Římskokatolická farnost sv. Ondřeje
Třebechovice pod Orebem

V neděli 22. 4. 2018 bude po mši posezení na faře. Srdečně zveme.

Aktuality, zajímavosti

Homilie kardinála Dominika Duky z 21. dubna

21. dubna při slavnostní mši svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, v době repatriace kardinála Josefa Berana a v předvečer svátku sv. Vojtěcha pronesl kardinál Dominik Duka tato slova. 

Vážení přítomní, drazí přátelé, představitelé politického, kulturního a společenského života, spolubratři biskupové, kněží, jáhni, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři v Kristu zde v katedrále, jako i u televizních obrazovek a rozhlasových přijímačů, slavíme bohoslužbu ze svátku svatého pražského biskupa Vojtěcha, mučedníka, statečného člověka, misionáře a spolutvůrce střední Evropy; nejen hlavního patrona pražské arcidiecéze a zemského patrona, ale také patrona Polska, Maďarska, a v historickém kontextu již od počátku, patrona Slovenska... více na www.apha.cz