Repatriace kardinála Josefa Berana

20. DUBNA

18.00 Kostel sv. Vojtěcha (Dejvice) - doprovodný program
19.00 Kostel sv. Vojtěcha (Dejvice) - uctění památky kardinála Berana modlitbou
20.15 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Strahov) - modlitební vigilie

21. DUBNA

10.00 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie (Strahov) - Procesí s ostatky kardinála Josefa Berana z baziliky na Hradčanské náměstí
11.00 Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha - Slavná mše svatá ke cti sv. Vojtěcha
Po skončení mešní liturgie, jejímž hlavním celebrantem je pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP, bude rakev s ostatky kardinála Josefa Berana vystavena veřejné úctě do pondělí 23. dubna 2018. Po večerní poutní bohoslužbě od 18.00 hodin bude uložena v nově zřízeném sarkofágu.

(Vstup do katedrály bude možný od 9.45 do 10.45 hodin. Ke vstupu do areálu Pražského hradu budou u vstupu přes Prašný most a při severním vstupu na I. nádvoří zřízena kontrolní stanoviště pro přednostní odbavení)