Ohlášky

2. neděle v mezidobí – 20. 1. 2019

V pondělí je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice, ve čtvrtek sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, v pátek svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola, v sobotu památka sv. Timoteje a Tita, biskupů, a příští neděle je 3. v mezidobí.

V tomto týdnu budou bohoslužby jako obvykle: od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Ve středu bude od 19.00 ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele. Přijďte se společně modlit za spravedlnost ve světě.

Dnes po mši vás zvu na faru k posezení nejen u kávy a čaje.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 20. 1. 9.00 Za duše + dárců mešních fundací
po 21. 1.
út 22. 1. 18.00 Na dobrý úmysl
st 23. 1. 18.00 Za jednotu křesťanů
čt 24. 1. 18.00 Za + Františka Horáka
pá 25. 1. 18.00 Za rodinu Šebrlovu
so 26. 1. 18.00 Za Aničku, aby kráčela životem po správné cestě a za zdraví a pokoj
ne 27. 1. 9.00 Za + Františka a Alenu Horákovy a celý rod 

Svátek Křtu Páně – 13. 1. 2019

Ve čtvrtek je památka sv. Antonína, opata, v pátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, a příští neděle je 2. v mezidobí.

V tomto týdnu budou bohoslužby jako obvykle: od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

V úterý bude od 19.00 přednáška ve vestibulu TMB na téma Jak se bránit hybridním hrozbám Ruska a co od něho čekat? Hostem bude humanitární pracovnice, novinářka a spisovatelka Petra Procházková.

V pátek začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Od středy za týden v 19.00 bude ekumenická bohoslužba v evangelickém kostele.

Příští neděli bude posezení na faře nejen u kávy a čaje.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 13. 1. 9.00 Za Annu Tobiškovou
po 14. 1.
út 15. 1. 18.00 Za + duše rodiny Grebačové
st 16. 1. 18.00 Na poděkování
čt 17. 1. 18.00 Za zdraví a pokoj pro rodinu Maslanovu
pá 18. 1. 18.00 Za vzájemné porozumění a odpuštění pro sourozence
so 19. 1. 18.00 Na poděkování za 60 let života a za Boží požehnání a milosti do dalších let

ne 20. 1. 9.00 Za duše + dárců mešních fundací 

Slavnost Zjevení Páně – 6. 1. 2019

Příští neděli je svátek Křtu Páně.

Bohoslužby budou v úterý, ve čtvrtek a v pátek v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích. Tento týden tedy nebude mše ve středu.

K minulé neděli jsem pro vás připravil dopis, pokud ho nemáte, je k mání na stole mezi lavicemi.

Ve čtvrtek bude po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 6. 1. 9.00 Za + Ladislava Jiruchu a jeho rodiče
po 7. 1.
út 8. 1. 18.00 Za Boží ochranu, požehnání a zdraví pro Františka
st 9. 1.
čt 10. 1. 18.00 Za Boží požehnání pro rodinu pro Gudiatovu
pá 11. 1. 18.00 Za zdraví a pokoj pro rodinu Matějíčkovu
so 12. 1. 18.00 Za rodinu Hovorkovu a Tichých
ne 13. 1. 9.00     

Svátek Svaté rodiny – 30. 12. 2018

Zítra je památka sv. Silvestra I., papeže a zároveň poslední den občanského roku, v úterý je slavnost Matky Boží, Panny Marie, ve středu památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve a v neděli je slavnost Zjevení Páně.

Bohoslužby budou takto: v pondělí v 16.00 u sv. Ondřeje bude mše na poděkování a prosbu o Boží pomoc do nového roku, v úterý bude mše v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích, ve středu, ve čtvrtek a v pátek v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Pátek je první v měsíci, po mši bude adorace před Nejsvětější svátostí s modlitbou litanií. V neděli o slavnosti Zjevení Páně budeme žehnat vodu, kadidlo, křídu, a případně zlaté předměty. Můžete si s sebou přinést nádobku, v které si svěcenou vodu odnesete domů.

K dnešní neděli jsem pro vás připravil dopis, můžete si ho vzít na stole mezi lavicemi.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 30. 12. 9.00 Za Jaroslavu Štorkovou - Pešicovou
po 31. 12. 16.00
út 1. 1. 9.00 Za farnost
st 2. 1. 18.00 Za Boží požehnání, ochranu a zdraví pro Josefa
čt 3. 1. 18.00 Za zdraví manžela Jana a manželky Anny
pá 4. 1. 18.00 Za dobrodince farnosti
so 5. 1. 18.00 Za +Elenu Gudiatovou a další duše + z rodiny
ne 6. 1. 9.00     

4. neděle adventní – 23. 12. 2018

V úterý je slavnost Narození Páně, ve středu je svátek sv. Štěpána, prvomučedníka, ve čtvrtek sv. Jana, apoštola a evangelisty, v pátek svatých Mláďátek, mučedníků a v neděli je svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

Bohoslužby budou takto: vigilii slavnosti Narození Páně budeme slavit v pondělí v 16.00 v kapli v Blešně a o půlnoci u sv. Ondřeje, v úterý a ve středu budou mše svaté v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích, ve čtvrtek a v pátek budou mše v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

Ve čtvrtek při mši bude žehnání vína, v neděli budou mít manželé možnost obnovit manželské sliby.

Chci poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravě vánoční výzdoby.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 23. 12. 9.00 Za rodinu Procházkovu, Čížkovu, Uhlířovu, Hlouškovu a Dvorských
po 24. 12. 24.00 Za farnost
út 25. 12. 9.00 Za rodinu Šebrlovu
st 26. 12. 9.00 Na dobrý úmysl
čt 27. 12. 18.00 Za Boží požehnání, pomoc a zdraví
pá 28. 12. 18.00
so 29. 12. 18.00

ne 30. 12. 9.00 Za Jaroslavu Štorkovou - Pešicovou

3. neděle adventní – 16. 12. 2018

Příští neděle je 4. adventní.

Bohoslužby budou takto: v kapli na faře budou roráty v 6.00 ve středu a ve čtvrtek, v úterý a v pátek bude v kapli mše v 18.00, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V úterý bude dětská mše. Pokud jde o čtvrteční lectio divina a večerní adoraci, bude až po vánočních svátcích.

Na stole mezi lavicemi je několik vánočních přání, která vznikla v Církevní základní škole v Hradci Králové. Pokud chcete, můžete si vybrat vánoční přání a dobrovolným příspěvkem podpořit činnost PMD.

Dnes od 15.00 bude koncert v kostele v Jeníkovicích, kde vystoupí Smyčcové trio a Kolednice z Třebechovic pod Orebem.

Dnes od 16.30 se bude na faře zpovídat. K dispozici bude také pan P. F. Hladký. V ostatní dny máte příležitost ke zpovědi před večerními bohoslužbami.

Dnes po mši chci poprosit o pomoc se stavěním betlému.

V sobotu vás zvu na roráty, které budou v kostele sv. Ondřeje. Jedná se o bohoslužbu slova při svíčkách, začínáme v 7.15 hodin. Pak bude na faře snídaně a po ní budou děti zdobit stromečky u betléma. Pozvání na roráty a snídani platí nejen pro děti a jejich rodiče.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 16. 12. 9.00 Za + Miroslava Zelinku a manželku
po 17. 12.
út 18. 12. 18.00 Za farnost
st 19. 12. 6.00 Za Evu Podzimkovou
čt 20. 12. 6.00
pá 21. 12. 18.00
so 22. 12. 18.00
ne 23. 12. 9.00 Za rodinu Procházkovu, Čížkovu, Uhlířovu, Hlouškovu a Dvorských

2. neděle adventní – 9. 12. 2018

Ve čtvrtek je památka sv. Lucie, panny a mučednice, v pátek sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve, a neděle je 3. adventní.

Bohoslužby budou takto: v kapli na faře budou roráty v 6.00 ve středu a ve čtvrtek, v úterý a v pátek bude v kapli mše v 18.00, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Jeníkovicích.

Minulou neděli byla sbírka na kněžský seminář. Za naši farnost jsme přispěli částkou 3.156 Kč.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek v 18.45 lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Kromě času před večerními bohoslužbami budete mít možnost přistoupit ke svátosti smíření také v neděli 16. 12. Na faře se bude zpovídat od 16.30 a k dispozici bude také P. F. Hladký.

ČKA a TMB pořádá v úterý v 19.00 přednášku ve vestibulu TMB. Hostem bude Helena Roth a bude hovořit o vzniku starověkého Jeruzaléma.

V sobotu a v neděli budou v našich kostelech adventní koncerty. V sobotu na Vysokém Újezdě vystoupí skupina hudebníků z přeloučské farnosti. Na koncertě zazní tradiční staročeské adventní písně, zpěvy modlitby Taizé a skladby pro zobcovou a příčnou flétnu a varhany z období baroka.

V neděli bude koncert v Jeníkovicích, kde vystoupí Smyčcové trio a Kolednice z Třebechovic pod Orebem. Oba koncerty začínají v 15.00 hodin.

Na stole mezi lavicemi je několik vánočních přání, která vznikla v Církevní základní škole v Hradci Králové. Pokud chcete, můžete si vybrat vánoční přání a dobrovolným příspěvkem podpořit činnost PMD.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 9. 12. 9.00 Za Jaroslava Šulce, jeho rodiče a rodinu Podolníkovu
po 10. 12.
út 11. 12. 18.00 Za nemocné
st 12. 12. 6.00 Za Jindřišku Větvičkovou
čt 13. 12. 6.00 Za farnost
pá 14. 12. 18.00 Za rodinu Černých
so 15. 12. 18.00 Za Jaroslava Skokana
ne 16. 12. 9.00 Za + Miroslava Zelinku a manželku

1. neděle adventní – 2. 12. 2018

V pondělí je památka sv. Františka Xaverského, kněze, ve čtvrtek sv. Mikuláše, biskupa, v pátek sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, v sobotu slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, a neděle je druhá adventní.

Bohoslužby budou takto: v kapli na faře budou mše od pondělí do pátku v 18.00 a v sobotu v 7.00, u sv. Ondřeje v sobotu v 18.00 a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích.

Půl hodiny před bohoslužbami je modlitba novény k Panně Marii rozvazující uzly. Od pondělí do pátku začíná v 17.30 a v sobotu v 6.30 hodin.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře. Pátek je první v měsíci, po mši bude krátká adorace se svátostným požehnáním. Příležitost ke svátosti smíření máte před večerními bohoslužbami.

Dnešní sbírka je na kněžský seminář.

Na nástěnce v předsíni kostela je k přečtení edikt, který se týká kanonizačního procesu P. Toufara. Edikt vydal Mons. Jan Vokál a žádá v něm ty, kdo zmíněného kněze znali, aby do konce tohoto kalendářního roku sdělili veškeré užitečné informace o jeho životě. Předmětem žádosti jsou jak informace, které mohou podpořit zahájení kanonizačního procesu, tak ty, které mohou být na jeho překážku.

Dnes po mši vás zvu na posezení na faře.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 2. 12. 9.00 Za + Naďu Dubeneckou
po 3. 12. 18.00
út 4. 12. 18.00 Za nemocnou Renatu a její rodinu
st 5. 12. 18.00 Za farnost
čt 6. 12. 18.00
pá 7. 12. 18.00 Za dobrodince farnosti
so 8. 12. 7.00 Na úmysly těch, kdo konají novénu k Panně Marii
            18.00 Za rodiče Nejmanovy a Václava Moravce
ne 9. 12. 9.00 Za Jaroslava Šulce, jeho rodiče a rodinu Podolníkovu

Slavnost Ježíše Krista Krále – 25. 11. 2018

V pátek je svátek sv. Ondřeje, ve farním kostele budeme slavit pouť. Neděle je první adventní.

Bohoslužby budou takto: v úterý, ve středu a ve čtvrtek v 18.00 v kapli na faře, v pátek a v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Příští neděli bude sbírka na kněžský seminář.

Při všech bohoslužbách první neděle adventní budete mít možnost přinést adventní věnce k požehnání.

Příští neděli po mši u sv. Ondřeje bude posezení na faře.

Na stole mezi lavicemi jsou k mání brožurky na dobu adventní, které vydalo biskupství v Hradci Králové. Můžete si je zdarma vzít.

Na stole také najdete dopis, který jsem napsal k dnešní neděli. Mimo jiné se v něm dočtete o novoknězi P. Vtípilovi, který k nám přijede na páteční pouť, takže budeme moci přijmout novokněžské požehnání.

Další věc z dopisu, na kterou bych rád upozornil, je novéna k Panně Marii rozvazující uzly. Je to pozvání ke společné modlitbě, kterou budeme konat půl hodiny před mší svatou od svátku sv. Ondřeje 30. 11. do soboty 8. 12.

Dnes po mši bude následovat adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí. Podívejte se na rozpis na stole mezi lavicemi, možná bude potřeba ještě nějakou půlhodinu zajistit. Společné zakončení adorace bude v 16.30, protože od 17.00 je v evangelickém kostele varhanní koncert.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 25. 11. 9.00 Za Anežku a Karla Chudých a syna s manželkou
po 26. 11.
út 27. 11. 18.00 Za bratra Ondřeje Čonku, jeho manželku a celou rodinu
st 28. 11. 18.00 Na dobrý úmysl
čt 29. 11. 18.00 Za + Pavla Píchu
pá 30. 11. 18.00 Na dobrý úmysl
so 01. 12. 18.00

ne 02. 12. 9.00 Za + Naďu Dubeneckou 

33. neděle v mezidobí – 18. 11. 2018

Ve středu je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, ve čtvrtek sv. Cecílie, panny a mučednice, v pátek slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka, hlavního patrona naší diecéze, v sobotu památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze, a druhů, mučedníků, a v neděli je slavnost Ježíše Krista Krále.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Ve středu v 19.15 na evangelické faře je zkouška na půlnoční.

Minulou neděli byla sbírka na plošné pojištění církevních budov. Za naši farnost jsme přispěli částkou 3.327 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

Za týden bude slavnost Ježíše Krista Krále, s kterou je spojena adorace. Na stole mezi lavicemi je rozpis na adoraci. Udělejte si čas a přijďte se ztišit v modlitbě před Pánem. Společné zakončení adorace bude v 16.30, protože od 17.00 je v evangelickém kostele varhanní koncert.

Členům pastorační rady připomínám, že se toto úterý sejdeme v 19.00 na faře.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 18. 11. 9.00 Za Ladislava Otčenáška
po 19. 11.
út 20. 11. 18.00 Za sourozence
st 21. 11. 18.00 Na dobrý úmysl
čt 22. 11. 18.00 Za farnost
pá 23. 11. 18.00 Za rodinu Černých
so 24. 11. 18.00
ne 25. 11. 9.00 Za Anežku a Karla Chudých a syna s manželkou 

32. neděle v mezidobí – 11. 11. 2018

V pondělí je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka, v úterý sv. Anežky České, panny, v sobotu sv. Alžběty Uherské, řeholnice, neděle je 33. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Jeníkovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Ve středu v 19.15 na evangelické faře bude zkouška na půlnoční.

Dnes je sbírka na plošné pojištění církevních budov.

Za dva týdny bude slavnost Ježíše Krista Krále, s kterou je spojena adorace. Na stole mezi lavicemi je rozpis na adoraci. Udělejte si čas a přijďte se ztišit v modlitbě před Pánem.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 11. 11. 9.00 Za Květu Černou
po 12. 11.
út 13. 11. 18.00 Za Boží pomoc a požehnání
st 14. 11. 18.00 Za +Karin Ottovou
čt 15. 11. 18.00 Za farnost
pá 16. 11. 18.00 Za rodinu Medkovu a Broučkovu
so 17. 11. 18.00 Za Jaroslava Horáka a syna Jaroslava
ne 18. 11. 9.00 Za Ladislava Otčenáška 

31. neděle v mezidobí – 4. 11. 2018

V pátek je svátek Posvěcení lateránské baziliky, v sobotu památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve, neděle je 32. v mezidobí.

Bohoslužby budou pouze v úterý a v pátek v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích.

Minulou neděli byla při mši v kostele sv. Ondřeje sbírka na letošní opravy tohoto kostela. Celková částka činí 12.271 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

V úterý bude dětská mše.

Ve středu v 19.15 na evangelické faře bude zkouška na půlnoční.

Tento čtvrtek nebude ani lectio divina, ani adorace.

V souvislosti s modlitbou za zemřelé chci připomenout, že před večerními bohoslužbami máte příležitost k slavení svátosti smíření.

ČKA a TMB pořádá přednášku na téma Starověcí Chetité ve světle české staroorientalistiky. Hostem bude Šárka Velhartická Ph.D. Přednáška se koná ve vestibulu TMB v úterý v 19.00 hodin.

Příští neděli bude sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov v naší diecézi.

Dnes po mši je posezení na faře nejen u kávy a čaje.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 4. 11. 9.00 Za rodiče Černých
po 5. 11.
út 6. 11. 18.00 Za Boží požehnání pro Dušana a Zuzanu Brezány
st 7. 11.
čt 8. 11.
pá 9. 11. 18.00 Za usmíření farníků naší farnosti
so 10. 11. 18.00 Za Petru Voltovou a celý rod
ne 11. 11. 9.00 Za Květu Černou 

30. neděle v mezidobí – 28. 10. 2018

V úterý je svátek Výročí posvěcení katedrály Svatého Ducha, ve čtvrtek slavnost Všech svatých, v pátek Vzpomínka na všechny věrné zemřelé a neděle je 31. v mezidobí.

Bohoslužby budou takto: v pátek 2. 11. bude mše v 16.00 na Orebu, v ostatní dny od úterý do soboty budou bohoslužby v 18.00 u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Minulou neděli byla sbírka na misie. Za naši farnost jsme přispěli částkou 6.198 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

V úterý a ve středu bude od 17.30 společná modlitba růžence.

V úterý bude dětská mše. Tento čtvrtek nebude ani lectio divina, ani adorace.

Dnešní sbírka při mši v kostele sv. Ondřeje je určena na letošní opravy kostela sv. Ondřeje. Na požádání je možné vystavit potvrzení o přijatém daru.

Blíží se začátek listopadu a s ním také modlitba za zemřelé. Chtěl bych vás pozvat k slavení svátosti smíření, příležitost máte před večerními bohoslužbami.

Příští neděli bude posezení na faře (nejen) u kávy a čaje.

Chtěl bych také s týdenním předstihem oznámit zkoušky zpěváků na půlnoční, které se budou konat na evangelické faře. První bude ve středu 7. listopadu v 19.15 hodin.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 28. 10. 9.00 Za všechny, díky kterým můžeme žít ve svobodném státě
po 29. 10.
út 30. 10. 18.00 Za dobrodince farnosti
st 31. 10. 18.00 Za farnost
čt 1. 11. 18.00 Za rodinu Šebrlovu
pá 2. 11. 16.00 Za + Alenu Horákovou a manžela Františka
so 3. 11. 18.00 Za manžele Kopeckých
ne 4. 11. 9.00 Za rodiče Černých 

29. neděle v mezidobí – 21. 10. 2018

Příští neděle je 30. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, kde budeme slavit posvícení, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

Dnes je světový den modliteb za misie, proto sbírka této neděle je určena na podporu aktivit papežských misijních děl.

Během měsíce října se od úterý do pátku modlíme před mší růženec. Začínáme v 17.30 hodin.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a v 20.00 adorace v kapli na faře.

Příští neděli 28. 10. bude při mši sv. v kostele sv. Ondřeje sbírka, která bude použita na letošní opravy kostela sv. Ondřeje. Na požádání je možné vystavit potvrzení o přijatém daru.

Dnes po mši je posezení na faře (nejen) u kávy a čaje.

Nezapomeňte, že se příští týden ze soboty na neděli posouvá čas.

Blíží se začátek listopadu a s ním také modlitba za zemřelé. Chtěl bych vás pozvat k slavení svátosti smíření, příležitost máte před večerními bohoslužbami.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 21. 10. 9.00 Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro rodinu Dolečkovu, Plašilovu a Křížkovu
po 22. 10.
út 23. 10. 18.00 Na úmysl dárce
st 24. 10. 18.00 Za + P. Josefa Tichého
čt 25. 10. 18.00 Za + Františka Horáka
pá 26. 10. 18.00 Za + Milenu Kuchařovou
so 27. 10. 18.00 Za manžele Zilvarovy
ne 28. 10. 9.00 Za všechny, díky kterým můžeme žít ve svobodném státě 

28. neděle v mezidobí – 14. 10. 2018

V pondělí je památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve, ve středu sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka, ve čtvrtek svátek sv. Lukáše, evangelisty, a neděle je 29. v mezidobí. Příští neděle je zároveň světovým dnem modliteb za misie.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Během měsíce října se od úterý do pátku modlíme před mší růženec. Začínáme v 17.30 hodin.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a v 20.00 adorace v kapli na faře.

ČKA a TMB zve na setkání s režisérem a s držitelem ocenění Český lev Lukášem Přibylem. Setkání se uskuteční ve vestibulu TMB toto úterý v 19.00 hodin.

V neděli po mši bude posezení na faře u kávy a čaje.

Příští neděli bude světový den modliteb za misie, proto sbírka této neděle bude určena na podporu papežských misijních děl. Přečtu vám dopis k této neděli. Drazí bratři a sestry,

protože se přiblížila Misijní neděle, kdy se na přání Sv. otce všichni věřící spojují ve společném úsilí na podporu celosvětových misií, chci vás pozdravit a upřímně vám poděkovat za vaši pomoc v uplynulém roce. Při nedávné cestě za knězem a misionářem z naší země do Mexika jsem měl možnost navštívit farnost, jejíž rozloha je srovnatelná s naší jednou diecézí. Překvapilo mě, že tak velké území mají na starosti pouze dva kněží, a to jednomu z nich je přes 70 let. Do mnoha míst se nedostanou ani jednou za měsíc! Obrovské vzdálenosti do místních společenství překonávají pěšky, autem nebo lodí za neustálého vedra. My si jen těžko dokážeme představit život v takových podmínkách. O to krásnější je skutečnost, že právě vy jste svými dary pomohli ulehčit jejich těžký život v misiích, některým lidem jste umožnili vzdělání nebo přispěli k důstojnějšímu životu v jejich společenství. Vaše modlitby, osobní oběti i dary jsou konkrétní pomocí, kterou vám jistě nezapomenou, a Bůh vám odplatí odměnou nevyčíslitelnou.

Mám radost z toho, že díky vaší loňské štědrosti můžeme pomoci chudým lidem v pěti zemích tří kontinentů částkou více než 14 milionů korun. Díky vaší pomoci jsme přispěli do celosvětové "pokladnice", ze které Papežské misijní dílo šíření víry podpořilo pastorační projekty, katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí, řeholní kongregace a diecézní organizace v misijních oblastech, kde to nejvíce potřebují.

Během oslavy loňského Světového dne misií papež František vyhlásil Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, kterému dal téma: "Pokřtěni a posláni". Téma zdůrazňuje, že povolání k misiím dostal každý pokřtěný. Misie znamená pohyb těch, kdo jsou vysláni, i těch, kdo přijímají jejich poselství. Poslaný jde, aby přinášel druhým Spasitele, jeho evangelium i jeho lásku. Kdo plní toto poslání, roste ve svatosti a stává se svědkem svatosti, která dává světu život a krásu. K tomu je povolán každý z vás.

"Srdečně vás povzbuzuji, abyste chápali přípravnou fázi k Mimořádnému misijnímu měsíci v říjnu 2019 jako ohromnou příležitost k obnově misijního odhodlání po celé církvi. Nebojte se nových věcí, které pocházejí od ukřižovaného a vzkříšeného Pána. Buďte ve svých misiích smělí a odvážní, vždy spolupracujte s Duchem Svatým ve spojení s Kristovou církví," říká papež František a já se k této výzvě ze srdce připojuji.

Ať vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria, Královna apoštolů.

Za vaši letošní štědrost při misijní sbírce vám děkuje a ze srdce vám i vašim blízkým žehná jáhen Leoš Halbrštát národní ředitel Papežských misijních děl v ČR.

Bohoslužby v tomto týdnu:

ne 14. 10. 9.00 Na dobrý úmysl
po 15. 10.
út 16. 10. 18.00 Za rodinu Gajdošovu a Pittrovu
st 17. 10. 18.00 Na prosbu o Boží požehnání
čt 18. 10. 18.00 Za + sestru Mansuetu
pá 19. 10. 18.00 Za + Karin Ottovou
so 20. 10. 18.00 Za Václava Horáka a manželku
ne 21. 10. 9.00 Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro rodinu Dolečkovu, Plašilovu a Křížkovu

27. neděle v mezidobí – 7. 10. 2018

Příští neděle je 28. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích.

Minulou neděli byla sbírka na podporu hnutí domácí hospicové péče v diecézi. Za naši farnost jsme přispěli částkou 4.213 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

Během měsíce října se od úterý do pátku modlíme před mší růženec. Začínáme v 17.30 hodin.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a v 20.00 adorace v kapli na faře.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 7. 10. 9.00 Za Františka, Karla a Karlu Štorkovy, Františka Michálka a celý rod
po 8. 10.
út 9. 10. 18.00 Za + členy rodiny Faltovy a Němcovy
st 10. 10. 18.00 Za farnost
čt 11. 10. 18.00 Za Boží pomoc a požehnání
pá 12. 10. 18.00 Za + Jána Bacha
so 13. 10. 18.00 Za + rodiče Jaroslava a Miroslavu
ne 14. 10. 9.00 Na dobrý úmysl 

26. neděle v mezidobí – 30. 9. 2018

V pondělí je památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve, v úterý svatých andělů strážných, ve čtvrtek sv. Františka z Assisi, neděle je 27. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Jeníkovicích, kde budeme slavit posvícení.

Dnešní sbírka je určena na podporu hnutí domácí hospicové péče v diecézi (Domácí hospic Duha, o. p. s., Hořice, Vrchlabí).

Začíná měsíc říjen, proto se od úterý do pátku před mší budeme modlit růženec. Začínáme v 17.30 hodin.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši na faře lectio divina a v 20.00 adorace v kapli na faře. Pátek je první v měsíci, po mši bude krátká adorace s modlitbou litanií. Příležitost ke svátosti smíření máte před večerními bohoslužbami.

Tento týden začíná výuka náboženství. Děti z prvního stupně mají vyučování ve středu v 15.00, žáci z druhého stupně v pátek v 14.30 hodin.

Zítra bude mít ve Vysokém Chvojně pohřeb Ing. Michal Štros, který se od roku 2010 účastnil jako jeden z vedoucích farních táborů. Chceme na něj a na jeho blízké vzpomenout zejména při modlitbě růžence a při mši svaté v úterý 2. října.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 30. 9. 9.00 Za Boží milosrdenství a milost obrácení pro Jana a Dušana Brezány
po 1. 10.
út 2. 10. 18.00 Za + Ing. Michala Štrose
st 3. 10. 18.00 Za + Jana a Žofii Kozoňových a Margitu Jozefiakovou
čt 4. 10. 18.00 Za povolání
pá 5. 10. 18.00 Za dobrodince farnosti
so 6. 10. 18.00 Na poděkování a za prosbu o Boží požehnání
ne 7. 10. 9.00 Za Františka, Karla a Karlu Štorkovy, Františka Michálka a celý rod

25. neděle v mezidobí – 23. 9. 2018

Ve čtvrtek je památka sv. Vincence z Paula, kněze, v pátek slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona českého národa, v sobotu svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů a neděle je 26. v mezidobí.

Bohoslužby budou takto: protože je v pátek slavnost sv. Václava, bude v kostele sv. Ondřeje mše v 9.00; v ostatní dny od úterý do soboty budou bohoslužby v 18.00 a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích, kde budeme slavit posvícení.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši na faře lectio divina a v 20.00 adorace v kapli na faře.

Příští neděli bude sbírka na podporu hnutí domácí hospicové péče v diecézi (Domácí hospic Duha, o. p. s., Hořice, Vrchlabí).

Bohoslužby v tomto týdnu:

ne 23. 9. 9.00 Za Ladislava Otčenáškapo
24. 9.
út 25. 9. 18.00 Za rodinu Pacholátkovu a Plašilovu
st 26. 9. 18.00 Na dobrý úmysl
čt 27. 9. 18.00 Na dobrý úmysl
pá 28. 9. 9.00 Za živé a + nositele jména Václav
so 29. 9. 18.00 Za farnost
ne 30. 9. 9.00 Za Boží milosrdenství a milost obrácení pro Jana a Dušana Brezány


24. neděle v mezidobí – 16. 9. 2018

Ve čtvrtek je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků, v pátek je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty a neděle je 25. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 16.00 na Orebu, kde budeme slavit posvícení.

Výuka náboženství začne od října. Děti z prvního stupně budou mít hodinu ve středu v 15.00 na faře, žáci z druhého stupně budou začínat v pátek v 14.30 hodin.

Dnes po mši jsou u paní Šebrlové k dispozici objednané stolní kalendáře na r. 2019.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek v 18.45 lectio divina na faře a v 20.00 adorace v kapli na faře.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 16. 9. 9.00 Za rodinu Šebrlovu
po 17. 9.
út 18. 9. 18.00 Za + Pavla, Marii a Evu Stráňavčin
st 19. 9. 18.00 Za Annu a Karla Šrámkovy
čt 20. 9. 18.00 Za rodinu Němcovu a Bačkovských
pá 21. 9. 18.00 Za rodinu Pacholátkovu a Plašilovu
so 22. 9. 18.00 Za farnost
ne 23. 9. 9.00 Za Ladislava Otčenáška

23. neděle v mezidobí – 9. 9. 2018

Ve čtvrtek je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve, v pátek je svátek Povýšení svatého kříže, v sobotu památka Panny Marie Bolestné a neděle je 24. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích, kde budeme slavit posvícení.

Chci poděkovat každému, kdo se zapojil do přípravy a průběhu bohoslužby i dalšího programu farního dne, který jsme prožívali minulou neděli.

Před týdnem byla sbírka na církevní školy v naší diecézi. Za naši farnost jsme přispěli částkou 4.862 Kč. Pán ať odplatí všem dárcům.

Výuka náboženství začne od října. Děti z prvního stupně budou mít hodinu ve středu v 15.00 na faře, rodiče žáků z druhého stupně bych požádal o krátkou schůzku po skončení mše, abychom si upřesnili, od kolika hodin by výuka náboženství dětem vyhovovala.

Ještě dnes po mši máte možnost si objednat stolní kalendáře na r. 2019. K vyzvednutí budou příští neděli.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek v 18.45 lectio divina na faře a v 20.00 adorace v kapli na faře.

V sobotu 15. 9. 2018 v 10 hodin se koná v kostele sv. Václava na Chloumku, farnost Holohlavy, obec Habřina, mše svatá celebrovaná Mons. Josefem Sochou, generálním vikářem. Na tomto bývalém poutním místě s dlouholetou tradicí se začala uskutečňovat rozsáhlá rekonstrukce s myšlenkou oživit úctu k svatému knížeti České země sv. Václavovi. Zároveň se má stát tato poutní svatyně i dálniční kaplí nově budované dálnice z Hradce Králové do Polska. V loňském roce na tomto místě slavil pontifikální bohoslužbu pan biskup Mons. Jan Vokál a požehnal tomuto záměru Občanského sdružení Habřina, uskutečňovanému ve spolupráci s královéhradeckým biskupstvím a holohlavskou farností.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 9. 9. 9.00 Za farnost
po 10. 9.
út 11. 9. 18.00 Na poděkování za dar společného života
st 12. 9. 18.00 Za Boží pomoc a zdraví
čt 13. 9. 18.00 Za + manželku Boženu
pá 14. 9. 18.00 Za p. kanovníka Saidla
so 15. 9. 18.00 Za + Stanislava Horáka a celou rodinu
ne 16. 9. 9.00 Za rodinu Šebrlovu

Výročí posvěcení kostela sv. Ondřeje – 2. 9. 2018

V pondělí je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve, v sobotu svátek Narození Panny Marie, neděle je 23. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Jeníkovicích.

Zítra začíná školní rok a s ním také úterní dětské mše svaté, čtvrteční lectio divina v 18.45 na faře a adorace v kapli v 20.00.

Pátek je první v měsíci, po mši bude krátká adorace s modlitbou litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Příležitost ke svátosti smíření máte před večerními bohoslužbami.

Dnešní neděli je sbírka na církevní školy v naší diecézi.

Dnes po mši a také příští neděli budete mít možnost si objednat stolní kalendáře na r. 2019. Kalendáře k nahlédnutí a papír k objednání je na stole mezi lavicemi.

K minulé neděli jsem napsal dopis, pokud ho nemáte, je k mání na stole mezi lavicemi.

Dnešní slavnostní bohoslužba zahájila letošní farní den. Přijďte se tedy podívat na faru či farní zahradu. Z programu bych chtěl připomenout pár věcí, které jsem napsal minulou neděli do dopisu. Jednak budete mít možnost se připojit k petici na podporu manželství, organizačně ji má na starosti p. Michálek. Dále budete mít příležitost se jít společně podívat do opravené sakristie i do věže kostela, sraz bude u hlavních dveří v 11.00, v 13.00 a v 14.00 hodin.

Setkání s rodiči ohledně výuky náboženství v začínajícím školním roce bude v rámci farního dne, popř. v úterý po dětské mši.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 2. 9. 9.00 Za živé a + členy rodiny Hovorkovy
po 3. 9.
út 4. 9. 18.00 Za Boží požehnání do nového školního roku
st 5. 9. 18.00 Za Boží pomoc a ochranu
čt 6. 9. 18.00 Za rodinu Lykovu
pá 7. 9. 18.00 Za dobrodince farnosti
so 8. 9. 18.00
ne 9. 9. 9.00 Za farnost

21. neděle v mezidobí – 26. 8. 2018

V pondělí je památka sv. Moniky, v úterý sv. Augustina, biskupa a učitele církve, ve středu Umučení svatého Jana Křtitele a neděle je 22. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle od úterý do soboty v 18.00 v kostele sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích, kde budeme slavit posvícení, na které bude navazovat farní den.

Slavíme dnes bohoslužbu v uklizeném kostele, chci proto poděkovat každému, kdo se v uplynulém týdnu mohl zapojit do jeho úklidu.

K této neděli jsem pro vás připravil další dopis, můžete si ho vzít na stole mezi lavicemi.

Za týden budeme u sv. Ondřeje slavit posvícení, které je spojené s farním dnem. Budu rád, když se do jeho přípravy obvyklým způsobem zapojíte.

Příští neděli bude v naší diecézi sbírka na církevní školy. Přečtu vám k této sbírce dopis od P. Moravce a biskupa J. Vokála.

Bohoslužby v tomto týdnu:

ne 26. 8. 9.00 Za + Vlastu Horákovou a manžela
po 27. 8.
út 28. 8. 18.00 Za + Evu Podzimkovou
st 29. 8. 18.00 Za farnost
čt 30. 8. 18.00
pá 31. 8. 18.00 Za církevní školy v naší diecézi
so 1. 9. 18.00 Za Petru Voltovou a celý rod
ne 2. 9. 9.00 Za živé a + členy rodiny Hovorkovy

20. neděle v mezidobí – 19. 8. 2018

V pondělí je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve, v úterý sv. Pia X., papeže, ve středu Panny Marie Královny, v pátek svátek sv. Bartoloměje, apoštola a neděle je 21. v mezidobí.

Protože bude v tomto týdnu hlavní úklid kostela sv. Ondřeje, budou mše od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

V nastávajícím týdnu bude hlavní úklid kostela sv. Ondřeje. Začátek bude v pondělí v 8.30 hodin. Budu rád, když se podle svých možností zapojíte.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 19. 8. 9.00 Za Jana Lukáška a jeho manželku Anežku
po 20. 8.
út 21. 8. 18.00 Za farnost
st 22. 8. 18.00 Za novomanžele
čt 23. 8. 18.00
pá 24. 8. 18.00
so 25. 8. 18.00

ne 26. 8. 9.00 Za + Vlastu Horákovou a manžela 

19. neděle v mezidobí – 12. 8. 2018

V úterý je památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka, ve středu je slavnost Nanebevzetí Panny Marie, neděle je 20. v mezidobí.

Mše svaté budou v tomto týdnu v sobotu v 18.00 u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích, kde budeme slavit pouť.

Od pondělí 20. 8. bude hlavní úklid kostela. Prosím, abyste se podle svých možností zapojili. Začátek bude od pondělí za týden v 8.30, smýčení bude týž den od 16.00 hodin.

Bohoslužby v Třebechovicích:

v neděli 12. 8. Za + Alenu Horákovou
v sobotu 18. 8. Za syna Roka
v neděli 19. 8. Za Jana Lukáška a jeho manželku Anežku

18. neděle v mezidobí – 5. 8. 2018

V pondělí je svátek Proměnění Páně, ve středu je památka sv. Dominika, kněze, ve čtvrtek svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy, v pátek svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka, v sobotu památka sv. Kláry, panny. Neděle bude 19. v mezidobí.

Mše svaté v tomto týdnu budou v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Bohoslužby v Třebechovicích:

v neděli 5. 8. Za + Jiřího Mrnku
v neděli 12. 8. Za + Alenu Horákovou

17. neděle v mezidobí – 29. 7. 2018

V úterý je památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze, ve středu sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve, v sobotu sv. Jana Marie Vianneye, kněze, neděle je 18. v mezidobí.

Mše svaté v tomto týdnu budou v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Příští neděli bude v Třebechovicích mše za + Jiřího Mrnku.

16. neděle v mezidobí – 22. 7. 2018

V pondělí je svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy, ve středu sv. Jakuba, apoštola, ve čtvrtek památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, neděle je 17. v mezidobí.

V tomto týdnu mše v úterý nebude, od středy do soboty budou bohoslužby v 18.00 u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, kde budeme slavit pouť, a v 9.00 v Třebechovicích.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 22. 7. 9.00 Za farnost
po 23. 7.
út 24. 7.
st 25. 7. 18.00 Na dobrý úmysl
čt 26. 7. 18.00 Za živé i + nositelky jména Anna
pá 27. 7. 18.00 Za farnost
so 28. 7. 18.00 Za Marii Otčenáškovou

ne 29. 7. 9.00 Za + Annu Zelinkovou a manžela 

15. neděle v mezidobí – 15. 7. 2018

V pondělí je památka Panny Marie Karmelské, neděle je 16. v mezidobí.

Mše budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích, kde budeme slavit pouť.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 15. 7. 9.00 Na poděkování, za Boží požehnání a zdraví
po 16. 7.
út 17. 7. 18.00 Za Boží ochranu pro děti na farním táboře
st 18. 7. 18.00
čt 19. 7. 18.00
pá 20. 7. 18.00
so 21. 7. 18.00
ne 22. 7. 9.00 Za farnost 

14. neděle v mezidobí – 8. 7. 2018

Ve středu je svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy, neděle je 15. v mezidobí.

Mše budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 8. 7. 9.00 Za živé a + členy rodiny Píchovy a Lánských
po 9. 7.
út 10. 7. 18.00
st 11. 7. 18.00
čt 12. 7. 18.00 Za farnost
pá 13. 7. 18.00 Na dobrý úmysl
so 14. 7. 18.00
ne 15. 7. 9.00 Na poděkování, za Boží požehnání a zdraví

13. neděle v mezidobí – 1. 7. 2018

V úterý je svátek sv. Tomáše, apoštola, ve středu památka sv. Prokopa, opata, ve čtvrtek slavnost sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a neděle bude 14. v mezidobí.

Protože ve čtvrtek je slavnost sv. Cyrila a Metoděje, bude u sv. Ondřeje mše v 9.00, v ostatní dny od úterý do soboty v 18.00, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích.

Minulou neděli byla sbírka na Charitu. Za naši farnost jsme přispěli částkou 5.475 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

Během prázdnin nebudou dětské mše, lectio divina ani čtvrteční adorace.

Tento pátek je první v měsíci, po mši bude krátká adorace a modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

K minulé neděli jsem pro vás připravil dopis, pokud ho nemáte, je k dispozici na stole mezi lavicemi.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 1. 7. 9.00 Za Františka Štorka a celý rod
po 2. 7.
út 3. 7. 18.00 Na poděkování
st 4. 7. 18.00 Za farnost
čt 5. 7. 18.00 Za Boženu, Jana a Josefa Bachmanovy, za Marii a Josefa Novákovy a za žijící členy rodiny
pá 6. 7. 18.00 Za dobrodince farnosti
so 7. 7. 18.00
ne 8. 7. 9.00 Za živé a + členy rodiny Píchovy a Lánských

Slavnost Narození svatého Jana Křtitele – 24. 6. 2018

Ve čtvrtek je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka, v pátek slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, neděle je 13. v mezidobí.

Mše budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Jeníkovicích, kde budeme slavit pouť.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Dnes je sbírka na charitu.

Na stole mezi lavicemi si můžete vzít domů dopis, který jsem pro vás připravil.

Chtěl bych požádat lektory, aby se stavili po mši v sakristii a zapsali se na bohoslužby během prázdnin.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 24. 6. 9.00 Za Soňu a Marii Lukáškovy
po 25. 6.
út 26. 6. 18.00 Za Boží ochranu a pomoc v době dovolených a prázdnin
st 27. 6. 18.00 Za Ladislava Šebestíka a Jaroslavu Čepelkovou
čt 28. 6. 18.00 Za farnost
pá 29. 6. 18.00 Za + manželku Martu Drozdovou
so 30. 6. 18.00
ne 1. 7. 9.00 Za Františka Štorka a celý rod 

11. neděle v mezidobí – 17. 6. 2018

Ve čtvrtek je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka a v neděli je slavnost Narození Jana Křtitele.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Členům pastorační rady připomínám, že se sejdeme v úterý v 19.00 na faře.

Příští neděli je sbírka na charitu, přečtu vám k ní dopis.

Kvůli letošním opravám bude hlavní úklid kostela až v druhé polovině srpna. Na stole mezi lavicemi je list papíru, kde jsou uvedené dva termíny, které přicházejí v úvahu: od pondělí 20. 8. a od pondělí 27. 8. I když je to během letních prázdnin a nedá se všechno dopředu naplánovat, chtěl bych vás požádat o předběžné vyjádření, který termín by se vám více hodil. Prosím, abyste se napsali dnes po mši.

Po skončení mše bych vás chtěl poprosit o pomoc s odnášením břízek. Vodu ze sklenic vylijte do kbelíku, drátky, kterými jsou některé břízky uchycené, dávejte stranou. Břízky můžete odnášet bočním vchodem směrem k DDM.

Prosím také lektory, aby si po mši rozdělili služby na další neděle.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 17. 6. 9.00 Za + Antonína Bělohoubka a za rodiče Miškolciovy a Bělohoubkovy
po 18. 6.
út 19. 6. 18.00 Za Boženu, Jana a Josefa Bachmanovy, za Marii a Josefa Novákovy a za žijící členy rodiny
st 20. 6. 18.00 Za Annu a Karla Šrámkovy
čt 21. 6. 18.00 Na dobrý úmysl
pá 22. 6. 18.00 Za ty, kdo letos budou vysvěceni na kněze nebo jáhny
so 23. 6. 18.00 Na dobrý úmysl
ne 24. 6. 9.00 Za Soňu a Marii Lukáškovy

10. neděle v mezidobí – 10. 6. 2018

V pondělí je památka sv. Barnabáše, apoštola, v sobotu sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve, neděle je 11. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Jeníkovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Rád bych poděkoval každému, kdo se přičinil o hezký průběh slavnosti Těla a krve Páně, kterou jsme slavili minulou neděli.

Chci také poděkovat za sbírku z minulé neděle, která byla na dostavbu třetího manuálu varhan u sv. Ondřeje. Při bohoslužbě se vybralo celkem 7.624 Kč, další dary poskytnuté v této souvislosti činí celkem 64.000 Kč. Pán Bůh ať odplatí všem dárcům.

Kvůli letošním opravám bude hlavní úklid kostela až v druhé polovině srpna. Položil jsem na stůl mezi lavicemi list papíru, kde jsou uvedené dva termíny, které přicházejí v úvahu: od pondělí 20. 8. a od pondělí 27. 8. I když je to během letních prázdnin a nedá se všechno dopředu naplánovat, chtěl bych vás požádat o předběžné vyjádření, který termín by se vám více hodil. Můžete se napsat dnes po mši nebo ještě příští neděli.

Prosím také lektory, aby si po mši rozdělili služby na další neděle.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 10. 6. 9.00 Za živé a + členy rodiny Hovorkovy
po 11. 6.
út 12. 6. 18.00 Za farnost
st 13. 6. 18.00 Za živé i + členy rodiny Micherovy
čt 14. 6. 18.00
pá 15. 6. 18.00
so 16. 6. 18.00 Za + manžela Vladimíra Vlačihu, syna Vládíčka a rodiče
ne 17. 6. 9.00 Za + Antonína Bělohoubka a za rodiče Miškolciovy a Bělohoubkovy

Slavnost Těla a krve Páně – 3. 6. 2018

V úterý je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, v pátek slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, v sobotu památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie, příští neděle je 10. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do soboty v 18.00 u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Dnešní sbírka je určena na dostavbu třetího manuálu varhan u sv. Ondřeje. Pán Bůh ať odplatí všem dárcům.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 3. 6. 9.00 Za dožití 74 let
po 4. 6.
út 5. 6. 18.00 Za Boží ochranu
st 6. 6. 18.00 Za farnost
čt 7. 6. 18.00
pá 8. 6. 18.00
so 9. 6. 18.00 Na poděkování
ne 10. 6. 9.00 Za živé a + členy rodiny Hovorkovy

Slavnost Nejsvětější Trojice – 27. 5. 2018

Ve středu je památka sv. Zdislavy, ve čtvrtek slavnost Těla a krve Páně, kterou v naší farnosti budeme slavit také v neděli. Pátek je první v měsíci červnu a připadá na něj památka sv. Justina, mučedníka.

Ve čtvrtek bude poutní mše v 18.00 v kostele Božího Těla na Orebu, v ostatní dny od úterý do soboty budou bohoslužby v 18.00 v kostele sv. Ondřeje. V neděli bude mše v 9.00 v Třebechovicích, po ní bude následovat průvod ke čtyřem oltářům na farní zahradě. Mše sv. s následným průvodem na Vysokém Újezdě začne v 14.00 hodin.

V úterý bude dětská mše, při které bude zpívat dětský sboreček. Protože ve čtvrtek bude na Orebu pouť, nebude ani lectio divina, ani adorace. Pátek je první v měsíci, proto po mši bude krátká adorace s modlitbou litanií. Příležitost ke svátosti smíření máte před večerními bohoslužbami.

Jak jistě víte, za týden v neděli 3. 6. bude při poutní mši v 9.00 v kostele sv. Ondřeje sbírka určena na dostavbu třetího manuálu varhan u sv. Ondřeje.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 27. 5. 9.00 Za farnost
po 28. 5.
út 29. 5. 18.00
st 30. 5. 18.00
čt 31. 5. 18.00 Za rodinu Šebrlovu
pá 1. 6. 18.00 Za dobrodince farnosti
so 2. 6. 18.00
ne 3. 6. 9.00 Za dožití 74 let 

Seslání Ducha Svatého – 20. 5. 2018

Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v sobotu památka sv. Filipa Neriho, kněze, v neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.

Bohoslužby budou v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v sobotu v 18.00 u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

Dnes je sbírka na pastorační aktivity v diecézi.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek příprava na první svaté přijímání, po mši lectio divina a v 20.00 adorace.

Příští neděli o slavnosti Nejsvětější Trojice přistoupí pět dětí poprvé k svatému přijímání.

Během měsíce května je na závěr bohoslužeb májová pobožnost.

V pátek v 17.00 bude v kostele sv. Ondřeje charitativní koncert "Pro Johanku". Z toho důvodu nebude v pátek v kostele sv. Ondřeje mše svatá. Bohoslužba bude pouze ve Zdislavě v 9.30 hodin.

Na tento pátek připadá také Noc kostelů. Letošní program bude v evangelickém kostele a začíná v 19.30 hodin. Jednotlivé body programu najdete např. na nástěnce v předsíni kostela.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 20. 5. 9.00 Za + maminku Boženu Mackovou a celou její rodinu
po 21. 5.
út 22. 5. 18.00 Za rodinu Gajdošovu a Pitrovu
st 23. 5. 18.00 Na dobrý úmysl
čt 24. 5. 18.00 Na dobrý úmysl
pá 25. 5.
so 26. 5. 18.00 Za + Václava a Vlastu Horákovy
ne 27. 5. 9.00 Za farnost

7. neděle velikonoční – 13. 5. 2018

V pondělí je svátek sv. Matěje, apoštola, ve středu sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech, v neděli je slavnost Seslání Ducha svatého.

Bohoslužby budou od úterý do soboty v 18.00 u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Jeníkovicích.

Příští neděli bude sbírka na pastorační aktivity v diecézi.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek v 13.15 příprava na první svaté přijímání, po mši lectio divina a v 20.00 adorace.

Během měsíce května bude na závěr bohoslužeb májová pobožnost. Kdo by se chtěl hudbou či zpěvem zapojit, ať dá po mši sv. vědět, kdy se mu to hodí.

V pátek 25. 5. bude Noc kostelů, letošní program bude v 19.30 začínat v evangelickém kostele.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 13. 5. 9.00 za Růženu a Josefa Karešovy z Očelic a jejich rodiče
po 14. 5.
út 15. 5. 18.00 Za + Ladislava Podzimka
st 16. 5. 18.00 Za Annu Šrámkovou a Karla Šrámka
čt 17. 5. 18.00 Za + P. Karla Veselého
pá 18. 5. 18.00 Za farnost
so 19. 5. 18.00
ne 20. 5. 9.00 Za + maminku Boženu Mackovou a celou její rodinu 

6. neděle velikonoční – 6. 5. 2018

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, neděle je 7. velikonoční.

Bohoslužby v tomto týdnu budou v sobotu v 18.00 u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích.

Během měsíce května bude na závěr bohoslužeb májová pobožnost. Kdo by se chtěl hudbou či zpěvem zapojit, ať dá po mši sv. vědět, kdy se mu to hodí.

V sobotu je mše sv. za Alenu Horákovou, v neděli za Růženu a Josefa Karešovy z Očelic a jejich rodiče. 

5. neděle velikonoční – 29. 4. 2018

Ve středu je památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, neděle je 6. velikonoční.

V úterý začíná měsíc květen, bohoslužby ve všední dny budou v kostele sv. Ondřeje od úterý do soboty v 18.00, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Minulou neděli byla sbírka na kněžský seminář. Za naši farnost jsme přispěli částkou 3.706 Kč.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek v 13.15 příprava na první svaté přijímání. Pátek je první v měsíci, po mši bude krátká adorace s modlitbou litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Příležitost ke svátosti smíření máte před večerními bohoslužbami. Během měsíce května bude na závěr bohoslužeb májová pobožnost. Kdo by se chtěl hudbou či zpěvem zapojit, ať v sakristii dá vědět, kdy se mu to hodí.

Ve čtvrtek v 19.00 pořádá ČKA a TMB přednášku Tomáše Petráčka o náboženské situaci na počátku první republiky. Z toho důvodu nebude ani lectio divina, ani adorace.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 29. 4. 9.00 Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro rodinu Dolečkovu, Plašilovu a Křížkovu
po 30. 4.
út 1. 5. 18.00
st 2. 5. 18.00 Za + Josefa Jelena
čt 3. 5. 18.00 Za farnost
pá 4. 5. 18.00 Za dobrodince farnosti
so 5. 5. 18.00
ne 6. 5. 9.00 Za + Václava a Františku Faltovy

4. neděle velikonoční – 22. 4. 2018

V pondělí je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, ve středu sv. Marka, evangelisty a neděle je 5. velikonoční.

Protože je v pondělí svátek sv. Vojtěcha, bude mše i v pondělí. Bohoslužby tedy budou od pondělí do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

Minulou neděli byla sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu. Za naši farnost jsme přispěli částkou 10.414 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek v 13.15 příprava na první svaté přijímání, po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

K minulé neděli jsem připravil další dopis, několik výtisků je k mání na stole mezi lavicemi. Mimo jiné jsem v něm přiblížil opravy, které letos chceme v kostele sv. Ondřeje dělat, a také výzvu o pomoc s přípravnými pracemi. Pokud by někdo z mužů mohl přiložit ruku k dílu, budu rád, když mi po mši dá vědět.

Blíží se měsíc květen, proto bych se rád obrátil na vás, kteří se profesionálně nebo zájmově zabýváte hudbou či zpěvem. Pokud byste se mohli podělit s ostatními o svou úctu a lásku k Matce Boží vhodnou skladbou či písní k její oslavě, budu vám vděčný za obohacení májových pobožností. Pozvání platí pro dospělé i děti, týká se nedělí i všedních dní a vztahuje se na kostel sv. Ondřeje i na další kostely v naší farnosti. Kvůli snadnější organizaci prosím o sdělení dne, v kterém se budete moci do májové pobožnosti zapojit. V sakristii jsou připraveny desky pro tyto záznamy.

Dnes je sbírka na kněžský seminář.

Po mši vás zvu na faru, kde bude posezení nejen u kávy a čaje.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 22. 4. 9.00 Za Jana Lukáška a jeho manželku Anežku
po 23. 4. 18.00 Za Boží pomoc a ochranu pro rodinu
út 24. 4. 18.00 Za skauty
st 25. 4. 18.00 Za rodinu Šebrlovu
čt 26. 4. 18.00 Za nemocnou Amálku a její rodinu
pá 27. 4. 18.00 Za farnost
so 28. 4. 18.00 Za Jaroslava Horáka a syna Jaroslava
ne 29. 4. 9.00 Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro rodinu Dolečkovu, Plašilovu a Křížkovu

3. neděle velikonoční – 15. 4. 2018

Příští neděle je 4. velikonoční.

Mše svaté budou jako obvykle: od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek v 13.15 příprava na první svaté přijímání, po mši bude lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Tuto neděli je sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu.

Příští neděli je sbírka na kněžský seminář.

Příští neděli bude po mši posezení na faře nejen u kávy a čaje, na které vás rád zvu.

Připravil jsem pro vás další dopis, můžete si ho vzít na stole mezi lavicemi.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 15. 4. 9.00 Za dar víry pro Martina
po 16. 4.
út 17. 4. 18.00 Za příbuzné a přátele
st 18. 4. 18.00 Za + Václava Javůrka
čt 19. 4. 18.00 Za + rodiče a celou rodinu
pá 20. 4. 18.00 Za farnost
so 21. 4. 18.00
ne 22. 4. 9.00 Za Jana Lukáška a jeho manželku Anežku

2. neděle velikonoční – 8. 4. 2018

V pondělí je slavnost Zvěstování Páně, ve středu památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka, neděle bude 3. velikonoční.

Mše svaté budou v pondělí, v úterý a ve středu v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Jeníkovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek v 13.15 příprava na první svaté přijímání.

Příští neděli bude sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 8. 4. 9.00 Za dary Ducha pro Jana, Václava a Jiřího
po 9. 4. 18.00 Za + Marii a celou její rodinu
út 10. 4. 18.00 Za farnost
st 11. 4. 18.00
čt 12. 4.
pá 13. 4.
so 14. 4. 18.00 Za rodinu Tichých, Hovorkovu a Ludmilu Tichou
ne 15. 4. 9.00 Za dar víry pro Martina

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 1. 4. 2018

Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně a po celý týden budeme slavit velikonoční oktáv.

Mše svaté budou v pondělí v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích, od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Krňovicích.

V úterý večer bude dětská mše, ve čtvrtek v 13.15 příprava na první svaté přijímání, po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli. Pátek je první v měsíci, po mši bude krátká adorace s modlitbou litanií.

Jsem rád, že jsme mohli společně prožít velikonoční svátky. Chci poděkovat každému, kdo se podílel na jejich přípravě i průběhu. Přeji každému požehnané Velikonoce!

Bohoslužby v tomto týdnu:

ne 1. 4. 9.00 Za rodinu Procházkovu, Čížkovu, Uhlířovu, Hlouškovu a Dvorských

po 2. 4. 9.00 Na dobrý úmysl

út 3. 4. 18.00 Za Boží požehnání

st 4. 4. 18.00 Za farnost

čt 5. 4. 18.00

pá 6. 4. 18.00 Za dobrodince farnosti

so 7. 4. 18.00

ne 8. 4. 9.00 Za dary Ducha pro Jana, Václava a Jiřího

Květná neděle – 25. 3. 2018

Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, Velký pátek je dnem přísného postu, v neděli je slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

Mše svaté budou v pondělí, v úterý a ve středu v 18.00 v kapli na faře, na Zelený čtvrtek a Velký pátek v 18.00 u sv. Ondřeje, velikonoční vigilie začne v sobotu v 19.00 a v neděli budou bohoslužby v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V pondělí, v úterý i ve středu bude v kapli na faře v 17.30 modlitba křížové cesty a zároveň v tyto dny budete mít rovněž od 17.30 příležitost ke svátosti smíření.

V úterý večer bude dětská mše, v sobotu od 8.00 do 17.00 bude adorace u Božího hrobu, na sobotní vigilii slavnosti Zmrtvýchvstání Páně si přineste svíčky. Při nedělní bohoslužbě bude žehnání velikonočních pokrmů.

Na stole mezi lavicemi je rozpis na sobotní adoraci u Božího hrobu, prosím vás, abyste si udělali chvíli čas a přišli se pomodlit.

Minulou neděli byla sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov v naší diecézi. Za naši farnost jsme přispěli částkou 3.470 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 25. 3. 9.00 Za Soňu a Marii Lukáškovou
po 26. 3. 18.00
út 27. 3. 18.00
st 28. 3. 18.00
čt 29. 3. 18.00 Za farnost
pá 30. 3. 18.00 ---
so 31. 3. 19.00 Za + Naďu Dubeneckou
ne 1. 4. 9.00 Za rodinu Procházkovu, Čížkovu, Uhlířovu, Hlouškovu a Dvorských

5. neděle postní – 18. 3. 2018

V pondělí je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie, příští neděle je Květná.

Protože je v pondělí slavnost, budou mše od pondělí do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

V úterý večer bude dětská mše, ve čtvrtek v 13.15 příprava na první svaté přijímání, po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Modlitba křížové cesty bude v tomto týdnu ve středu a v pátek v 17.30 v kapli na faře. Páteční křížovou cestu připravují děti, páteční mše bude s kytarovým doprovodem.

V sobotu je v Hradci Králové diecézní setkání mládeže. Program začíná v 9.00 ve Filharmonii a bude zakončen mší svatou v 15.00 v katedrále. Setkání je určeno pro mládež od 14 let, pokud by se někdo chtěl setkání zúčastnit, ať mi dá vědět, můžeme se vypravit společně.

Nyní Vám přečtu pastýřskou výzvu biskupa Pavla Posáda, který je v rámci ČBK delegátem pro mládež:

Milí mladí přátelé,
blíží se čas Květné neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval právě vám mladým ke společnému setkávání. Papež František letos na něj navázal s mottem "Neboj se, Maria, neboť jsi našla milost u Boha" (Lk 1,30). Maria je nám dávána za vzor, abychom "neměli strach" otevřít brány svého života druhým. Rád bych vás povzbudil, ať nemáte strach a přijedete na diecézní setkání mládeže.
Pokud uvažujete o účasti na blížícím se Světovém dni mládeže v Panamě s papežem Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se co nejdříve. Těším se na setkání s vámi.
Rád bych vás také pozval na web signaly.cz, kde na Květnou neděli Sekce pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže.
Myslím na vás v modlitbách, Mons. Pavel Posád

Zkouška EPS na Velikonoce je ve středu v 19.00 na evangelické faře.

Dnešní sbírka je na pojištění kostelů a dalších církevních budov.

Dnes po mši budete mít možnost přijmout novokněžské požehnání od našeho hosta Petra Zadiny, pak se přijďte ohřát na faru, kde bude posezení (nejen) u kávy a čaje.

Jako součást přípravy na Velikonoce chci nabídnout příležitost k slavení svátosti smíření. Dnes odpoledne od 14.00 bude na faře zpovídat také novokněz Petr Zadina, v ostatní dny můžete využít času před večerními bohoslužbami.

Nezapomeňte, že se ze soboty na neděli posouvá čas.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 18. 3. 9.00 Za nemocné osoby
po 19. 3. 18.00 Za + MUDr. Eliáše a Josefa Boštíka
út 20. 3. 18.00 Na dobrý úmysl
st 21. 3. 18.00 Za farnost
čt 22. 3. 18.00
pá 23. 3. 18.00 Za Jana Uhlíře
so 24. 3. 18.00
ne 25. 3. 9.00 Za Soňu a Marii Lukáškovou 

4. neděle postní – 11. 3. 2018

V úterý je výroční den zvolení papeže Františka, příští neděle je 5. postní.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V úterý večer bude dětská mše, ve čtvrtek v 13.15 příprava na první svaté přijímání, po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře. V pátek v 17.30 v kapli na faře bude modlitba křížové cesty.

Příští neděli budeme mít na návštěvě novokněze Petra Zadinu. Po mši bude udělovat novokněžské požehnání, pak bude možné se s ním vidět i při posezení na faře (nejen) u kávy a čaje a odpoledne od 14.00 budete mít příležitost ke slavení svátosti smíření. Zpovídání bude na faře a jako druhý zpovědník bude právě zmíněný novokněz.

Příští neděli bude diecézní sbírka na pojištění kostelů a dalších církevních budov.

Podobně jako v loňském roce nabízí p. Bětuňák společné pletení pomlázek. Příležitost bude v pondělí v 15.00 na faře.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 11. 3. 9.00 Za Emílii a Jaroslava Horákovy a syna
po 12. 3.
út 13. 3. 18.00 Na dobrý úmysl
st 14. 3. 18.00 Na dobrý úmysl a na poděkování
čt 15. 3. 18.00 Za + manžela
pá 16. 3. 18.00 Za farnost
so 17. 3. 18.00
ne 18. 3. 9.00 Za nemocné osoby

3. neděle postní – 4. 3. 2018

Příští neděle je 4. postní.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Minulou neděli byla sbírka Svatopetrský haléř, za naši farnost jsme přispěli částkou 4.133 Kč. Pán Bůh odplať všem dárcům.

V úterý večer bude dětská mše, ve čtvrtek v 13.15 příprava na první svaté přijímání, po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře. V pátek v 17.30 v kapli na faře bude modlitba křížové cesty.

Toto úterý pořádá ČKA a TMB přednášku na téma Benešův štít - Háchův meč. V 19.00 ve vestibulu TMB se budeme moci zaposlouchat do slov Mgr. Jana Hrubeckého, pracovníka Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.

Trochu s předstihem chci připomenout, že za dva týdny budeme mít na návštěvě novokněze Petra Zadinu. Po mši bude udělovat novokněžské požehnání, pak bude možné se s ním vidět i při posezení na faře (nejen) u kávy a čaje a odpoledne od 14.00 budete mít příležitost ke slavení svátosti smíření. Zpovídání bude na faře a jako druhý zpovědník bude právě zmíněný novokněz.

Se začátkem nového měsíce bych rád požádal lektory, aby se po mši stavili v sakristii a zapsali se na následující neděle.

Podobně jako v loňském roce nabízí p. Bětuňák společné pletení pomlázek. Pokud má o to někdo zájem, ať přijde po mši sem dopředu a domluvíme se.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 4. 3. 9.00 Za Soňu a Marii Lukáškovy
po 5. 3.
út 6. 3. 18.00 Za + Vladimíra Dernera
st 7. 3. 18.00 Na dobrý úmysl
čt 8. 3. 18.00
pá 9. 3. 18.00 Za živé a + členy společenství diecézních kněží
so 10. 3. 18.00
ne 11. 3. 9.00 Za Emílii a Jaroslava Horákovy a syna 

2. neděle postní – 25. 2. 2018

Pátek je první v měsíci, neděle je 3. postní.

Bohoslužby budou jako obvykle: od úterý do pátku v 18.00 v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Dnes je sbírka na Svatopetrský haléř.

V úterý večer bude dětská mše, ve čtvrtek v 13.15 příprava na první svaté přijímání, po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře. V pátek v 17.30 v kapli na faře bude modlitba křížové cesty.

Pátek je první v měsíci, proto bude po mši krátká adorace s modlitbou litanií. Příležitost ke svátosti smíření máte před večerními bohoslužbami.

Od úterý za týden pořádá ČKA a TMB přednášku na téma Benešův štít - Háchův meč. V 19.00 ve vestibulu TMB se budeme moci zaposlouchat do slov Mgr. Jana Hrubeckého, pracovníka Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.

Členům pastorační rady připomínám, že se sejdeme toto úterý v 19.00 na faře.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 25. 2. 9.00 Za Jana Lukáška a jeho manželku Anežku
po 26. 2.
út 27. 2. 18.00 Za farnost
st 28. 2. 18.00 Za rodinu Samkovu
čt 1. 3. 18.00
pá 2. 3. 18.00 Za dobrodince farnosti
so 3. 3. 18.00 Za + Jana Pihrta
ne 4. 3. 9.00 Za Soňu a Marii Lukáškovy

1. neděle postní – 18. 2. 2018

Ve čtvrtek je svátek Stolce svatého apoštola Petra, neděle je 2. postní.

Mše svaté v tomto týdnu budou v sobotu v 18.00 u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

Chtěl bych poděkovat za váš zájem o svátost nemocných, v úterý při dopolední bohoslužbě na faře přijalo tuto svátost 15 věřících, večer po mši ještě další dva lidé.

Chtěl bych připomenout, že na tento pátek papež František vyhlásil den modlitby a půstu za mír. Přidejme se k tomuto úmyslu každý podle svých možností.

Příští neděli bude sbírka na Svatopetrský haléř.

Dnes po mši vás zvu na faru k posezení (nejen) u kávy a čaje.

Bohoslužby v tomto týdnu:
so 24. 2. 18.00 Za Anežku a Karla Chudých a syna s manželkou
ne 25. 2. 09.00 Za Jana Lukáška a jeho manželku Anežku

6. neděle v mezidobí – 11. 2. 2018

Ve středu začíná postní doba Popeleční středou, neděle je 1. postní.

Bohoslužby ve všední dny budou v 18.00: v úterý, ve čtvrtek a v pátek v kapli na faře, ve středu a v sobotu u sv. Ondřeje; v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Kromě těchto pravidelných bohoslužeb bude mše také v úterý v 10.30 v kapli na faře. Součástí této bohoslužby bude slavení svátosti pomazání nemocných. Kromě večerních bohoslužeb bude také před touto bohoslužbou příležitost k svátosti smíření.

V úterý večer bude dětská mše, ve čtvrtek v 13.15 příprava na první svaté přijímání, po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře. V pátek v 17.30 v kapli na faře bude modlitba křížové cesty.

K dnešní neděli jsem pro vás připravil další dopis, můžete si ho vzít na stole mezi lavicemi.

Bohoslužby v tomto týdnu: 
ne 11. 2. 9.00 Za Boží pomoc a zdraví pro Moniku
po 12. 2.
út 13. 2. 18.00 Za + Vlastu Hollerovou
st 14. 2. 18.00 Za rodinu Šebrlovu
čt 15. 2. 18.00 Za Jana Jóra
pá 16. 2. 18.00 Za + manžela
so 17. 2. 18.00 Za + Vlastu Horákovou a manžela
ne 18. 2. 9.00 Za + Františka Víta 

5. neděle v mezidobí – 4. 2. 2018

V pondělí je památka sv. Agáty, panny a mučednice, v úterý sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, v sobotu sv. Scholastiky, panny a neděle je 6. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: v 18.00 od úterý do pátku v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Tento čtvrtek v 13.15 začíná na faře příprava dětí na první svaté přijímání.

Ve středu v 19.00 na evangelické faře bude zkouška EPS, budou se zkoušet zpěvy k bohoslužbě na Popeleční středu, která letos vychází na 14. února.

Připomínám, že před večerními bohoslužbami máte příležitost k slavení svátosti smíření, které můžete využít zvláště před začátkem postní doby.

V úterý v 11.00 bude na faře společná příprava na svátost nemocných. Pokud by se chtěl ještě někdo přidat, je to možné. Bude dobré, když se předem ozve.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 4. 2. 9.00 Za Marii, Alenu a Ladislava Šulcovy a jejich rodiče
po 5. 2.
út 6. 2. 18.00 Za Ludmilu Němcovou, rodiče a sourozence na dobrý úmysl
st 7. 2. 18.00 Na dobrý úmysl
čt 8. 2. 18.00 Za nově jmenovaného pomocného biskupa v Praze
pá 9. 2. 18.00 Za Boží požehnání a zdraví
so 10. 2. 18.00 Za farnost
ne 11. 2. 9.00 Za Boží pomoc a zdraví pro Moniku

4. neděle v mezidobí – 28. 1. 2018

Ve středu je památka sv. Jana Boska, kněze, v pátek svátek Uvedení Páně do chrámu, neděle je 5. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: v 18.00 od úterý do čtvrtku v kapli na faře, v pátek a v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 na Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Páteční bohoslužba ze svátku Uvedení Páně do chrámu bude v kostele, přineste si na ni svíčky, které na začátku mše posvětíme.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Ve středu v 19.00 na evangelické faře bude zkouška EPS, budou se zkoušet zpěvy právě k páteční bohoslužbě.

Do konce ledna máte také možnost nahlásit svůj zájem o svátost nemocných.

Rád bych poděkoval každému, kdo přispěl k tomu, že jsme mohli hezky prožít jak středeční ekumenickou bohoslužbu, tak následné posezení na faře.

Dnes po mši bych rád požádal o pomoc při uklízení betlému a jeho odnášení na faru.

V pondělí bude v Ledcích v 13.00 pohřeb p. Václava Baška.

Bohoslužby v tomto týdnu:

ne 28. 1. 9.00 Za farnost
po 29. 1.
út 30. 1. 18.00 Za tragicky zemřelého člověka a jeho rodinu
st 31. 1. 18.00 Za + P. Rudolfa Vošického
čt 1. 2. 18.00 Za + P. Rudolfa Šotolu
pá 2. 2. 18.00 Za dobrodince farnosti
so 3. 2. 18.00 Za Rudolfa a Zdeňku Friedbergerovy
ne 4. 2. 9.00 Za Marii, Alenu a Ladislava Šulcovy a jejich rodiče 

3. neděle v mezidobí – 21. 1. 2018

Ve středu je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek svátek Obrácení svatého apoštola Pavla, v pátek památka sv. Timoteje a Tita, biskupů, neděle je 4. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: v 18.00 od úterý do pátku v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě, v 9.00 v Třebechovicích a v 10.30 v Ledcích.

Prožíváme týden modliteb za jednotu křesťanů. Proto bude ve středu v 19.00 ekumenická bohoslužba u sv. Ondřeje s následným občerstvením na naší faře.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Dnes po mši je posezení na faře, na které vás srdečně zvu.

Rád bych se zmínil také o svátosti pomazání nemocných. Pokud o přijetí této svátosti budete mít zájem vy sami nebo někdo z vašeho okolí, sdělte mi to do konce ledna. Pokud by to bylo možné, dal bych přednost společnému slavení této svátosti, jinak bych navštívil nemocné v jejich domovech.

Chtěl bych požádat lektory, aby se po mši stavili v sakristii a zapsali se na další neděle.

Na přání biskupského vikáře pro pastoraci vás chci seznámit s tím, že se hledá vedoucí centra pro rodinu. Na vývěsce v předsíni kostela i na webu farnosti najdete více informací.

Přečtu vám pastýřskou výzvu biskupa Jana Vokála k druhému kolu prezidentských voleb.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 21. 1. 9.00 Za naši vlast a druhé kolo prezidentských voleb
po 22. 1.
út 23. 1. 18.00 Za rodinu Františka Horáka
st 24. 1. 18.00 Za sjednocení křesťanů
čt 25. 1. 18.00 Za farnost
pá 26. 1. 18.00
so 27. 1. 18.00 Za + Františka Horáka
ne 28. 1. 9.00              

2. neděle v mezidobí – 14. 1. 2018

Ve středu je památka sv. Antonína, opata, ve čtvrtek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, neděle je 3. v mezidobí.

Bohoslužby budou jako obvykle: v 18.00 od úterý do pátku v kapli na faře, v sobotu u sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Ve čtvrtek začne týden modliteb za jednotu křesťanů. V příštím týdnu ve středu 24. 1. bude v kostele sv. Ondřeje v 19.00 ekumenická bohoslužba a po ní pohoštění na naší faře.

Letos bude první svaté přijímání. Rád bych se sešel se zájemci a domluvil se na bližších podrobnostech. Pokud by se někdo nemohl zúčastnit posezení na faře v neděli 21. ledna, ať se mi přihlásí dříve.

Příští neděli bude po mši posezení na faře.

Rád bych se zmínil také o svátosti pomazání nemocných. Pokud o přijetí této svátosti budete mít zájem vy sami nebo někdo z vašeho okolí, sdělte mi to do konce ledna. Pokud by to bylo možné, dal bych přednost společnému slavení této svátosti, jinak bych navštívil nemocné v jejich domovech.

Chtěl bych požádat lektory, aby se po mši stavili v sakristii a zapsali se na další neděle.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 14. 1. 9.00 Za + Naďu Dubeneckou
po 15. 1.
út 16. 1. 18.00
st 17. 1. 18.00 Za farnost
čt 18. 1. 18.00
pá 19. 1. 18.00
so 20. 1. 18.00
ne 21. 1. 9.00               

Svátek Křtu Páně – 7. 1. 2018

Dnešním svátkem končí doba vánoční, příští neděle je 2. v mezidobí.

V tomto týdnu výjimečně nebude mše ve středu. Bohoslužby tedy budou v úterý, ve čtvrtek a v pátek v 18.00 v kapli na faře, v sobotu v kostele sv. Ondřeje, v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

V úterý bude dětská mše, ve čtvrtek po mši lectio divina a od 20.00 adorace v kapli na faře.

Letos bude první svaté přijímání. Rád bych se sešel se zájemci a domluvil se na bližších podrobnostech. Pokud by se někdo nemohl zúčastnit posezení na faře v neděli 21. ledna, ať mi přihlásí dříve.

Na minulou neděli jsem pro vás připravil dopis. Je k dispozici na stole mezi lavicemi.

Víte, že nás v tomto týdnu čekají prezidentské volby. Přečtu Vám nyní výzvu ČBK k těmto volbám.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 7. 1. 9.00 Za rodinu Procházkovu, Čížkovu, Uhlířovu, Hlouškovu a Dvorských
po 8. 1.
út 9. 1. 18.00 Za farnost
st 10. 1.
čt 11. 1. 18.00
pá 12. 1. 18.00
so 13. 1. 18.00
ne 14. 1. 9.00 Za + Naďu Dubeneckou 

Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa – 31. 12. 2017

Zítra je slavnost Matky Boží, Panny Marie, v úterý památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve, v sobotu je slavnost Zjevení Páně a v neděli svátek Křtu Páně.

V tomto týdnu budou bohoslužby takto: v pondělí v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích, v úterý, ve středu a ve čtvrtek v 18.00 v kapli na faře, v pátek a v sobotu v 18.00 v kostele sv. Ondřeje a v neděli v 7.45 ve Vysokém Újezdě a v 9.00 v Třebechovicích.

Chtěl bych vás pozvat na páteční bohoslužbu do kostela sv. Ondřeje, kdy si budeme připomínat příchod mudrců do Betléma a budeme žehnat vodu, kadidlo, křídu a popř. zlaté předměty.

V sobotu bude v naší farnosti probíhat tříkrálová sbírka.

Příležitost ke svátosti smíření máte před večerními bohoslužbami.

Na dnešní neděli jsem pro vás připravil dopis. Je k dispozici na stole mezi lavicemi.

Bohoslužby v tomto týdnu:
ne 31. 12. 9.00 Za dobrodince farnosti
po 1. 1. 9.00 Za farnost
út 2. 1. 18.00
st 3. 1. 18.00
čt 4. 1. 18.00 Na dobrý úmysl
pá 5. 1. 18.00 Za dobrodince farnosti
so 6. 1. 18.00
ne 7. 1. 9.00