Pořad bohoslužeb slavnosti Těla a krve Páně

Program bohoslužeb slavnosti:

  • čtvrtek 15. 6. v 18.00 na Orebu
  • neděle 18. 6. v 9.00 u sv. Ondřeje s průvodem - na mši bude také novokněz Vojtěch Novotný a po skončení bohoslužby bude udělovat novokněžské požehnání
  • neděle 18. 6. v 14.00 ve Vysokém Újezdě