Sbírka na církevní školy
Dopis ke sbírce na církevní školství v Královéhradecké diecézi

Nedělní sbírka ve všech kostelech naší diecéze dne 17. září 2017 je určena na podporu církevního školství.

Drazí věřící, bratři a sestry,

v novém školním roce, stejně jako v předchozích letech, vyhlašujeme sbírku na podporu církevního školství v Královéhradecké diecézi.

V naší diecézi působí 2 mateřské školy (v Hradci Králové a Kutné Hoře), 2 základní školy (v Hradci Králové a Borohrádku) a 3 gymnázia (v Hradci Králové, Kutné Hoře a ve Skutči). O výchovu a vzdělání více než 1400 žáků a studentů se v církevních školách naší diecéze stará téměř 200 zaměstnanců.

Je pro nás velkou výzvou a příležitostí podílet se na vzdělání takového počtu dětí a mladých lidí, obzvláště v situaci, kdy většina z nich nepochází z křesťanských rodin. To, že rodiče svěřují své potomky do péče církevních institucí, znamená, že hledají a doufají najít něco, co v ostatních školách nenaleznou. Nejen kvalitní vzdělání (které by mělo být na každé škole samozřejmostí), ale také bezpečné prostředí, pěkné mezilidské vztahy, všestranný rozvoj, včetně morální a duchovní stránky osobnosti.

Mnozí z těchto žáků a studentů se v církevních školách poprvé potkávají s církví reprezentovanou konkrétními lidmi, s vírou jako plnohodnotným způsobem života. V dnešní, hodnotově velmi rozkolísané době mohou být církevní školy jakýmsi majákem, který ukazuje směr. Proto chceme naše žáky seznámit s křesťanstvím, s principy, které po staletí utvářely evropskou společnost, vštípit jim morální hodnoty, které jsou dnes mnohdy opomíjené.

Církevní školy jsou prostorem, kde se v mladých lidech utváří povědomí o církvi a kde se rozhoduje, jaký obraz církve si mladí ponesou do svého dalšího života. Tento nelehký úkol svěřujeme vedení škol a také spirituálům, kněžím, kteří v úzké spolupráci s vedením školy a dalšími učiteli pomáhají budovat duchovní profil školy a vytvářet nabídku aktivit jak pro ty, kteří jsou již zakotveni v církvi a chtějí svůj duchovní život rozvíjet a prohlubovat, tak i pro ty, kteří se s křesťanským pohledem na svět setkávají poprvé.

Každoročně stoupající zájem o umístění dětí v našich školách je důkazem, že jsou širokou veřejností považovány za důvěryhodné instituce, které se o své žáky a studenty dokáží dobře postarat, a je pro nás velkým závazkem v této naší práci kvalitně pokračovat.

Touto cestou proto chceme poděkovat všem, kdo přispěli do loňské sbírky, jejíž výnos činil celkem 817.264,- Kč. Z této částky bylo mezi jednotlivé školy v diecézi rozděleno 474.013,- Kč, z nichž bylo financováno např. pořízení nových učebnic a moderních výukových pomůcek, sportovní vybavení, nový nábytek do odborných učeben, provoz školního mikrobusu, dofinancování mzdy asistenta pedagoga pro handicapované děti. Zbývající finance použilo Biskupství královéhradecké na nezbytné opravy a údržbu školních budov, které jsou v jeho majetku.

I v tomto roce budeme vděčni za finanční příspěvek, který pomůže školám kvalitní vzdělání realizovat. Podporu církevního školství však můžete vyjádřit nejen Vaším finančním příspěvkem do sbírky, ale také například propagací církevních škol ve Vašem okolí a v neposlední řadě také modlitbou, aby se církevním školám dařilo naplňovat jejich poslání v naší současné společnosti.

S poděkováním za jakoukoli formu podpory našeho úsilí

P. Karel Moravec
biskupský vikář pro církevní školství