neděle je 28. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích.

Během měsíce října se před mší od úterý do pátku modlíme růženec, začínáme v 17.30 hodin.

Po dobu opravy schodiště nebude ani čtvrteční lectio divina, ani adorace.

Pamětní list vydaný k výročí položení základního kamene kostela sv. Ondřeje je do konce října k mání v sakristii kostela.

Na dnešní neděli připravili čeští a moravští biskupové výzvu k nadcházejícím volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Nyní ji přečtu.

Vezměme výzvu k modlitbě vážně, a pokud je to možné, modleme se společně. Do voleb zbývají dva týdny. Třeba si někdo může udělat čas a přijít na modlitbu růžence a na mši svatou ve všední den. Nebo je možné pamatovat na tento úmysl také při společné modlitbě doma.

Biskupství královéhradecké a Suverénní řád Maltézských rytířů zve na benefiční koncert, jehož výtěžek bude věnován na podporu hospicového hnutí a aktivit mládeže. Koncert se uskuteční v sobotu 14. října v 19 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové.

Bohoslužby v tomto týdnu: 
ne 8. 10. 9.00 Za Františka, Karlu a Karla a Františka Michálka
po 9. 10.
út 10. 10. 18.00 Na poděkování za dar života a za Boží pomoc a ochranu
st 11. 10. 18.00 Za farnost
čt 12. 10. 18.00 Za zdraví a Boží požehnání
pá 13. 10. 18.00 Za + Jana a Žofii Kozoňových a Margitu Jozefiakovou
so 14. 10. 18.00 Na dobrý úmysl
ne 15. 10. 9.00 Za Františka Víta

26. neděle v mezidobí – 1. 10. 2017

V pondělí je Památka svatých andělů strážných, ve středu sv. Františka z Assisi, v sobotu Panny Marie Růžencové a příští neděle je 27. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Jeníkovicích, kde budeme slavit posvícení.

Začíná měsíc říjen, proto se před mší od úterý do pátku budeme modlit růženec. Společná modlitba začíná v 17.30 hodin.

Tento pátek je první v měsíci. Připomínám, že před večerními bohoslužbami máte příležitost ke slavení svátosti smíření. V pátek po mši bude krátká adorace s modlitbou litanií.

ČKA a TMB zvou toto úterý na přednášku Jak se učí v Himalájích? Hostem bude Mgr. Radim Špilka Ph.D. Program začíná v 19.00 hodin.

Ve středu v 14.45 hodin začíná dětem z prvního stupně výuka náboženství. Na ni bude v 15.30 navazovat dětský sboreček.

Vzhledem k probíhající opravě schodiště na faru je vstup do fary možný ze zahrady. Po dobu opravy schodiště nebude ani čtvrteční lectio divina, ani adorace.

Připomínám, že pamětní list vydaný k výročí položení základního kamene kostela sv. Ondřeje je do konce října k mání v sakristii kostela.

Dnes po mši bude posezení na faře u kávy a čaje.

Bohoslužby v tomto týdnu: 
ne 1. 10. 9.00 Za Václava Podolníka a manželku
po 2. 10.
út 3. 10. 18.00
st 4. 10. 18.00
čt 5. 10. 18.00 Na dobrý úmysl
pá 6. 10. 18.00 Za rodinu Faltovu a Němcovu a rodiče z obojí strany
so 7. 10. 18.00 Na dobrý úmysl
ne 8. 10. 9.00 Za Františka, Karlu a Karla Štorkovy a Františka Michálka 

25. neděle v mezidobí – 24. 9. 2017

Ve středu je památka sv. Vincence z Paula, kněze, ve čtvrtek je slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, v pátek svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, v sobotu památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve a příští neděle je 26. v mezidobí.

Bohoslužby budou takto: ve čtvrtek na slavnost sv. Václava bude mše v 9.00 v kostele sv. Ondřeje, v ostatní dny budou bohoslužby jako obvykle, tedy v úterý a ve středu, v pátek a v sobotu v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Minulou neděli byla sbírka na podporu církevních škol v naší diecézi. Za naši farnost jsme přispěli částkou 5.380 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

Příští neděli po mši bude posezení na faře u kávy a čaje.

Připomínám, že pamětní list vydaný k výročí položení základního kamene kostela sv. Ondřeje je do konce října k mání v sakristii kostela.

Bohoslužby v tomto týdnu:

ne 24. 9. 9.00 Za Ladislava Otčenáška
po 25. 9.
út 26. 9. 18.00 Za + Miroslava Hájka a jeho rodiče
st 27. 9. 18.00 Na dobrý úmysl
čt 28. 9. 18.00 Za živé a + nositele jména Václav
pá 29. 9. 18.00 Za zdraví a Boží pomoc
so 30. 9. 18.00 Za + manžele Horákovy
ne 1. 10. 9.00 Za Václava Podolníka a manželku 

24. neděle v mezidobí – 17. 9. 2017

Ve středu je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, a Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků, ve čtvrtek svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty, v sobotu památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze a příští neděle je 25. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích, kde budeme slavit posvícení.

Sbírka dnešní neděle je určena na podporu církevních škol v naší diecézi.

Dnes po mši si můžete vyzvednout u paní Šebrlové objednané kalendáře. Cena za jeden kus jednoho či druhého kalendáře činí 65 Kč.

Pamětní list vydaný k výročí položení základního kamene kostela sv. Ondřeje je k mání v sakristii kostela. Tato možnost trvá do konce října.

Bohoslužby v tomto týdnu: 

ne 17. 9. 9.00 Za Jana a Anežku Lukáškovy
po 18. 9.
út 19. 9. 18.00
st 20. 9. 18.00 Na dobrý úmysl
čt 21. 9. 18.00
pá 22. 9. 18.00
so 23. 9. 18.00 Za Věru Zeinerovou a rodinu Mackovou
ne 24. 9. 9.00 Za Ladislava Otčenáška 

23. neděle v mezidobí – 10. 9. 2017

Ve středu je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek svátek Povýšení svatého kříže, v pátek památka Panny Marie Bolestné, v sobotu sv. Ludmily, mučednice a příští neděle je 24. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích, v 10.30 v Krňovicích a v 16.00 na Orebu. V Krňovicích a na Orebu budeme slavit posvícení.

Rád bych se krátce vrátil k minulé neděli a poděkoval všem, kdo přiložili ruku k dílu, že jsme mohli společně hezky prožít bohoslužbu i pokračování farního dne na faře a farní zahradě.

Pamětní list vydaný k výročí položení základního kamene kostela sv. Ondřeje je k mání v sakristii kostela. Tato možnost trvá do konce října.

Výuka náboženství dětí z prvního stupně bude probíhat ve středu v 14.45 a dětský sboreček bude navazovat v 15.30 hodin. První hodina v letošním školním roce bude 4. října.

Pokud jde o výuku náboženství u žáků z druhého stupně, prosím jejich rodiče o krátkou schůzku hned po mši.

Ještě dnes máte možnost si objednat stolní kalendáře na rok 2018. Ukázka kalendářů a papír s tužkou jsou na stole mezi lavicemi.

Příští neděli je sbírka na církevní školy v naší diecézi. Přečtu vám nyní dopis biskupského vikáře pro církevní školství P. Karla Moravce.

Bohoslužby v tomto týdnu: 
ne 10. 9. 9.00 Za Josefa Pilaře a sestru
po 11. 9.
út 12. 9. 18.00 Za církevní školy v naší diecézi
st 13. 9. 18.00
čt 14. 9. 18.00 Za farnost
pá 15. 9. 18.00
so 16. 9. 18.00 Za rodinu Šebrlovu
ne 17. 9. 9.00 Za Jana a Anežku Lukáškovy

Posvícení v kostele sv. Ondřeje – 3. 9. 2017

V pátek je svátek Narození Panny Marie a příští neděle je 23. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Jeníkovicích.

Schůzka s rodiči ohledně výuky náboženství proběhne během farního dne, popř. v úterý po dětské mši.

Dnes a příští neděli máte možnost si objednat stolní kalendáře na rok 2018. Ukázka kalendářů a papír s tužkou jsou na stole mezi lavicemi.

K minulé neděli jsem připravil dopis, pokud jste neměli možnost si ho vzít, najdete ho na stole mezi lavicemi.

Prožíváme dnes výročí posvěcení kostela. Jsem rád, že může být s námi zdejší rodák Pavel Boukal, který před dvaceti lety slavil začátkem září primiční mši.

Další výročí spojené s letošním zářím se týká položení základního kamene kostela sv. Ondřeje před 250 lety. Farnost připravila pamětní list, o jehož představení bych požádal pana Polehlu.

Nyní bych předal slovo Václavu Dernerovi, aby představil následující program farního dne.

Bohoslužby v tomto týdnu: 
ne 3. 9. 9.00 Za Josefa a Annu Hovorkovy
po 4. 9.
út 5. 9. 18.00 Za kanovníka Rudolfa Saidla a jeho kostelníka Stanislava Čaudu
st 6. 9. 18.00
čt 7. 9. 18.00
pá 8. 9. 18.00
so 9. 9. 18.00 Na dobrý úmysl
ne 10. 9. 9.00 Za Josefa Pilaře a sestru

21. neděle v mezidobí – 27. 8. 2017

V pondělí je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve, v úterý Umučení svatého Jana Křtitele a příští neděle je 22. v mezidobí, ale v kostele sv. Ondřeje budeme slavit posvícení, které je spojené s farním dnem.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Pátek je první v měsíci září. Připomínám příležitost ke svátosti smíření půl hodiny před večerními bohoslužbami. V pátek bude po mši adorace před Nejsvětější svátostí a modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

V souvislosti s farním dnem bych vás rád požádal o zapojení do jeho průběhu podobným způsobem jako v minulých letech. Vzhledem k tomu, že před dvaceti lety byla u sv. Ondřeje začátkem září primiční mše svatá, pozval jsem tehdejšího novokněze P. Pavla Boukala na posvícení do jeho rodné farnosti. Kromě toho si letos připomínáme 250 let od položení základního kamene kostela sv. Ondřeje. K tomuto výročí vydává farnost pamětní list. Bude představen příští neděli v rámci ohlášek a bude k mání jak v průběhu farního dne, tak během měsíce září a října.

Připravil jsem k dnešní neděli dopis, kde najdete informace k pamětnímu listu, výuce náboženství, přípravě na první svaté přijímání a několik dalších zpráv o pravidelných aktivitách, které souvisejí se začátkem školního roku. Dopis je na stole mezi lavicemi Od příští neděle si také budete moci objednávat stolní kalendáře na rok 2018.

Začíná nový měsíc, proto bych rád požádal lektory, aby se po mši stavili v sakristii a zapsali se na následující neděle.

Bohoslužby v tomto týdnu: 
ne 27. 8. 9.00 Za rodinu Svobodovu
po 28. 8.
út 29. 8. 18.00 Na poděkování za dar života a za Boží pomoc a ochranu
st 30. 8. 18.00
čt 31. 8. 18.00 Za Jaroslavu Štorkovou
pá 1. 9. 18.00 Za Stanislava Lukáška a všechny živé i zemřelé členy rodiny
so 2. 9. 18.00 Za Petru Voltovou a celý rod
ne 3. 9. 9.00 Za Josefa a Annu Hovorkovy

20. neděle v mezidobí – 20. 8. 2017

V pondělí je památka sv. Pia X., papeže, v úterý Panny Marie Královny, ve čtvrtek svátek sv. Bartoloměje, apoštola, příští neděle je 21. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

V pondělí se začnou opravovat dveře v kostele sv. Jakuba ve Vysokém Újezdě. Není vyloučené, že několik nedělí bude vstup do lodi kostela možný pouze přes sakristii.

Za dva týdny budeme v Třebechovicích slavit posvícení, které je tradičně spojené s farním dnem. Rád bych vás požádal o zapojení do jeho průběhu podobným způsobem jako v minulých letech. Vzhledem k tomu, že před dvaceti lety byla u sv. Ondřeje začátkem září primiční mše svatá, pozval jsem tehdejšího novokněze P. Pavla Boukala na posvícení do jeho rodné farnosti.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 20. 8. 9.00 Za Františka Víta
po 21. 8.
út 22. 8. 18.00
st 23. 8. 18.00
čt 24. 8. 18.00 Na poděkování
pá 25. 8. 18.00
so 26. 8. 18.00 Na poděkování za dožití 73 let
ne 27. 8. 9.00 Za Svobodovy

19. neděle v mezidobí – 13. 8. 2017

V pondělí je památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka, v úterý je slavnost Nanebevzetí Panny Marie, neděle bude 20. v mezidobí.

Mše sv. v tomto týdnu budou pouze v sobotu v 18.00 u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích, kde budeme slavit pouť.

Nedělní mše sv. v Třebechovicích bude sloužena za Františka Víta.

Svátek Proměnění Páně – 6. 8. 2017

V úterý je památka sv. Dominika, kněze, ve středu svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy, ve čtvrtek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka, v pátek sv. Kláry, panny, neděle bude 19. v mezidobí.

Mše svaté v tomto týdnu budou pouze v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích. Příští neděli nebude mše sv. v 10.30 v Jeníkovicích.

Nedělní mše sv. v Třebechovicích bude sloužena za zemřelé manžele Františka a Alenu Horákovy.

17. neděle v mezidobí – 30. 7. 2017

V pondělí je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze, v úterý sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve, v pátek sv. Jana Marie Vianneye, kněze a v neděli bude svátek Proměnění Páně.

Mše svaté v tomto týdnu budou pouze v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Mše svatá příští neděli v Třebechovicích bude sloužena za Marii Otčenáškovou. 

16. neděle v mezidobí – 23. 7. 2017


V úterý je svátek sv. Jakuba, apoštola, ve středu památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, ve čtvrtek sv. Gorazda a druhů, v sobotu sv. Marty a neděle je 17. v mezidobí.

V tomto týdnu se bude provádět nátěr lavic v kostele sv. Ondřeje, aby se zabránilo činnosti červotoče. Z toho důvodu budou bohoslužby od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře. V sobotu bude večerní mše v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích. Příští neděli slavíme ve Vysokém Újezdě pouť.

Bohoslužby v tomto týdnu: 

ne 23. 7. 9.00 Za Annu a Miroslava Zelinkovy
po 24. 7.
út 25. 7. 18.00 Na poděkování za dar života a prosbu o Boží požehnání do dalších let
st 26. 7. 18.00 Za živé a zemřelé nositelky jména Anna
čt 27. 7. 18.00
pá 28. 7. 18.00
so 29. 7. 18.00 Za zemřelé manžele Horákovy
ne 30. 7. 9.00 Za Annu Bartošovou a manžela

15. neděle v mezidobí – 16. 7. 2017

V sobotu je svátek sv. Marie Magdalény, neděle je 16. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích, kde budeme slavit pouť.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 16. 7. 9.00 Za rodinu Šebrlovu
po 17. 7.
út 18. 7. 18.00 Za farní tábor
st 19. 7. 18.00
čt 20. 7. 18.00
pá 21. 7. 18.00
so 22. 7. 18.00
ne 23. 7. 9.00 Za Annu a Miroslava Zelinkovy

14. neděle v mezidobí – 9. 7. 2017

V úterý je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy, v sobotu památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve a neděle je 15. v mezidobí.

Bohoslužby budou pouze v sobotu v 18.00 v kostele sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Nedělní mše v 9.00 bude za rodinu Šebrlovu. 

13. neděle v mezidobí – 2. 7. 2017

V pondělí je svátek sv. Tomáše, apoštola, v úterý památka sv. Prokopa, opata, ve středu slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy, ve čtvrtek památka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice a neděle je 14. v mezidobí.

Bohoslužby budou takto: vzhledem k slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude ve středu mše u sv. Ondřeje v 9.00, v ostatní dny od úterý do soboty v 18.00 a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích.

Minulou neděli byla sbírka na charitu. Za naši farnost jsme přispěli částkou 4.433 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

Jsem rád, že můžeme dnešní bohoslužbu slavit v čistém a uklizeném kostele. Chci tedy poděkovat všem, kdo se pod vedením paní Šebrlové do tohoto úklidu zapojili.

Pátek je první v měsíci, proto bude v pátek po mši adorace Nejsvětější svátosti s modlitbou litanií a svátostný požehnáním. Příležitost ke svátosti smíření máte v tomto týdnu od úterý do soboty půl hodiny před bohoslužbami.

Rád bych poprosil lektory, aby se po mši stavili v sakristii a zapsali se na čtení během letních prázdnin.

Bohoslužby v tomto týdnu: 

ne 2. 7. 9.00 Za + Martu Drozdovou a celou rodinu
po 3. 7.
út 4. 7. 18.00
st 5. 7. 9.00 Za církev v naší vlasti
čt 6. 7. 18.00
pá 7. 7. 18.00
so 8. 7. 18.00
ne 9. 7. 9.00             

12. neděle v mezidobí – 25. 6. 2017

Ve středu je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, ve čtvrtek slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů a neděle je 13. v mezidobí.

Bohoslužby budou takto: vzhledem k hlavnímu úklidu kostela sv. Ondřeje budou bohoslužby v 18.00 od úterý do pátku v kapli na faře, v sobotu v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Jeníkovicích, kde budeme slavit pouť.

Dnes je sbírka na charitu.

Zítra začíná hlavní úklid kostela sv. Ondřeje. Pokud se budete moci zapojit, bude dobře, když paní Šebrlové sdělíte, kdy přijdete uklízet.

V souvislosti s úklidem bych rád požádal po skončení mše o pomoc s odnesením břízek z kostela a některých dalších věcí z oltářů do sakristie. K břízkám více sdělí Jiří Nejman, k dalším věcem z oltářů Ludmila Šebrlová.

Rád bych poprosil lektory, aby se po mši stavili v sakristii a zapsali se na čtení během letních prázdnin.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 25. 6. 9.00 Za Františka Štorka
po 26. 6.
út 27. 6. 18.00
st 28. 6. 18.00
čt 29. 6. 18.00 Za všechny, kdo se podíleli na úklidu kostela
pá 30. 6. 18.00 Na dobrý úmysl
so 1. 7. 18.00
ne 2. 7. 9.00 Za + Martu Drozdovou a celou rodinu 

Slavnost Těla a krve Páně – 18. 6. 2017

Ve středu je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka, v pátek slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v sobotu Narození sv. Jana Křtitele a neděle je 12. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

Příští neděli bude sbírka na charitu.

Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak mládež může zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili. Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz.

Od pondělí 26. června bude hlavní úklid kostela sv. Ondřeje. Budu rád, když si uděláte čas a podle možností se zapojíte.

Bohoslužby v tomto týdnu:

ne 18. 6. 9.00 Za + Antonína Bělohoubka, rodiče Miškolciovy a Bělohoubkovy
po 19. 6.
út 20. 6. 18.00
st 21. 6. 18.00 Na dobrý úmysl
čt 22. 6. 18.00
pá 23. 6. 18.00
so 24. 6. 18.00
ne 25. 6. 9.00 Za Františka Štorka 

Slavnost Nejsvětější Trojice – 11. 6. 2017

V úterý je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, ve čtvrtek je slavnost Těla a krve Páně, kterou v naší farnosti budeme slavit i v neděli.

Ve čtvrtek bude poutní mše v 18.00 v kostele Božího Těla na Orebu, v ostatní dny od středy do soboty budou bohoslužby v 18.00 v kostele sv. Ondřeje. Toto úterý bohoslužba výjimečně nebude. V neděli bude mše v 9.00 v Třebechovicích, po ní bude následovat průvod ke čtyřem oltářům na farní zahradě. Mše sv. s následným průvodem ve Vysokém Újezdě začne v 14.00 hodin.

Minulou neděli byla sbírka na pastorační aktivity v diecézi, kterou jsme za naši farnost podpořili částkou 3.452 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

V pátek jsme se zapojili do Noci kostelů. Chci poděkovat jak těm, kdo připravovali program, tak těm kdo na připravený program přišli.

V neděli budeme mít na návštěvě novokněze Vojtěcha Novotného, který nás navštívil v postní době a zval nás na kněžské svěcení a primici. Po skončení průvodu s Nejsvětější svátostí bude v kostele sv. Ondřeje udělovat novokněžské požehnání.

Členům pastorační rady připomínám, že v úterý v 19.00 budeme mít na faře jednání.

Trochu s předstihem bych chtěl připomenout, že od pondělí 26. června bude hlavní úklid kostela sv. Ondřeje. Budu rád, když si uděláte čas a podle možností se zapojíte.

Rád bych poprosil lektory, aby se po mši stavili v sakristii a zapsali se na čtení během měsíce června.

Bohoslužby v tomto týdnu: 
ne 11. 6. 9.00 Na poděkování
po 12. 6.
út 13. 6.
st 14. 6. 18.00 Na poděkování za dar života
čt 15. 6. 18.00 Na dobrý úmysl
pá 16. 6. 18.00
so 17. 6. 18.00 Za Petru Voltovou a celý rod
ne 18. 6. 9.00 Za + Antonína Bělohoubka, rodiče Miškolciovy a Bělohoubkovy 

Slavnost Seslání Ducha svatého – 4. 6. 2017

Dnešní slavností Seslání Ducha svatého končí velikonoční období, v pondělí je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích.

Dnes je sbírka na pastorační aktivity v diecézi.

V úterý bude dětská mše svatá. Od tohoto týdne nebude čtvrteční večerní program zahrnující lectio divina a adoraci.

V pátek se zapojíme do Noci kostelů. V evangelickém kostele letos žádný program nebude, připravujeme ho totiž společně s místními evangelíky v kostele sv. Ondřeje a na Orebu. Rád bych vás pozval na program. Před mší v 17.45 bude zpívat dětský sboreček, po mši bude modlitba na svěřené úmysly, kterou budou provázet zpěvy a čtení úryvků z Písma. Po občerstvení na faře bude možnost zaposlouchat se do Varhanní mše J. S. Bacha v provedení Martina Kubáta, který učí v Opavě na Církevní konzervatoři a hraje ve farnosti Dolní Újezd u Litomyšle. Program zakončí putování na Oreb a modlitba za město. Konkrétní časy jednotlivých bodů programu najdete v květnovém vydání Třebechovického Haló nebo na nástěnkách v kostele i ve městě.

Ještě mi dovolte pár slov k programu, který bude v pátek po mši. V kostele, kde bývá betlém, je připraven stůl s vázou, papírky a tužkami. Smyslem je poskytnout lidem možnost, aby do vázy vložili napsané radosti a starosti, za které se budeme modlit při Noci kostelů. Můžete se zapojit sami, nebojte se k tomu povzbudit ostatní, kteří se třeba pravidelně neúčastní našich bohoslužeb, ale dověděli se o tom v posledním čísle Třebechovického Haló.

V souvislosti s Nocí kostelů připomínám zkoušku EPS ve středu v 19.00 hodin, která se uskuteční v kostele. S Nocí kostelů souvisí také úklid kostela na Orebu, který bude v pondělí v 16 hodin. Případní pomocníci, ať se po mši staví v sakristii.

Rád bych poprosil lektory, aby se po mši stavili v sakristii a zapsali se na čtení během měsíce června.

Za dva týdny budeme slavit pouť. V neděli by ji s námi prožíval novokněz Vojtěch Novotný, který nás navštívil v postní době a zval nás na kněžské svěcení a primici. Po skončení průvodu s Nejsvětější svátostí bude v kostele sv. Ondřeje udělovat novokněžské požehnání.

Bohoslužby v tomto týdnu: 

ne 4. 6. 9.00 Za Josefa a Annu Hovorkovy
po 5. 6.
út 6. 6. 18.00 Za Dr. Jiřího Jílka
st 7. 6. 18.00 Za rodinu Bednářovu
čt 8. 6. 18.00
pá 9. 6. 18.00
so 10. 6. 18.00 Za manžela Vladimíra Vlačihu, syna Vládíčka a rodiče
ne 11. 6. 9.00 Na poděkování

7. neděle velikonoční – 28. 5. 2017

V úterý je památka sv. Zdislavy, ve středu svátek Navštívení Panny Marie, ve čtvrtek památka sv. Justina, mučedníka, v sobotu památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků, příští neděli je slavnost Seslání Ducha Svatého.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Jeníkovicích.

Ve středu končí měsíc květen a s ním i májové pobožnosti. Chtěl bych poděkovat každému, kdo se v letošním roce zapojil (a ještě zapojí) do jejich průběhu a pomohl nám, abychom se vroucněji modlili.

V úterý bude dětská mše, ve středu v 9.30 ve Zdislavě ekumenická bohoslužba, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 hod. adorace v kapli na faře, pátek je první v měsíci červnu, proto bude po mši následovat adorace a svátostné požehnání. V sobotu v 18.30 bude v katedrále biřmování, které se týká také pěti našich farníků. Proto bych vás chtěl pozvat na pouť do katedrály v předvečer svatodušních svátků.

Příležitost ke svátosti smíření budete mít od úterý do pátku před mší svatou, v sobotu se výjimečně zpovídat nebude.

Příští neděli při mši u sv. Ondřeje budou Daniel Procházka a Petr Řehák pověřeni k pomoci při podávání svatého přijímání.

Příští neděli je sbírka na pastorační aktivity v diecézi.

Příští neděli prožívá místní farní sbor Českobratrské církve evangelické sborový den. Jeho součástí je také přednáška doc. Petra Slámy na téma Co s násilím v bibli? Přednáška bude na evangelické faře v 14.00 hodin.

Ještě mi dovolte pár slov k Noci kostelů. Uprostřed kostela, kde bývá betlém, je připraven stůl s vázou, papírky a tužkami. Smyslem je poskytnout lidem možnost, aby do vázy vložili napsané radosti a starosti, za které se budeme modlit při Noci kostelů. Můžete se zapojit sami, můžete k tomu povzbudit ostatní, kteří se třeba neúčastní pravidelně našich bohoslužeb, ale dověděli se o tom v posledním čísle Třebechovického Haló. V souvislosti s Nocí kostelů připomínám zkoušky EPS ve středu na evangelické faře v 19.00 hodin.

Bohoslužby v tomto týdnu: 
ne 28. 5. 9.00 Za + prarodiče
po 29. 5.
út 30. 5. 18.00 Za Boží pomoc v nemoci a stáří
st 31. 5. 18.00 Za rodinu Šebrlovu
čt 1. 6. 18.00 Za Boží pomoc a ochranu
pá 2. 6. 18.00
so 3. 6. 18.00
ne 4. 6. 9.00 Za Josefa a Annu Hovorkovy 

6. neděle velikonoční – 21. 5. 2017

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, v pátek památka sv. Filipa Neriho, kněze, neděle je 7. velikonoční.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

V měsíci květnu následuje po každé mši májová pobožnost, jejíž průběh je možné po předchozí domluvě obohatit vhodnou skladbou nebo písní k oslavě Matky Boží. V případě zájmu se přihlaste v sakristii.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 hod. adorace v kapli na faře.

Noc kostelů letos vychází na pátek 9. června. V souvislosti s programem, který připravujeme společně s evangelíky, bych vás rád pozval na zkoušky Ekumenického pěveckého sboru. Zkoušky budou do Noci kostelů každou středu na evangelické faře v 19.00 hodin. K programu Noci kostelů se vrátím příští neděli, základní informace najdete také v posledním čísle Třebechovického Haló.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 21. 5. 9.00 Za + Vladimíra Dernera
po 22. 5.
út 23. 5. 18.00 Za zdraví a Boží požehnání
st 24. 5. 18.00 Na dobrý úmysl
čt 25. 5. 18.00
pá 26. 5. 18.00 Za Vlastu a Václava Horákovy
so 27. 5. 18.00
ne 28. 5. 9.00 Za + prarodiče

5. neděle velikonoční – 14. 5. 2017

V úterý je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, neděle je 6. velikonoční.

Bohoslužby budou výjimečně takto: v úterý, ve středu a v sobotu v 18.00 v kostele sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Jeníkovicích.

Minulou neděli byla sbírka na kněžský seminář. Za naši farnost jsme přispěli částkou 3.816 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

V měsíci květnu následuje po každé mši májová pobožnost, jejíž průběh je možné po předchozí domluvě obohatit vhodnou skladbou nebo písní k oslavě Matky Boží. V případě zájmu se přihlaste v sakristii.

V úterý bude dětská mše. Protože ve čtvrtek a v pátek nebude mše, nebude ve čtvrtek lectio divina ani adorace.

Na minulou neděli jsem připravil další dopis. Pokud jste neměli možnost si ho vzít, je k dispozici na stole uprostřed kostela

Bohoslužby v tomto týdnu:

ne 14. 5. 9.00 Za Alenu Horákovou
po 15. 5.
út 16. 5. 18.00 Na poděkování za podporu v nemoci
st 17. 5. 18.00
čt 18. 5.
pá 19. 5.
so 20. 5. 18.00 Za + Zdeňka Krajčoviče
ne 21. 5. 9.00 Za +Vladimíra Dernera

4. neděle velikonoční – 7. 5. 2017

V sobotu je památka Panny Marie Fatimské, neděle je 5. velikonoční.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích.

Dnešní sbírka je určena na kněžský seminář.

V měsíci květnu následuje po každé mši májová pobožnost, jejíž průběh je možné po předchozí domluvě obohatit vhodnou skladbou nebo písní k oslavě Matky Boží. V případě zájmu se přihlaste v sakristii.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 do 20.30 adorace v kapli na faře.

V sobotu v 10.00 je v katedrále v Hradci Králové kněžské svěcení.

Dnes po mši bude na faře posezení u kávy a čaje.

Pro dnešní neděli jsem připravil další dopis. Je k dispozici na stole uprostřed kostela.

Bohoslužby v tomto týdnu:

ne 7. 5. 9.00 Za Jana a Anežku Lukáškovu a Kristinu Zapletalovu
po 8. 5.
út 9. 5. 18.00 Za + Františka Horáka a jeho rodinu
st 10. 5. 18.00 Za + manžela Ladislava Podzimka
čt 11. 5. 18.00
pá 12. 5. 18.00
so 13. 5. 18.00
ne 14. 5. 9.00 Za Alenu Horákovou 

3. neděle velikonoční – 30. 4. 2017

V pondělí je památka sv. Josefa dělníka, v úterý sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, ve středu svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, neděle je 4. velikonoční.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 do 20.30 adorace v kapli na faře; pátek je první v měsíci květnu, proto bude po mši krátká adorace s modlitbou litanií. Příští neděli po mši bude posezení na faře u kávy a čaje.

Příští neděli bude diecézní sbírka na kněžský seminář.

V souvislosti s nadcházejícím měsícem květnem se chci obrátit na vás, kteří se profesionálně nebo zájmově zabýváte hudbou či zpěvem. Pokud byste se chtěli podělit s ostatními o svou úctu a lásku k Matce Boží vhodnou skladbou či písní k její oslavě, budu vám vděčný za obohacení májových pobožností. Pozvání platí pro dospělé i děti, týká se nedělí i všedních dní a vztahuje se na kostel sv. Ondřeje i na další kostely v naší farnosti. Kvůli snadnější organizaci prosím o sdělení dne, v kterém se budete moci do májové pobožnosti zapojit. V sakristii jsou připraveny desky pro tyto záznamy.

Během měsíce května bude v prosklené nástěnce v předsíni kostela sv. Ondřeje přehled o hospodaření Římskokatolické farnosti Třebechovice pod Orebem v roce 2016.

Jménem Lídy Nejmanové a Martina Vogla vás chci pozvat na jejich svatební obřad, který bude v sobotu 6. května 2017 v 13.00 v kostele sv. Ondřeje.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 30. 4. 9.00 Za Františka Víta
po 1. 5.
út 2. 5. 18.00 Za + P. Václava Huška
st 3. 5. 18.00
čt 4. 5. 18.00 Za + Františka Svědiroha
pá 5. 5. 18.00 Za manžele Petra a Martu a jejich děti s rodinami
so 6. 5. 18.00
ne 7. 5. 9.00 Za Jana a Anežku Lukáškovu a Kristinu Zapletalovu 

2. neděle velikonoční – 23. 4. 2017

V pondělí je památka sv. Jiří, mučedníka, v úterý svátek sv. Marka, evangelisty, v sobotu je svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy a příští neděle je 3. velikonoční.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 do 20.30 adorace v kapli na faře.

V souvislosti s nadcházejícím měsícem květnem se chci obrátit na vás, kteří se profesionálně nebo zájmově zabýváte hudbou či zpěvem. Pokud byste se chtěli podělit s ostatními o svou úctu a lásku k Matce Boží vhodnou skladbou či písní k její oslavě, budu vám vděčný za obohacení májových pobožností. Pozvání platí pro dospělé i děti, týká se nedělí i všedních dní a vztahuje se na kostel sv. Ondřeje i na další kostely v naší farnosti. Kvůli snadnější organizaci prosím o sdělení dne, v kterém se budete moci do májové pobožnosti zapojit. V sakristii jsou připraveny desky pro tyto záznamy.

K návštěvě sakristie bych chtěl pozvat také lektory, protože je potřeba se zapsat na bohoslužby v květnu.

Ke krátké organizační schůzce bych po skončení mše sv. rád pozval také ty z vás, kteří by se v letošním roce mohli zapojit do sekání trávy na farní zahradě.

Bohoslužby v tomto týdnu: 

ne 23. 04. 09.00 Za Soňu Lukáškovou a Marii Lukáškovou
po 24. 04.
út 25. 04. 18.00 Za rodinu Šebrlovu
st 26. 04. 18.00 Za + z rodiny Kozoňových
čt 27. 04. 18.00 Za duše v očistci
pá 28. 04. 18.00 Za boží pomoc a ochranu nemocných
so 29. 04. 18.00 Za Janu Horákovou
ne 30. 04. 09.00 Za Františka Víta

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 16. 4. 2017

Dnešní slavností vstupujeme do velikonočního oktávu a do doby velikonoční.

Bohoslužby budou takto: v pondělí bude mše v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích, od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Jeníkovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 do 20.30 adorace v kapli na faře.

Minulou neděli byla sbírka na podporu oslav 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Za naši farnost jsme přispěli částkou 2.807 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

Chtěl bych poděkovat každému, kdo v uplynulých dnech přispěl k tomu, že jsme mohli hezky prožít největší křesťanské svátky. Také vám chci poděkovat, že jste si udělali čas a přišli na sobotní adoraci ke Kristovu hrobu.

Bohoslužby v tomto týdnu:

ne 16. 04. 09.00 Na poděkování a k chvále
po 17. 04. 09.00 Za Boží pomoc v nemoci
út 18. 04. 18.00 Za farnost
st 19. 04. 18.00
čt 20. 04. 18.00
pá 21. 04. 18.00 Za rodinu Hakovu a Krušinovu
so 22. 04. 18.00 Za + Jaroslava Horáka a syna Jaroslava
ne 23. 04. 09.00 Za Soňu Lukáškovou a Marii Lukáškovou 

K velikonočním svátkům vám chci popřát, aby Kristovo světlo dokázalo rozjasnit vaše tváře a naplnit vaše srdce pokojem a radostí. 

Květná neděle – 9. 4. 2017

Dnešní nedělí vstupujeme do Svatého týdne.

Bohoslužby budou takto: v pondělí, v úterý a ve středu v 18.00 v kapli na faře, na Zelený čtvrtek a Velký pátek v 18.00 u sv. Ondřeje, vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně bude začínat v 19.00 hodin a v neděli budou bohoslužby v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Dnešní sbírka je určena na podporu oslav 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě.

V pondělí, v úterý a ve středu budete mít příležitost ke svátosti smíření před mší svatou od 17.30, v pondělí také bezprostředně po mši. Úterní mše bude dětská, ve středu v 17.30 bude modlitba křížové cesty. Na Zelený čtvrtek i na Velký pátek bude po bohoslužbě společná adorace v Getsemanské zahradě a u Božího hrobu.

V sobotu budete mít příležitost k soukromé adoraci. Chtěl bych vás pozvat, abyste si udělali chvíli čas a přišli se pomodlit. Na stole mezi lavicemi je po půl hodinách připravený rozpis. Prosím, abyste se zapsali. Adorace bude od 8.00 do 17.00 hodin.

V sobotu večer si na vigilii slavnosti Zmrtvýchvstání Páně přineste s sebou svíčku, kterou si pak zapálíte od paškálu.

Dnes po skončení mše bych rád požádal o pomoc s přípravou Božího hrobu.

Bohoslužby v tomto týdnu:

ne 09. 04. 09.00 Za Františka Víta
po 10. 04. 18.00 Za nově jmenovaného pomocného biskupa DOO Martina Davida
út 11. 04. 18.00 Za farnost
st 12. 04. 18.00 Za + Josefa Rakaše
čt 13. 04. 18.00 Za + Naďu Dubeneckou
pá 14. 04. 18.00 xxx
so 15. 04. 19.00 Za rodinu Procházkovu, Čížkovu, Uhlířovu, Hlouškovu a Dvorských
ne 16. 04. 09.00 Na poděkování a k chvále

5. neděle postní – 2. 4. 2017

Za týden je Květná neděle.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích.

K minulé neděli jsem pro vás připravil další dopis. Je věnovaný průběhu svátosti smíření a několik slov na vysvětlenou najdete na konci dvojlistu. Pokud jste neměli možnost si ho vyzvednout před týdnem, je k dispozici na stole uprostřed kostela.

Dnes po mši bude posezení na faře u kávy a čaje. V 15.00 u sv. Ondřeje bude modlitba křížové cesty, do které se zapojí také děti. A od 16.00 bude na faře příležitost k slavení svátosti smíření. Zpovídat bude také P. Zdeněk Novák.

V úterý od 16.30 bude na faře pletení pomlázky pod vedením p. Bětuňáka, úterní mše bude dětská, ve středu a v pátek v 17.30 bude modlitba křížové cesty, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 do 20.30 adorace v kapli na faře. Pátek je první v měsíci dubnu, po mši bude eucharistická adorace s modlitbou litaníí. Příležitost ke svátosti smíření máte půl hodiny před večerními bohoslužbami.

V úterý pořádá Česká křesťanská akademie a Třebechovické muzeum betlémů další přednášku. Hostem bude Mgr. Jakub Kašpar, který bude hovořit na téma Tušové, kavkazský nárůdek, o němž češi tuší stále víc. Začátek je v 19.00 hodin.

V sobotu je v Hradci Králové Diecézní setkání mládeže. Program začíná v 9.00 ve Filharmonii a bude zakončený v 15.00 mší sv. v katedrále.

Na Květnou neděli bude probíhat sbírka na podporu oslav 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Přečtu Vám nyní sdělení Mons. Pavla Dokládala, představeného Českomoravské Fatimy v Koclířově:

"Bratři a sestry ve farnostech Královéhradecké diecéze,

měsícem květnem bude zahájeno slavení Jubilea Fatimy - stoletého výročí zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě. Přípravou a organizací jubilea Fatimy byla pověřena Českomoravská Fatima v Koclířově. Sbírka příští neděli 9. dubna je mimořádně určena pro finanční zajištění Národní poutě do Fatimy, náklady televize Noe zajištující přímé přenosy z Portugalska, další průběh v katedrálách a hlavních poutních místech ve dnech 15. září - 7. října 2017 a teologicko - pastorální sympozium v Novém Adalbertinu  a Koclířově.

V den první soboty 7. října 2017 bude naše země zasvěcena Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Za vaše modlitby i finanční podporu při sbírce příští neděli Pán Bůh zaplať.

V Kristu a Marii

Mons. Pavel Dokládal"

Bohoslužby v tomto týdnu:

ne 02. 04. 09.00 Na dobrý úmysl
po 03. 04.
út 04. 04. 18.00 Za Helenu Němcovou a rodiče (Františka a Ludmilu)
st 05. 04. 18.00 Za Barboru Bačkovskou, rodiče a sourozence
čt 06. 04. 18.00
pá 07. 04. 18.00 Za + děti Adama a Evu
so 08. 04. 18.00 Za uzdravení nemocné osoby
ne 09. 04. 09.00 Za Františka Víta

4. neděle postní – 26. 3. 2017

Příští neděle je 5. postní.

Bohoslužby v tomto týdnu budou ve všední dny pouze v úterý v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Minulou neděli byla diecézní sbírka na plošné pojištění majetku a odpovědnosti. Za naši farnost jsme přispěli částkou 3.286 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

K dnešní neděli jsem pro vás připravil další dopis. Je věnovaný průběhu svátosti smíření a několik slov na vysvětlenou najdete na konci dvojlistu. Je k dispozici na stole uprostřed kostela.

Příští neděli nás čeká několik příležitostí k různým setkáním. Po mši bude posezení na faře u kávy a čaje. V 15.00 u sv. Ondřeje bude modlitba křížové cesty, do které se zapojí také děti. A od 16.00 bude na faře příležitost k slavení svátosti smíření. Zpovídat bude také P. Zdeněk Novák.

Pokud by si někdo chtěl vlastnoručně uplést pomlázku, ale neví přesně jak na to, byla by možnost tak učinit na faře v týdnu před Květnou nedělí pod vedením p. Bětuňáka. Jednalo by se o některý všední den prvního dubnového týdne. Prosím zájemce, aby dnes po mši přišli dopředu, abychom si organizačně upřesnili, co je třeba.

Stejně tak prosím o setkání s rodiči a dětmi, abychom mohli domluvit věci potřebné k průběhu křížové cesty.

K dnešní neděli připravil biskup Jan Vokál dopis, v kterém zve na celostátní setkání mládeže v Olomouci. Najdete ho také na webu farnosti. Nyní Vám ho přečtu.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 26. 03. 09.00 Za rodinu Rádlovu a Noskovu
po 27. 02.
út 28. 03. 18.00 Za příbuzné dobrodince spolusestry sester františkánek
st 29. 03.
čt 30. 03.
pá 31. 03.
so 01. 04. 18.00 Za Emílii Horákovou
ne 02. 04. 09.00 Na dobrý úmysl

3. neděle postní – 19. 3. 2017

V pondělí je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, v sobotu slavnost Zvěstování Páně, příští neděle je 4. postní.

Protože je v pondělí slavnost sv. Josefa, bude v tomto týdnu mše také v pondělí v 18.00 v kapli na faře, stejně tak od úterý do pátku, v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

V úterý bude dětská mše, ve středu a v pátek v 17.30 modlitba křížové cesty, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 do 20.30 adorace v kapli na faře. Příležitost ke svátosti smíření máte půl hodiny před večerními bohoslužbami.

Dnes je diecézní sbírka na plošné pojištění majetku a odpovědnosti. Pán Bůh zaplať za vaše příspěvky.

Dnes po mši vás zvu na faru k posezení u kávy a čaje, kterého se zúčastní i náš host jáhen Vojtěch Novotný. Nyní mu předám slovo.

V úterý v 19.00 bude ve vestibulu TMB přednáška o Cizích slovech v češtině. Přednášet bude doc. Karel Oliva z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR.

Pokud by si někdo chtěl vlastnoručně uplést pomlázku, ale neví přesně jak na to, byla by možnost tak učinit na faře v týdnu před Květnou nedělí pod vedením p. Bětuňáka. Jednalo by se o některý všední den prvního dubnového týdne. Prosím zájemce, aby se nejpozději v neděli 26. 3. přihlásili v sakristii.

Nezapomeňte, že se za týden ze soboty na neděli posouvá čas.

Za dva týdny v neděli 2. 4. v 15.00 bude u sv. Ondřeje modlitba křížové cesty a od 16.00 budeme na faře zpovídat dva kněží.

Bohoslužby v tomto týdnu:

ne 19. 03. 09.00 Za Boží pomoc a ochranu
po 20. 02. 18.00 Na poděkování za narození Alžběty
út 21. 03. 18.00
st 22. 03. 18.00 Za nová řeholní povolání pro kongregaci sester františkánek
čt 23. 03. 18.00 Na dobrý úmysl
pá 24. 03. 18.00 Za živé a + členy Quinque vulnerum
so 25. 03. 18.00 Za + Václava Motyčku
ne 26. 03. 09.00 Za rodinu Rádlovu a Noskovu

2. neděle postní – 12. 3. 2017

V pondělí je výroční den zvolení papeže Františka, příští neděle je 3. postní. Liturgická oslava sv. Josefa se letos překládá na pondělí 20. března.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V úterý bude dětská mše, ve středu a v pátek v 17.30 modlitba křížové cesty, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 do 20.30 adorace v kapli na faře. Příležitost ke svátosti smíření máte půl hodiny před večerními bohoslužbami.

Příští neděli je diecézní sbírka na plošné pojištění majetku a odpovědnosti.

Příští neděli budeme mít na návštěvě jáhna Vojtěcha Novotného, který vykonává jáhenskou praxi v Poděbradech. V polovině května bude mít v Hradci Králové kněžské svěcení a v Chrudimi primici.

Příští neděli po mši bude na faře posezení u kávy a čaje. Zúčastní se ho i náš host jáhen Vojtěch Novotný.

A nyní ještě jedna nabídka od p. Bětuňáka. Pokud by si někdo chtěl vlastnoručně uplést pomlázku, ale neví přesně jak na to, byla by možnost tak učinit na faře v týdnu před Květnou nedělí pod vedením p. Bětuňáka. Jednalo by se o některý všední den prvního dubnového týdne. Prosím zájemce, aby se nejpozději v neděli 26. 3. přihlásili v sakristii.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 12. 03. 09.00 Za rodinu Rádlovu a Noskovu
po 13. 02.
út 14. 03. 18.00 Na poděkování
st 15. 03. 18.00
čt 16. 03. 18.00 Za + příbuzné dobrodince spolusestry sester františkánek
pá 17. 03. 18.00 Za + Bohuše Voplakala
so 18. 03. 18.00 Za + doc. MUDr. Josefa Eliáše
ne 19. 03. 09.00 Za Boží pomoc a ochranu

1. neděle postní – 5. 3. 2017

Za týden bude 2. neděle postní.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Minulou neděli byla sbírka na Svatopetrský haléř. Za naši farnost jsme přispěli částkou 4.798 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

V úterý bude dětská mše, ve středu a v pátek v 17.30 modlitba křížové cesty, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 do 20.30 adorace v kapli na faře. Příležitost ke svátosti smíření máte půl hodiny před večerními bohoslužbami.

K začátku postní doby jsem vám napsal dopis, pokud jste si ho nevzali minulou neděli, můžete si ho vzít dnes na stole mezi lavicemi. Je věnovaný svátosti smíření, jejíž slavení má v postní době své příhodné místo.

Bohoslužby v tomto týdnu:

ne 05. 03. 09.00 Za Marii Otčenáškovou
po 06. 02.
út 07. 03. 18.00 Na dobrý úmysl
st 08. 03. 18.00 Poděkování za Boží pomoc a ochranu
čt 09. 03. 18.00 Za + manžela
pá 10. 03. 18.00 Za + z rodiny Novotných a Zilvarových
so 11. 03. 18.00 Za + Jaroslava Horáka
ne 12. 03. 09.00 Za rodinu Rádlovu a Noskovu

8. neděle v mezidobí – 26. 2. 2017

Středa nastávajícího týdne je popeleční, která je dnem přísného postu, neděle bude 1. postní.

Bohoslužby budou od úterý do soboty v 18.00: ve středu a v sobotu u sv. Ondřeje, v ostatní dny v kapli na faře; v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Dnešní sbírka je určena na Svatopetrský haléř. Pán Bůh odplať všem dárcům.

Dnes je společný masopustní oběd, v úterý bude dětská mše, ve středu budeme při mši udělování popelce. Ve čtvrtek bude po mši lectio divina a od 20.00 do 20.30 adorace v kapli na faře. V pátek bude od 17.30 modlitba křížové cesty a po mši bude následovat společná adorace s modlitbou litanií. Příležitost ke svátosti smíření budete mít půl hodiny před večerními bohoslužbami.

Ještě k středečnímu udělování popelce. Pokud se někdo nemůže zúčastnit večerní bohoslužby, může např. využít ranní mše, kterou v kostele Panny Marie v Hradci Králové bude mít Biskupské gymnázium nebo kající bohoslužby v katedrále, kterou bude mít Církevní základní škola. V mariánském kostele se začíná v 8.00 hodin, v katedrále v 8.15 hod. Jinak je možné požádat o udělení popelce ve čtvrtek, v pátek nebo v sobotu po mši.

K začátku postní doby jsem vám napsal dopis, můžete si ho vzít na stole mezi lavicemi. Chtěl jsem se s vámi totiž podělit o několik myšlenek spojených se svátostí smíření, jejíž slavení má v postní době své příhodné místo.

Bohoslužby v tomto týdnu:

ne 26. 02. 09.00 Za Jaroslava a Boženu Pešicovy
po 27. 02.
út 28. 02. 18.00
st 01. 03. 18.00
čt 02. 03. 18.00
pá 03. 03. 18.00
so 04. 03. 18.00 Za + P. Adamce (+ 2007)
ne 05. 03. 09.00 Za Marii Otčenáškovou 

7. neděle v mezidobí – 19. 2. 2017

Ve středu je svátek Stolce svatého apoštola Petra, ve čtvrtek památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka, neděle je 8. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: v 18.00 od úterý do pátku v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

Dnes po mši vás zvu na faru k posezení u kávy a čaje.

Ještě dnes po mši máte možnost se zapsat na společný farní masopustní oběd, který bude příští neděli v prvním patře u Černého koně. Papír s tužkou je na stole mezi lavicemi. S případnými dotazy se obracejte na Jiřího Nejmana.

V úterý 21. 2. v 19.00 pořádá ČKA a TMB další z letošních přednášek. Hostem tentokrát bude archeolog působící na univerzitě v Tel Avivu prof. Yuval Gadot a bude hovořit o nejnovějších archeologických výzkumech v Jeruzalémě. Překlad do češtiny bude zajištěn.

Příští neděli bude sbírka Svatopetrské haléř.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 19. 02. 09.00 Za Marii a Ladislava Šulcovy a jejich rodiče
po 20. 02.
út 21. 02. 18.00 Za rodinu Šebrlovu
st 22. 02. 18.00 Za Stanislava Lukáška
čt 23. 02. 18.00
pá 24. 02. 18.00
so 25. 02. 18.00
ne 26. 02. 09.00 Za Jaroslava a Boženu Pešicovy

6. neděle v mezidobí – 12. 2. 2017

Příští neděle je 7. v mezidobí.

Vzhledem k tomu, že zítra začínají jarní prázdniny, budou v tomto týdnu bohoslužby pouze v sobotu v 18.00 u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V neděli 19. 2. bude po mši posezení na faře.

V neděli před Popeleční středou bude farní masopustní oběd. Jedná se tedy o neděli 26. února. Na stole mezi lavicemi je připraven list papíru, na který se můžete zapisovat dnes a za týden.

V úterý 21. 2. v 19.00 pořádá ČKA a TMB další z letošních přednášek. Hostem tentokrát bude archeolog působící na univerzitě v Tel Avivu prof. Yuval Gadot a bude hovořit o nejnovějších archeologických výzkumech v Jeruzalémě. Překlad do češtiny bude zajištěn.

Bohoslužby v tomto týdnu:

ne 12. 02. 09.00 Za + Vlastu Horákovou

so 18. 02. 18.00 Za farnost
ne 19. 02. 09.00 Za Marii a Ladislava Šulcovy a jejich rodiče


5. neděle v mezidobí – 5. 2. 2017

V pondělí je památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, v pátek sv. Scholastiky, v sobotu Panny Marie Lurdské a neděle je 6. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: v 18.00 od úterý do pátku v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V úterý bude dětská mše, ve středu bude v 13.00 příprava na biřmování, ve čtvrtek v 18.45 lectio divina a v 20.00 adorace.

Nyní ještě několik sdělení, která se týkají druhé poloviny února, ale kvůli jarním prázdninám je oznamuji již nyní. V neděli 19. 2. bude po mši posezení na faře.

V úterý 21. 2. v 19.00 pořádá ČKA a TMB další z letošních přednášek. Hostem tentokrát bude archeolog působící na univerzitě v Tel Avivu prof. Yuval Gadot a bude hovořit o nejnovějších archeologických výzkumech v Jeruzalémě. Překlad do češtiny bude zajištěn.

Bohoslužby v tomto týdnu:

ne 05. 02. 09.00 Na poděkování za boží pomoc a ochranu
po 06. 02.
út 07. 02. 18.00
st 08. 02. 18.00 Na dobrý úmysl
čt 09. 02. 18.00 Za zdraví a boží požehnání
pá 10. 02. 18.00
so 11. 02. 18.00
ne 12. 02. 09.00 Za + Vlastu Horákovou

4. neděle v mezidobí – 29. 1. 2017

V úterý je památka sv. Jana Boska, kněze, ve čtvrtek svátek Uvedení Páně do chrámu, neděle je 5. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: v 18.00 v úterý, ve středu a v pátek v kapli na faře, ve čtvrtek na svátek Uvedení Páně do chrámu bude mše sv. v 18.00 u sv. Ondřeje, vezměte si s sebou svíčky, které na začátku mše posvětíme, v sobotu v 18.00 u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek v 18.45 lectio divina a v 20.00 adorace. Pátek je první v měsíci únoru, proto bude po mši následovat výstav Nejsvětější svátosti s modlitbou litanií. Zároveň také připomínám možnost svátosti smíření půl hodiny před večerními bohoslužbami.

V úterý v 19.00 bude na faře jednání pastorační rady.

Ve středu v 13.00 bude příprava na biřmování.

Nyní po mši bych rád požádal o pomoc se složením betlému a jeho odnesením na faru.

Bohoslužby v tomto týdnu:

ne 29. 01. 09.00 Za farnost
po 30. 01.
út 31. 01. 18.00
st 01. 02. 18.00
čt 02. 02. 18.00
pá 03. 02. 18.00
so 04. 02. 18.00
ne 05. 02. 09.00             

3. neděle v mezidobí – 22. 1. 2017

V úterý je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, ve středu svátek Obrácení svatého apoštola Pavla, ve čtvrtek památka sv. Timoteje a Tita, biskupů, v sobotu sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, neděle je 4. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: v 18.00 od úterý do pátku v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

V úterý bude dětská mše, ve středu ekumenická bohoslužba v 19.00 u evangelíků, ve čtvrtek v 18.45 lectio divina a v 20.00 adorace.

Jednou ze služeb, kterou je potřeba při bohoslužbách zajistit, je přednes biblických čtení. Někdo je zvyklý číst pravidelně, jiný by třeba rád četl, ale nedostal ještě příležitost. Kvůli snadnější organizaci této lektorské služby bych rád požádal jak stávající lektory, tak nové zájemce o společnou krátkou schůzku, která bude dnes po mši svaté.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 22. 01. 09.00 Za rodinu Šebrlovu
po 23. 01.
út 24. 01. 18.00 Za + Františka Horáka a celý rod
st 25. 01. 18.00 Za nové vedení ve Zdislavě
čt 26. 01. 18.00
pá 27. 01. 18.00
so 28. 01. 18.00
ne 29. 01. 09.00

2. neděle v mezidobí – 15. 1. 2017

V úterý je památka sv. Antonína, opata, ve středu Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, v sobotu sv. Anežky, panny a mučednice, neděle je 3. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: v 18.00 od úterý do pátku v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V úterý bude dětská mše, tento čtvrtek výjimečně nebude lectio divina ani adorace.

Ve středu začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Ekumenická bohoslužba bude příští týden ve středu 25. 1. 2017 v 19.00 u evangelíků.

Jednou ze služeb, kterou je potřeba při bohoslužbách zajistit, je přednes biblických čtení. Někdo je zvyklý číst pravidelně, jiný by třeba rád četl, ale nedostal ještě příležitost. Kvůli snadnější organizaci této lektorské služby bych rád požádal jak stávající lektory, tak nové zájemce o společnou krátkou schůzku, která by byla příští neděli po mši svaté. Pokud se někomu toto datum nehodí a rád by lektorskou službu vykonával, ať mi dá vědět třeba dnes nebo během týdne.

Dnes po mši bude posezení na faře u kávy a čaje.

Bohoslužby v tomto týdnu:

ne 15. 01. 09.00 Za boží ochranu a pomoc Panny Marie pro rodinu Dolečkovu, Plašilovu a Křížkovu
po 16. 01.
út 17. 01. 18.00 Za boží požehnání a zdraví pro jistou osobu
st 18. 01. 18.00 Za + Hanu Petrů
čt 19. 01. 18.00 Za + Jana Pecku
pá 20. 01. 18.00 Za dobrodince farnosti
so 21. 01. 18.00
ne 22. 01. 09.00 Za rodinu Šebrlovu

Svátek Křtu Páně – 8. 1. 2017

Zítra začíná liturgické mezidobí a příští neděle je 2. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: v 18.00 od úterý do pátku v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek v 18.45 lectio divina a v 20.00 adorace v kapli na faře.

ČKA a TMB pořádá setkání s novinářkou a spisovatelkou Petrou Procházkovou. Setkání bude v úterý ve vestibulu muzea od 19.00 hodin.

Tento pátek bude Večer mladých. Má název Vikdance, na programu jsou hry, tanec, modlitba a také vystoupení Michala Horáka. Začátek je v 17.00 u sester salesiánek v Kuklenách. Tento večer je určený pro mládež od 13 let.

Příští neděli po mši bude posezení na faře u kávy a čaje. 

O slavnosti Zjevení Páně jsme při mši posvětili vodu, křídu a kadidlo. Jsou k dispozici také dnes po mši na stolečku, který se nachází pod kazatelnou.

Bohoslužby v tomto týdnu:

ne 08. 01. 09.00 Za + Marii Pinkovou a její matku Annu
po 09. 01.
út 10. 01. 18.00
st 11. 01. 18.00
čt 12. 01. 18.00
pá 13. 01. 18.00
so 14. 01. 18.00
ne 15. 01. 09.00 Za boží ochranu a pomoc Panny Marie pro rodinu Dolečkovu, Plašilovu a Křížkovu

Slavnost Matky Boží, Panny Marie – 1. 1. 2017

Zítra je památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve, v pátek slavnost Zjevení Páně a v neděli svátek Křtu Páně.

Bohoslužby budou takto: od úterý do soboty v 18.00. V úterý, ve středu a ve čtvrtek budou bohoslužby v kapli na faře, v pátek a v sobotu u sv. Ondřeje. V pátek se bude při mši světit voda, kadidlo a křída. V neděli budou bohoslužby v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek nebude lectio divina ani adorace. 

Tuto sobotu bude probíhat Tříkrálová sbírka.

Bohoslužby v tomto týdnu:

ne 01. 01. 09.00 Za Juraje Šoltyse a + manželku Máriu
po 02. 01.
út 03. 01. 18.00 Za + doc. Marii Nožičkovou
st 04. 01. 18.00
čt 05. 01. 18.00
pá 06. 01. 18.00 Za + manžela a celý rod
so 07. 01. 18.00
ne 08. 01. 09.00 Za + Marii Pinkovou a její matku Annu

Slavnost Narození Páně – 25. 12. 2016

Dnes je slavnost Narození Páně, v pondělí je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, v úterý sv. Jana, apoštola a evangelisty, ve středu sv. Mláďátek, mučedníků, v pátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa a v neděli je slavnost Matky Boží, Panny Marie.

Bohoslužby budou takto: v pondělí v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích u sv. Ondřeje, v úterý, ve středu a ve čtvrtek budou mše v 18.00 v kapli na faře, páteční mše v 18.00 bude u sv. Ondřeje, neboť je spojena s obnovou manželského slibu, v sobotu bude mše na poděkování za uplynulý rok v 16.00 u sv. Ondřeje a v neděli budou bohoslužby v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Rád bych poděkoval každému, kdo se přičinil o to, že můžeme slavit vánoční svátky v uklizeném a vyzdobeném kostele, s krásnou hudbou i zpěvy.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 25. 12. 09.00 Za rodinu Šebrlovu
po 26. 12. 09.00 Na dobrý úmysl
út 27. 12. 18.00 Za boží požehnání a zdraví
st 28. 12. 18.00
čt 29. 12. 18.00
pá 30. 12. 18.00 Za Jaroslavu Štorkovou - Pešicovou
so 31. 12. 16.00 Za Jaroslava Horáka
ne 01. 01. 09.00 Za Juraje Šoltyse a + manželku Máriu

Chci Vám všem popřát požehnané vánoční svátky.

4. neděle adventní – 18. 12. 2016

Dnes je 4. neděle je adventní a příští neděli je slavnost Narození Páně.

Bohoslužby budou takto: rorátní mše v 6.00 ve středu a ve čtvrtek, mše v 18.00 budou v kapli na faře v úterý a v pátek; v sobotu 24. 12. bude mše v 16.00 v kapli v Blešně a v 24.00 v kostele sv. Ondřeje; v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

Z pravidelných aktivit bude v tomto týdnu pouze úterní dětská mše. Nebude tedy výuka náboženství, lectio divina ani adorace.

Minulou neděli jsme za naši farnost podpořili domácí hospicovou péči částkou 3.310 Kč. Tato částka bude součástí daru, který jménem papeže bude formou dárkového šeku předán Asociaci poskytovatelů hospicové paliativní péče u příležitosti papežových 80. narozenin. Pán Bůh odplať všem dárcům.

Minulou neděli byl také benefiční koncert na opravu varhan ve Vysokém Újezdě. Výtěžek činí 3.488 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

Dnes odpoledne v 15.00 je koncert v kostele v Jeníkovicích. V podání Pavla Linhy a Tomáše Vachouška zazní skladby starých mistrů a vánoční koledy.

Připomínám také možnost slavení svátosti smíření dnes od 16.30 na faře, kde budou k dispozici dva kněží. V týdnu budete mít ještě možnost přistoupit k svátosti smíření půl hodiny před večerními bohoslužbami v úterý a v pátek.

Rád bych požádal o pomoc s postavením betlému zde u sv. Ondřeje bezprostředně po skončení mše. Je potřeba ho přinést z fary. Organizaci zajišťuje Jiří Nejman.

Děti bych rád pozval na zdobení stromků u betléma v kostele sv. Ondřeje. Přijďte v pátek v 15.30 do kostela. Kontaktním člověkem je Radka Řeháková.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 18. 12. 09.00 Za Miroslava a Annu Zelinkovy
po 19. 12.
út 20. 12. 18.00
st 21. 12. 06.00 Na dobrý úmysl
čt 22. 12. 06.00
pá 23. 12. 18.00 Za + Vlastu Horákovou
so 24. 12. 24.00
ne 25. 12. 09.00 Za rodinu Šebrlovu

3. neděle adventní – 11. 12. 2016

V úterý je památka sv. Lucie, panny a mučednice, ve středu sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, neděle je 4. adventní.

Bohoslužby budou takto: rorátní mše v 6.00 ve středu a ve čtvrtek, mše v 18.00 budou v kapli na faře v úterý a v pátek, v kostele sv. Ondřeje v sobotu; v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Jeníkovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek v 18.45 lectio divina a v 20.00 adorace v kapli na faře. Připomínám také možnost slavení svátosti smíření půl hodiny před večerními bohoslužbami. V neděli 18. 12. 2016 od 16.30 budete mít příležitost ke svátosti smíření na faře.

Dnes odpoledne bude v kostele sv. Jakuba ve Vysokém Újezdě benefiční koncert na opravu varhan. Program začíná v 16.00 a těšit se můžete na skladby v provedení Musica in corde.

Na nástěnce v předsíni kostela i na webových stránkách farnosti se můžete dočíst o iniciativě v souvislosti s 80. narozeninami papeže Františka, kterou organizuje Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Jedná se o finanční podporu hospiců v ČR. Papeži Františkovi bude během prosince předán dárkový šek, kdy jeho jménem bude vybraná částka předána hospicům v naší zemi. Za farnost podpoříme tuto inciativu právě dnes. Pokud chcete využít tuto společnou formu, můžete odevzdat svůj příspěvek osobně v sakristii nebo ho dát do pokladničky, která je pod kůrem mezi lavicemi.

Příští neděli 18. 12. 2016 bude koncert v kostele v Jeníkovicích. V podání Pavla Linhy a Tomáše Vachouška zazní skladby starých mistrů a vánoční koledy. Program začíná v 15.00 hodin.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 11. 12. 09.00 Za + Františka Víta
po 12. 12.
út 13. 12. 18.00 Na úmysl dárce
st 14. 12. 06.00 Na dobrý úmysl
čt 15. 12. 06.00
pá 16. 12. 18.00
so 17. 12. 18.00 Za rodiče Černý
ne 18. 12. 09.00 Za Miroslava a Annu Zelinkovy

2. neděle adventní – 4. 12. 2016

V úterý je památka sv. Mikuláše, biskupa, ve středu sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, neděle je 3. adventní.

Bohoslužby budou takto: tento týden bude rorátní mše v 6.00 pouze ve středu, protože ve čtvrtek je mariánský svátek. Mše v 18.00 budou v kapli na faře v úterý, ve čtvrtek a v pátek, v kostele sv. Ondřeje v sobotu; v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek v 18.45 lectio divina a v 20.00 adorace v kapli na faře. Připomínám také možnost slavení svátosti smíření půl hodiny před večerními bohoslužbami. V neděli 18. 12. 2016 od 16.30 budete mít příležitost ke svátosti smíření na faře.

Příští neděli 11. 12. 2016 bude v kostele sv. Jakuba ve Vysokém Újezdě benefiční koncert na opravu varhan. Program začíná v 16.00 a těšit se můžete na skladby v provedení Musica in corde.

Na nástěnce v předsíni kostela i na webových stránkách farnosti se můžete dočíst o iniciativě v souvislosti s 80. narozeninami papeže Františka, kterou organizuje Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče. Jedná se o finanční podporu hospiců v ČR. Papeži Františkovi bude během prosince předán dárkový šek, kdy jeho jménem bude vybraná částka předána hospicům v naší zemi. Za farnost bychom tuto inciativu podpořili příští neděli 11. 12. 2016. Pokud chcete využít tuto společnou formu, můžete odevzdat svůj příspěvek osobně v sakristii nebo ho dát do pokladničky, která je pod kůrem mezi lavicemi.

Dnes po mši vás zvu na faru na posezení u kávy a čaje.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 04. 12. 09.00 Za Jaroslava Šulce a rodiče
po 05. 12.
út 06. 12. 18.00
st 07. 12. 06.00   
čt 08. 12. 18.00
pá 09. 12. 18.00 Za Petru Voltovou a celý rod
so 10. 12. 18.00
ne 11. 12. 09.00 Za + Františka Víta

1. neděle adventní – 27. 11. 2016

Ve středu je svátek sv. Ondřeje, apoštola, v sobotu je památka sv. Františka Xaverského, kněze, neděle bude 2. adventní.

Bohoslužby budou takto: tento týden bude rorátní mše v 6.00 pouze ve čtvrtek, protože ve středu je sv. Ondřeje a poutní mše bude v 18.00 v kostele sv. Ondřeje. V úterý a v pátek bude mše v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V úterý 29. 11. 2016 pořádá ČKA a TMB přednášku na téma O dění v dnešní Číně. Hostem bude absolventka FFUK v oboru sinologie Mgr. Jitka Černošová. Začátek je mimořádně už v 18.30 hod.

Ve čtvrtek bude v 18.45 lectio divina a v 20.00 adorace v kapli na faře. Pátek je první v měsíci, proto bude po mši následovat adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí s modlitbou litanií. Připomínám také možnost slavení svátosti smíření půl hodiny před večerními bohoslužbami.

Příští neděli bude po mši posezení na faře u kávy a čaje.

Biskupství královéhradecké vydalo i letos brožurku s meditacemi pro adventní dobu, které na starozákonní mešní čtení připravili kněží a jáhni z naší diecéze. Ještě několik výtisků je k dispozici zdarma na stole mezi lavicemi.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 27. 11. 09.00 Za Anežku a Karla Chudých a syna s manželkou
po 28. 11.
út 29. 11. 18.00
st 30. 11. 18.00 Na dobrý úmysl
čt 01. 12. 18.00
pá 02. 12. 18.00
so 03. 12. 18.00 Na poděkování a za boží požehnání do dalšího života
ne 04. 12. 09.00 Za Jaroslava Šulce a rodiče

Slavnost Ježíše Krista Krále – 20. 11. 2016

V pondělí je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, v úterý sv. Cecílie, panny a mučednice, ve středu slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka, hlavního patrona diecéze, ve čtvrtek památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků, neděle bude první adventní.

Bohoslužby budou jako obvykle: v 18.00 od úterý do pátku v kapli na faře a v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

Minulou neděli byla diecézní sbírka na pokrytí nákladů plošného pojištění majetku a odpovědnosti, na kterou jsme za naši farnost přispěli částkou 3.336 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

Dnešní nedělí končí mimořádný Svatý rok milosrdenství. V naší farnosti ho zakončíme v kostele sv. Ondřeje celodenní adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí; začne po mši svaté a bude zakončena kající bohoslužbou v 17.00 hodin. Na klekátku v předsíni kostela je tabulka s rozpisem k adoraci a jsou tam ještě volná místa. Chci vás poprosit, abyste se podle svých časových možností zapsali. Zároveň vás také zvu na kající bohoslužbu. Jejím smyslem je posílit postoj kajícnosti v jednotlivcích i ve společenství.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek v 18.45 lectio divina a v 20.00 adorace v kapli na faře.

V sobotu a v neděli se budou žehnat adventní věnce. Můžete si přinést s sebou věnce i pro své domovy.

Biskupství královéhradecké vydalo i letos brožurku s meditacemi pro adventní dobu, které na starozákonní mešní čtení připravili kněží a jáhni z naší diecéze. Jsou k dispozici zdarma na stole mezi lavicemi.

V úterý 29. 11. 2016 pořádá ČKA a TMB přednášku na téma O dění v dnešní Číně. Hostem bude absolventka FFUK v oboru sinologie Mgr. Jitka Černošová. Začátek je mimořádně už v 18.30 hod.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 20. 11. 09.00 Za Ladislava Otčenáška
po 21. 11.
út 22. 11. 18.00
st 23. 11. 18.00 Za + Pavla Píchu
čt 24. 11. 18.00
pá 25. 11. 18.00
so 26. 11. 18.00 Za Květu Černou
ne 27. 11. 09.00 Za Anežku a Karla Chudých a syna s manželkou

33. neděle v mezidobí – 13. 11. 2016

Ve čtvrtek je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice a v neděli je slavnost Ježíše Krista Krále.

Bohoslužby budou jako obvykle: v 18.00 od úterý do pátku v kapli na faře a v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Jeníkovicích.

Dnes je diecézní sbírka na pokrytí nákladů plošného pojištění majetku a odpovědnosti.

V úterý v 17.00 v kostele sv. Ondřeje bude program související se státním svátkem Dne boje za svobodu a demokracii, který ve spolupráci s farností připravuje místní základní škola.

V úterý od 19.00 pořádá ČKA a TMB přednášku na téma Jak se měří chudoba. Hostem bude Mgr. Daniel Prokop, odborník na analýzu dat působící také na Fakultě sociálních věd UK.

Protože ve čtvrtek je státní svátek, odpadá lectio divina i adorace, bude pouze mše v 18.00 v kapli na faře. Rovněž v pátek z důvodu ředitelského volna v ZŠ nebude hodina náboženství.

Příští neděli uzavřením Brány milosrdenství v bazilice sv. Petra v Římě zakončí papež František Svatý rok milosrdenství. V naší farnosti bude jako každým rokem celodenní adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí. Na klekátku v předsíni je připraven tiskopis s rozpisem po půl hodinách, chci vás poprosit, abyste se podle svých časových možností zapsali.

V souvislosti se zakončením Svatého roku milosrdenství bude příští neděli na závěr adorace v 17.00 společná kající bohoslužba, na kterou vás chci pozvat. Jejím hlavním smyslem je podpora postoje kajícnosti jak v životě jednotlivce, tak ve společenství. Strukturou se podobá bohoslužbě slova.

Biskupství královéhradecké vydalo i letos brožurku s meditacemi pro adventní dobu, které na starozákonní mešní čtení připravili kněží a jáhni z naší diecéze. Jsou k dispozici zdarma na stole mezi lavicemi.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 13. 11. 09.00 Za + Naďu Dubeneckou
po 14. 11.
út 15. 11. 18.00
st 16. 11. 18.00 Na dobrý úmysl
čt 17. 11. 18.00 Za Dr. Jiřího Jílka
pá 18. 11. 18.00
so 19. 11. 18.00 Za Emílii Horákovou
ne 20. 11. 09.00 Za Ladislava Otčenáška

32. neděle v mezidobí – 6. 11. 2016

Ve středu je svátek Posvěcení lateránské baziliky, v pátek památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, v pátek sv. Martina, v sobotu sv. Josafata, biskupa a mučedníka, neděle je 33. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: v 18.00 od úterý do pátku v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje, nedělní mše jsou v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích.

Dnes po mši je posezení na faře u kávy a čaje, na které vás srdečně zvu.

Ve čtvrtek bude na faře v 18.45 lectio divina a v 20.00 adorace v kapli na faře.

Příští neděli je diecézní sbírka na pokrytí nákladů plošného pojištění majetku a odpovědnosti.

Příští neděli se uzavírají brány milosrdenství v jednotlivých diecézích a Svatý rok milosrdenství bude zakončen v Římě o týden později na slavnost Ježíše Krista Krále. V naší farnosti budeme mít o této slavnosti výstav Nejsvětější svátosti, který bude zakončen společnou kající bohoslužbou. Na stole mezi lavicemi je připraven rozpis na adoraci, chci vás poprosit, abyste se podle svých časových možností zapsali.

V dalším týdnu budou v úterý 15. 11. 2016 dvě aktivity, na které bych vás rád pozval. První se týká připomínky státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii, od 17.00 bude v kostele sv. Ondřeje program, který ve spolupráci s farností připravuje místní základní škola. Druhou aktivitou téhož dne je přednáška pořádaná ČKA a TMB na téma Jak se měří chudoba. Hostem bude Mgr. Daniel Prokop, odborník na analýzu dat působící také na Fakultě sociálních věd UK. Přednáška začíná v 19.00 ve vestibulu TMB.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 06. 11. 09.00 Za rodinu Procházkovu, Čížkovu a Uhlířovu
po 07. 10.
út 08. 11. 18.00 Za dožití 72 let
st 09. 11. 16.00 Za Václava a Františku Faltovy a rodiče z obojí strany
čt 10. 11. 18.00
pá 11. 11. 18.00
so 12. 11. 18.00 Za Jaroslava Horáka
ne 13. 11. 09.00 Za + Naďu Dubeneckou

31. neděle v mezidobí – 30. 10. 2016

V úterý je slavnost Všech svatých, ve středu Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, v pátek památka sv. Karla Boromejského, biskupa, neděle je 32. v mezidobí.

Bohoslužby budou takto: v úterý v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, ve středu v 16.00 na Orebu za zemřelé, ve čtvrtek a v pátek v 18.00 v kapli na faře, v sobotu v 18.00 u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Minulou neděli byla sbírka na misie, za naši farnost jsme přispěli částkou ......Kč, Pán Bůh odplať všem dárcům.

Protože na úterý připadá slavnost Všech svatých, nebude tento týden dětská mše. Středeční zkouška dětského sborečku z důvodu mše svaté na Orebu v tomto týdnu odpadá. Ve čtvrtek v 18.45 bude lectio divina a v 20.00 adorace. Pátek je první v měsíci, proto bude po mši adorace Nejsvětější svátosti s modlitbou litanií.

Příští neděli bude po mši posezení na faře u kávy a čaje.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 30. 10. 09.00 Za rodinu Kopeckých a Novotných
po 31. 10.
út 01. 11. 18.00 Za rodinu Šebrlovu
st 02. 11. 16.00
čt 03. 11. 18.00
pá 04. 11. 18.00 Za Boží milosrdenství a milost obrácení pro rodiny Vlada, Jana a Milana Kozoňových
so 05. 11. 18.00
ne 06. 11. 09.00

30. neděle v mezidobí – 23. 10. 2016

V pátek je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů, neděle je 31. v mezidobí.

Bohoslužby budou takto: v sobotu v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, kde budeme slavit posvícení, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

Protože děti ve škole mají celý týden volno, odpadají i pravidelné farní aktivity: nebude úterní dětská mše ani čtvrteční lectio divina a adorace.

Dnešní neděle je dnem modliteb za misie, proto i sbírka této neděle je určena na pomoc misiím.

Nezapomeňte, že se ze soboty na neděli posouvá čas.

Bohoslužby v tomto týdnu:

ne 23. 10. 09.00 Za Jaroslava Horáka
so 29. 10. 18.00 Za Alenu Horákovou
ne 30. 10. 18.00 Za rodinu Kopeckých a Novotných

29. neděle v mezidobí – 16. 10. 2016

V pondělí je památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, v úterý svátek sv. Lukáše, evangelisty, v sobotu památka sv. Jana Pavla II., papeže, neděle je 30. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V říjnu se od úterý do soboty v 17.30 modlíme společně růženec. Ve stejné dny i ve stejném čase máte také možnost přistoupit k svátosti smíření. V úterý před mší svatou bude zpovídat P. Jan Paseka, můžete využít jeho přítomnosti v naší farnosti i ke svátosti smíření.

V úterý bude dětská mše svatá, ve čtvrtek v 18.45 bude na faře lectio divina a v 20.00 adorace v kapli na faře.

V pátek 21. 10. 2016 bude na faře v Hradci Králové na Pouchově další večer mladých tentokrát s názvem Do you belive? (Věříš?). Na programu jsou kromě stejnojmenného filmu a následné diskuse hry, občerstvení atd. Celá akce začíná v 17:30 a je určena pro mládež od 14 let.

Příští neděle je celosvětovým dnem modliteb za misie, proto také sbírka příští neděle je určena na podporu Papežských misijních děl. Nyní vám přečtu dopis, který k této příležitosti napsal národní ředitel PMD.

Dnes po mši v Krňovicích (cca v 11.30) se vydáme na ekumenickou pěší pouť k Bráně milosrdenství v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Společné zakončení v katedrále bude začínat v 15.00 u kamenného kříže před presbytářem katedrály.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 16. 10. 09.00 Na poděkování a za Boží pomoc a požehnání
po 17. 10.
út 18. 10. 18.00
st 19. 10. 18.00 Za Tomáše Valeše
čt 20. 10. 18.00 Za Boží milosrdenství a milost obrácení pro Dušana Brezányho st.
pá 21. 10. 18.00
so 22. 10. 18.00 Za Emílii Horákovou
ne 23. 10. 09.00 Za Jaroslava Horáka

28. neděle v mezidobí – 9. 10. 2016

V sobotu je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve, neděle je 29. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích.

V říjnu se od úterý do soboty v 17.30 modlíme společně růženec. Ve stejné dny i ve stejném čase máte také možnost přistoupit k svátosti smíření.

V úterý bude dětská mše svatá, ve čtvrtek v 18.45 bude na faře lectio divina a v 20.00 adorace v kapli na faře.

Příští neděli 16. 10. 2016 se uskuteční ekumenická pěší pouť k Bráně milosrdenství v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Na cestu se vydáme po mši v Krňovicích (cca v 11.30), společné zakončení v katedrále bude začínat v 15.00 u kamenného kříže před presbytářem katedrály.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 09. 10. 09.00 Za Boží ochranu a pomoc Panny Marie pro rodinu Dolečkovu, Křížkovu a Plašilovu
po 10. 10.
út 11. 10. 18.00 Za Boží požehnání pro rodinu Kornela Kozoně
st 12. 10. 18.00 Za Boží požehnání a zdraví
čt 13. 10. 18.00
pá 14. 10. 18.00 Na dobrý úmysl
so 15. 10. 18.00 Za Václava Horáka
ne 16. 10. 09.00 Na poděkování a za Boží pomoc a požehnání

27. neděle v mezidobí – 2. 10. 2016

V úterý je památka sv. Františka z Assisi, v pátek Panny Marie Růžencové, neděle je 28. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Jeníkovicích, kde budeme slavit posvícení. Dnes po mši vás zvu k posezení na faře u kávy a čaje.

V říjnu se od úterý do soboty v 17.30 modlíme společně růženec. Ve stejné dny i ve stejném čase máte také možnost přistoupit k svátosti smíření.

V úterý bude dětská mše svatá.

Tento čtvrtek v 19.00 ve vestibulu Třebechovického muzea betlémů bude doc. Tomáš Petráček přednášet na téma Karel IV. a česká duchovní tradice. Z toho důvodu odpadá lectio divina i adorace.

Pátek je první v měsíci, po mši bude krátká adorace Nejsvětější svátosti s modlitbou litanií.

Připomínám pravidelnou výuku náboženství v tomto školním roce: ve středu v 14.45 pro děti z prvního stupně a v pátek v 15.05 pro žáky z druhého stupně. Dětský sboreček má pravidelné zkoušky ve středu v 15.30 pro děti z prvního stupně a v 16.00 pro děti z druhého stupně.

Objednané kalendáře jsou k zakoupení po mši svaté u L. Šebrlové.

Během října začne příprava na svátost biřmování. Kdo jste tuto svátost nepřijali, zvažte ještě jednou své rozhodnutí. Nabízí se nám jako dar plnější připodobnění Kristu, který byl pomazán Duchem Svatým. Nyní po mši bude krátká organizační schůzka.

Ještě připomínám dny otevřených dveří v orlovně ve středu od 15 do 16 hod. a v sobotu od 8 do 9 hodin.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 02. 10. 09.00 Za Františka Michálka, Karlu, Karla a Františka Štorkovy
po 03. 10.
út 04. 10. 18.00
st 05. 10. 18.00 Za Boží požehnání pro rodinu Dušana Brezányho ml.
čt 06. 10. 18.00
pá 07. 10. 18.00
so 08. 10. 18.00 Na dobrý úmysl
ne 09. 10. 09.00 Za Boží ochranu a pomoc Panny Marie pro rodinu Dolečkovu, Křížkovu a Plašilovu

26. neděle v mezidobí – 25. 9. 2016

V úterý je památka sv. Vincence z Paula, kněze, ve středu slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, ve čtvrtek svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů, v pátek památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve, v sobotu sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, neděle je 27. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích. Příští neděli bude po mši svaté posezení na faře.

Minulou neděli byla sbírka na podporu církevních škol v naší diecézi. Za naši farnost jsme přispěli částkou 4.721 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

V úterý bude dětská mše svatá, ve čtvrtek v 18.45 lectio divina na faře a v 20.00 adorace v kapli na faře.

Ve středu je státní svátek, takže výuka náboženství pro děti z prvního stupně tento týden odpadá. Děti z druhého stupně budou mít výuku v pátek, začínáme v 15.05.

V měsíci říjnu se budeme společně modlit růženec před mší sv. od úterý do soboty. Začínáme tuto sobotu v 17.30.

Na stole mezi lavicemi je ještě několik výtisků dopisu, který jsem připravil k minulé neděli. Pokud si ho někdo nevzal minulou neděli, může si ho vzít dnes.

Objednané kalendáře jsou k zakoupení po mši svaté u L. Šebrlové.

Během října začne příprava na svátost biřmování. Kdo jste tuto svátost nepřijali, zvažte ještě jednou své rozhodnutí. Nabízí se nám jako dar plnější připodobnění Kristu, který byl pomazán Duchem Svatým. Budu rád, když se mi ozvete během tohoto týdne, příští neděli bude po mši krátká organizační schůzka.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 25. 09. 09.00 Za Ladislava Otčenáška
po 26. 09.
út 27. 09. 18.00 Na dobrý úmysl
st 28. 09. 18.00 Za živé a zemřelé nositele jména Václav
čt 29. 09. 18.00 Za + Jana a Žofii Kozoňových a Margitu Jozefiakovou
pá 30. 09. 18.00
so 01. 10. 18.00
ne 02. 10. 09.00 Za Františka Michálka, Karlu, Karla a Františka Štorkovi

25. neděle v mezidobí – 18. 9. 2016

V úterý je památka sv. Ondřeje, Kim Tae-gǒna, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků, ve středu svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty, v pátek sv. Pia z Pietrelciny, kněze a neděle bude 26. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18:00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7:45 ve Vysokém Újezdě, v 9:00 v Třebechovicích a v 10:30 v Ledcích, kde bude posvícení.

Dnes je sbírka na církevní školy v naší diecézi.

V úterý bude dětská mše svatá, ve čtvrtek v 18:45 lectio divina na faře a v 20:00 adorace v kapli na faře.

Výuka náboženství pro děti z prvního stupně bude probíhat ve středu od 14:45; rovněž ve středu od 15:30 pro děti z prvního stupně a od 16:00 pro žáky z druhého stupně budou na faře zkoušky dětského sborečku pod vedením Radky Řehákové. Mezi pravidelné účastníky jsou zvány jak děti, které v loňském školním roce do sborečku nechodily, tak žáci z druhého stupně. První hodina náboženství i první zkouška dětského sborečku bude tuto středu.

Děti z druhého stupně budou mít výuku v pátek v 15:05 a první hodina bude 30. 9. 2016.

Ještě dnes máte možnost si objednat stolní kalendáře na rok 2017. Vybírat můžete z Malých poselství Vojtěcha Kodeta a z kalendáře připomínajícího 20. výročí návštěvy papeže Jana Pavla II. v Hradci Králové.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 18. 09. 09:00 Za Boží pomoc a ochranu
po 19. 09.
út 20. 09. 18:00 Za živé a + členy rodin Němcových a Bačinovských
st 21. 09. 18:00
čt 22. 09. 18:00
pá 23. 09. 18:00 Na dobrý úmysl
so 24. 09. 18:00
ne 25. 09. 09:00 Za Ladislava Otčenáška

24. neděle v mezidobí – 11. 9. 2016

V úterý je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, ve středu je svátek Povýšení svatého kříže, ve čtvrtek památka Panny Marie Bolestné, v pátek sv. Ludmily, mučednice a neděle bude 25. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18:00 v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7:45 ve Vysokém Újezdě, v 9:00 v Třebechovicích, v 10:30 v Krňovicích a v 16:00 bude na Orebu posvícení.

Příští neděli je sbírka na církevní školy v naší diecézi. Přečtu Vám proto dopis, který připravil P. Karel Moravec, biskupský vikář pro církevní školství.

V úterý bude dětská mše svatá, ve čtvrtek v 18:45 lectio divina na faře a v 20:00 adorace v kapli na faře.

Toto úterý od 19:00 bude pastorační rada farnosti.

Výuka náboženství pro děti z prvního stupně bude probíhat ve středu od 14:45; první hodina bude 21. 9. 2016. Pokud jde o děti z druhého stupně, budu rád, když se budu moci setkat s rodiči dětí po nedělní mši nebo po mši v úterý.

Dnes a příští neděli máte možnost si objednat stolní kalendáře na rok 2017. Vybírat můžete z Malých poselství a z kalendáře připomínajícího 20. výročí návštěvy papeže Jana Pavla II. v Hradci Králové.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 11. 09. 09:00 Za Josefa a Annu Hovorkovy
po 12. 09.
út 13. 09. 18:00
st 14. 09. 18:00
čt 15. 09. 18:00 Za rodinu Šebrlovu
pá 16. 09. 18:00 Za + Antonína Sokola
so 17. 09. 18:00
ne 18. 09. 09:00 Za Boží pomoc a ochranu