Ekumenická bohoslužba
v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se uskuteční ve středu 25. ledna, 19.00 hodin ekumenická bohoslužba. Sloužena bude v evangelickém kostele.