Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů
18. – 25. ledna 2019

Sestry a bratři,

je pro mne velkou radostí, že Vás mohu poprvé jako nově zvolený koordinátor Rady pro ekumenismus při České biskupské konferenci oslovit u příležitosti Týdne modliteb za jednotu křesťanů.

Dostáváte k dispozici opět text vypracovaný pro celý křesťanský svět jako inspiraci pro konkrétní a autentickou modlitbu za dar jednoty, která bude stoupat k nebesům ve Vašich sborech či farnostech.

Papež František ve své - dá se říci - programové exhortaci "Radost evangelia" o ekumenickém dialogu a o ekumenické modlitbě píše: "Musíme si stále připomínat, že jsme poutníci a putujeme společně. Proto je třeba své srdce očištěné od nedůvěřivosti otevírat před svými souputníky a upírat zrak především k tomu, co hledáme: pokoj ve tváři jediného Boha. Umění důvěřovat druhému má v sobě cosi řemeslného, podobně jako i pokoj má v sobě kus řemesla."

Chtěl bych Vás, milé sestry a milí bratři, povzbudit k nepodceňování této řemeslnosti. Je opakovanou zkušeností, že ekumenické modlitby v sobě nemají takový stupeň spontánnosti a přirozenosti jako standardní modlitby v našich domácích společenstvích. To je přirozené, protože nejsou neseny společnou modlitební zkušeností a žitou tradicí.

O to víc je třeba poctivě přijmout řemeslnost jako zásadní předpoklad k požehnanému dílu společné modlitby. Dar pokoj bude následovat.

Požehnanou společnou modlitbu za jednotu!

Mons. Tomáš Holub 
delegát ČBK pro ekumenismus

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů ke stažení