Bohoslužby za dárce mešních fundací

Během letošního roku bude každá farnost v diecézi sloužit deset mší svatých za duše zemřelých dárců mešních fundací zřízených před nástupem komunismu. Tato povinnost vyplývá z generálního dekretu (ke stažení níže), který 14. září 2018 vydal diecézní biskup Mons. Jan Vokál.

Chod mnoha farností byl myslitelný díky štědrým dárcům, kteří svým majetkem pomohli zajistit např. financování kněží v pastoraci, provoz farností a dalších institucí. Obdarovaní se zavazovali k pravidelnému konání bohoslužeb za dárce, zpravidla jednou za rok. Po peripetiích, které se udály s církevním majetkem po nástupu komunismu v r. 1948, a po majetkovém vyrovnání mezi církví a státem v nedávné době je prakticky nemožné zjistit, o které závazky jde, kolik jich je a kdo je povinen tyto závazky plnit. Povinnost pro farnosti odsloužit deset mší za zemřelé dárce mešních fundací je výsledkem jednání České biskupské konference s Apoštolským stolcem. S plným zněním zmíněného dekretu se můžete seznámit jak na webových stránkách farnosti, tak na nástěnce v předsíni kostela.

Bohoslužby na tento úmysl jsou vybrány tak, aby byly slouženy v každém kostele, kde se pravidelně scházíme k bohoslužbám: 

datum kostel
20. ledna sv. Ondřej
17. února Vysoký újezd
6. března sv. Ondřej
31. března Ledce
14. dubna sv. Ondřej
21. dubna Vysoký újezd
12. května Krňovice
26. května sv. Ondřej
20. června Oreb
30. června Jeníkovice