Smuteční oznámení
Pater Václav Hušek

Veleb, duše má, Hospodina,
vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno!
Žalm 103


Dne 16. dubna 2017 v den slavného vzkříšení našeho Pána
po životě naplněném prací a bolestí
odevzdal svou duši Stvořiteli
věrný a obětavý služebník Kristův

P. Václav Hušek

Narodil se 19. dubna 1939 v Hradci Králové,
na kněze byl vysvěcen 23. června 1968 v Praze.
Kněžskou službu vykonával nejprve jako kaplan v Náchodě,
poté jako administrátor v Bohuslavicích nad Metují,
následně v Malých Svatoňovicích
a od r. 1991 byl farářem v Lomnici nad Popelkou.
Poslední léta v nemoci dožil obklopen láskyplnou péčí sester
v charitním domově ve Staré Boleslavi.

Rozloučíme se s ním a za jeho život poděkujeme při mši sv.
v pátek 21. dubna 2017 ve 13 hod.
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové,
poté jej uložíme do hrobu rodičů na hřbitově
v Hradci Králové - Pouchově.

Prosíme, vzpomeňte na něho v modlitbách.

R. I. P.

Biskupství královéhradecké,
kněží královéhradecké diecéze,
spolubratři a řeholní sestry
z kněžského domova
ve Staré Boleslavi


Rudolf, Antonín,
Jan a Marie,
sourozenci s rodinami