Pamětní list
250. výročí položení základního kamene kostela sv. Ondřeje

V září (2017) jsme oslavili výročí položení základního kamene kostela sv. Ondřeje. Stalo se tak před 250 lety. Rozhodli jsme se k této události vydat pamětní list; každý kus je originál, protože je na něm ručně otisknuté razítko s vyobrazením kostela. Velké díky patří Polehlovi, který se ujal této iniciativy a který také pro oživení povědomí o zdejším kostele připravil shrnutí historických zajímavostí souvisejících se zdejším farním chrámem.

Pamětní list vydaný u příležitosti 250. výročí položení základního kamene kostela má přispět k rozšíření povědomí o historii kostela a vzbuzení zájmu o tuto stavbu, jež provázela naše předky na cestě od kolébky k hrobu. Výtěžek dobrovolného příspěvku za pamětní list je určen právě na údržbu a opravy kostela. (Časově nejbližší bude ochranný nátěr dřevěných částí varhan proti červotoči.)

Při tvorbě pamětního listu bylo použito kovového razítka s vyobrazením kostela sv. Ondřeje, které vzniklo nejspíše pro účely propagace již zmíněného slavnostního vysvěcení chrámu roku 1933 po celkové rekonstrukci. Příležitostně bylo používáno i později, například na vysvědčení z výuky náboženství. Nyní našlo své další využití. Každý pamětní list je číslovaný originál vzniknuvší otiskem tohoto razítka.

Pamětní list je možné získat v sakristii kostela sv. Ondřeje po skončení bohoslužeb a to do slavnosti Všech svatých 1. listopadu 2017.

Přílohou pamětního listu je pohled do historie kostela, najdete ho také zde na webu a ve zkrácené verzi vyšel také v Třebechovickém Haló.