Římskokatolická farnost sv. Ondřeje

Třebechovice pod Orebem

Bohoslužby

Z vládních opatření vyplývají následující pravidla:

  1. alespoň dvou metrové rozestupy (s výjimkou členů jedné domácnosti)
  2. používat respirátor, chirurgickou roušku či nanoroušku
  3. dezinfekce rukou při vstupu do vnitřního prostoru

Pokud je pro někoho obtížné si opatřit respirátor či chirurgickou roušku, může se pro ně před bohoslužbou stavit v sakristii kostela. 

Nedělí 13. června 2021 začínají pravidelné mše

Svátost smíření

Ke svátosti smíření lze přistoupit před večerními bohoslužbami. V případě potřeby je možno se domluvit individuálně na jiném termínu.  

Aktuality, zajímavosti, pozvánky

Absolventský koncert (bakalářské studium) Jiří Kudrna - duchovní hudba

Pátek 11. června 2021 v 19.00 hod. se ve farním kostele sv. Ondřeje uskuteční Absolvenstký koncert Jiřího Kudrny.

Z rozhodnutí děkanky HF JAMU je na absolventském koncertě povolena účast diváků. 

Je potřeba dodržovat pravidla uvedená na portále: https://covid.gov.cz/situace/kultura/koncerty


Modlitba s Písmem svatým

Katecheze Svatého otce z knihovny Apoštolského paláce

Dnes bych se chtěl pozastavit u modlitby, kterou můžeme konat na základě četby biblického úryvku. Slova Písma svatého nebyla napsána proto, aby uvízla na papyrusu, pergamenu či papíru, nýbrž aby byla přijata člověkem, který se modlí a umožní jim ve svém srdci vzklíčit. Boží slovo míří na srdce. Katechismus říká: »Četba Písma svatého má být provázena modlitbou, aby se stala rozhovorem mezi Bohem a člověkem« (KKC, 2653). Bibli nelze číst jako román, přivádí k modlitbě, neboť její četba je dialogem s Bohem. 

Celý text najdete na www.radiovaticana.cz

DOPIS VĚŘÍCÍM KE SBÍRCE NA CHARITU

vyhlášené na neděli 20. června 2021

Milé sestry a milí bratři v Kristu, na jaře loňského roku nám neznámý koronavir Covid-19 převrátil vše vzhůru nohama. Vnesl mezi nás strach, nejistotu, chaos, zdravotní potíže, předčasná a nečekaná úmrtí, různá omezení, extrémní zátěž všech, ale hlavně těch sloužících v první linii, a to i v našich charitních zařízeních. I přesto, že jsme jej částečně již poznali, ani po roce nemůžeme říct, že máme vyhráno. Jeho řádění je nevyzpytatelné, objevuje se v nových mutacích, u mnoha nemocných zanechal své stopy...

Celý dopis ke stažení 


Modlitba Otče náš

Vzpomenete si, kdy jste naposledy rozjímali nad modlitbou Otče náš? Anebo jak je to dlouho, kdy jste třeba doma o této modlitbě společně hovořili?

České katolické biblické dílo nabízí zdarma e-knihu, která se věnuje právě modlitbě Páně. Začtěte se na chvíli do útlého svazku Otče náš - nový výklad, jehož autorem je G. Lohfink.

Určitě toho nebudete litovat a s větším užitkem budete pronášet slova této modlitby.

Stránky Českého katolického biblického díla s odkazem na stažení e-knihy Otče náš

Žalm Hospodin je můj pastýř

Žalmy se staly součástí modlitby křesťanů a svou povahou to jsou vlastně zpěvy. Děkuji farníkům, kteří se postarali o nahrávku žalmu Hospodin je můj pastýř.

Hlavním smyslem bylo podat pomocnou ruku k modlitbě tohoto žalmu. Můžete se k jeho zpěvu ve svých domovech přidat, nápěv je podle B. Korejse, který zpíváme při bohoslužbách. Žalm je proložen několika varhanními improvizacemi, které mají přispět k rozjímavé modlitbě jednotlivých částí tohoto žalmu.

Kéž náš život z víry je naplněn takovými zkušenostmi, o kterých v tomto žalmu zpíváme. Kromě odkazu na video nabízíme také text tohoto žalmu s komentářem, který shrnuje meditaci R. Guardiniho.

Dokument o varhanách

Římskokatolická farnost Třebechovice pod Orebem společně s místní skupinou České křesťanské akademie připravila kulturně vzdělávací program o varhanách v naší farnosti. Od neděle 15. 11. v 15.00 je k mání na tomto odkaze.

Základní informace o varhanách z jednotlivých kostelů naší farnosti se můžete dočíst na záložce varhany. Kromě toho nabízí také stručné ohlédnutí za varhanami, jak se dostaly do křesťanských chrámů a bohoslužeb.

Můžete si také přečíst článek, ve kterém krátce představujeme letošní opravy kostela sv. Jakuba na Vysokém Újezdě včetně kulturního programu o varhanách.