Sbírka na charitu
Celodiecézní sbírka na charitu vyhlášená na 19. 6. 2015

V neděli 19. 6. 2016 bude v naší diecézi nedělní sbírka určena na podporu činnosti Charity. Níže přikládáme dopis od ředitele Diecézní katolické charity Jiřího Stejskala  a prezidenta DKCH Mons. Josefa Suchárav ve kterém přicházejí s prosbou o dar a slibem, že

... uděláme vše proto, aby "Charita byla oním pohlazením, které církev dává svému lidu" a také, aby v naší diecézi, ale i naším prostřednictvím v Indii a Hondurasu ve spolupráci s Papežským misijním dílem, nějaké to nové charitativní dílo přibylo...