Program poutních oslav
Slavnost Božího Těla 

čtvrtek 26. 5. 2016 v 18:00 mše v kostele Božího Těla na Orebu

neděle 29. 5. 2016 v 09:00 mše v kostele sv. Ondřeje

  • první svaté přijímání dětí
  • průvod po farní zahradě

neděle 29. 5. 2016 v 14:00 mše v kostele sv. Jakuba na Vysokém Újezdě

  • průvod kolem kostela

pondělí 30. 5. 2016 v 17:30 koncert v kostele sv. Ondřeje

  • účinkují žáci ZUŠ a ZŠ Třebechovice pod Orebem
  • oktet žáků ze ZUŠ Kostelec nad Orlicí