Diecézní setkání mláděže
"Veliké věci mi učinil ten, který je mocný." (Lk 1,49)

Diecézní setkání mládeže od 14 let se uskuteční 8. dubna 2017 v Hradci Králové.

Začátek v 9 hodin ve filharmonii (Eliščino nábřeží)

Mše svatá v 15 hodin v katedrále

Příspěvek dobrovolný, polední občerstvení zajištěno.

Kontakt: dcm@bihk.cz, 495 063 421, www.bihk.cz