Výběrové řízení na pozici Vedoucí centra pro rodinu

Pro ty, kteří mají zájem skloubit svoji profesi s podporou hodnot nejen hmotných, Biskupství královéhradecké nabízí uplatnění na pozici:

Vedoucí centra pro rodinu

Náplň práce:

Zajišťuje a koordinuje pastorační práci církve pro rodiny v diecézi dle církevních dokumentů římskokatolické církve v souladu s pokyny diecézního biskupa.

 • Spolupracuje s duchovními správci farností při zajišťování a koordinaci vytváření podmínek ke kvalifikované přípravě snoubenců na manželství.
 • Podporuje růst iniciativ spojených s přípravou snoubenců na svátost manželství a na výchovu k odpovědnému rodičovství včetně přípravy a metodického vedení instruktorů.
 • Spoluorganizuje manželská setkání v Litomyšli. Organizuje duchovní obnovy.
 • Zprostředkovává besedy a přednášky o rodině, o výchově apod.
 • Zaměřuje se na rozvoj poradenské služby pro rodiny.
 • Doškoluje dobrovolné spolupracovníky a animátory.
 • Podporuje prorodinnou politiku v naší republice ve spolupráci s Asociací center pro rodinu ČR, Národním centrem pro rodinu, státní správou, samosprávou, apod.
 • Vyřizuje administrativní záležitosti. Plánuje a tvoří rozpočet střediska.
 • Pokud není stanoveno jinak, hledá možnosti jak zajistit další finanční prostředky pomoci projektů a grantů - podání žádosti včetně všech dalších povinností s tím souvisejících.
 • Prezentuje Centrum pro rodinu HK v diecézi i mimo ní.
 • Snaží se v rozsahu možností a kapacity centra o kvalitní nabídku výše uvedených aktivit a její dostatečnou propagaci, aktualizuje nabídku na webu.
 • Spolupracuje s ostatními centry v rámci ČR, včetně propagace a využití jejich nabídek pro královéhradeckou diecézi.

Odborné a kvalifikační požadavky:

 • SŠ/VŠ vzdělání humanitního směru,
 • teologické vzdělání výhodou,
 • výhodou jsou absolvované kurzy vztahující se k problematice rodiny.

Osobní předpoklady

 • samostatnost i schopnost týmové práce
 • proaktivní přístup k řešení problémů,
 • zodpovědnost a spolehlivost,
 • orientace v církevním prostředí.

Nabízíme

 • plný úvazek,
 • týden dovolené navíc,
 • benefity ve formě stravenek,
 • podpora profesního i osobnostního rozvoje,
 • možnost účastnit se duchovních programů pořádaných pro zaměstnance.

Cítíte-li se touto nabídkou osloveni a splňujete-li uvedené požadavky, zašlete do 31. 1. 2018 svůj životopis spolu s motivačním dopisem a referencemi (stačí kontakty na jejich poskytnutí) na adresu: personalni@bihk.cz.

K přihlášce přiložte také souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Biskupství královéhradecké si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání organizace.