Ekumenický pěvecký sbor

Ekumenický pěvecký sbor, známý pod zkratkou EPS, započal svou činnost již před rokem 1989 a navazuje na tradici pěveckých sborů v Třebechovicích. Mnoho let spolupracuje se sborem Thomaskantorei Dresden a Thalers chorus Budapest. V minulosti se sbor podílel na přípravě cyklu velkých koncertů "ANTE PORTAS". Jeden ze základních symbolů této mezinárodní spolupráce pěveckých sborů je spojování lidí pomocí hudby bez rozdílů jazyků a náboženského vyznání. Nejlépe to vystihuje kánon "Chvalte Pána". Stejně tak název ekumenický vychází ze sbližování katolíků a evangelíků v Třebechovicích, kteří tvoří základ sboru, ale i na mezinárodní úrovni spoluprací se zmiňovanými zahraničními sbory 

V současné době se sbor schází nepravidelně k nácviku skladeb na oslavu velkých svátků jako Velikonoce, Vánoce, a k účinkování při různých příležitostech jako je Noc kostelů, Farní den a další.

Ekumenický pěvecký sbor existuje oficiálně jako spolek. Jeho kontaktními osobami jsou: